BiznesINFO.pl > Krus

Krus

seniorzy_pieniadze_emerytura-14-east-news
14.09.2023 11:18 Ważna informacja w sprawie 14. emerytur. Zdecydowało rządowe rozporządzenie

W tym miesiącu wielu seniorów zobaczy na swoich kontach więcej pieniędzy niż zwykle. Wszystko za sprawą dodatkowej, 14. emerytury, którą otrzyma w tym roku ok. 8,8 mln emerytów i rencistów ze wszystkich organów rentowych. Jak informuje dziennik.pl, rządowe rozporządzenie wprowadziło pewną istotną dla wielu osób zmianę. O co dokładnie chodzi?

pieniadze-senior-dlonie-gotowka
08.09.2023 09:07 300 zł więcej do emerytury. Od lipca można składać wnioski, skorzystają tysiące seniorów

Trzynaste i czternaste emerytury, 500 plus dla osób niesamodzielnych, 200 zł dla seniorów strażaków i ratowników górskich, dodatek pielęgnacyjny, energetyczny czy gazowy – emeryci, którzy spełniają określone warunki, mogą ubiegać się o różnego rodzaju świadczenia, które mają wspomóc ich sytuację finansową. Od 1 lipca grupa uprawnionych może też składać wnioski o dodatkowe 300 zł – tych pieniędzy nie wypłaca jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sanatorium w Inowrocławiu
06.07.2023 14:19 Więcej emerytów uprawnionych do darmowego sanatorium. Chodzi nawet o 840 tys. osób

W 2022 roku znowelizowano przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Tym samym od 1 stycznia 2023 r. uprawnienia do leczenia rehabilitacyjnego otrzymali także emerytowani rolnicy. Serwis portalsamorzadowy.pl podaje, że może to być nawet 840 tys. osób.

pieniądze
05.06.2023 16:25 Nowy dodatek dla seniorów. Wejdzie w życie już od lipca

Już za kilka tygodni w życie wejdzie nowy dodatek dla seniorów. 300 zł miesięcznie otrzymają te osoby, które są lub były sołtysami. Trzeba jednak spełnić w tym celu kilka warunków.

Pieniądze
07.05.2023 12:35 Nie tylko trzynastka. Dodatków emerytalnych jest o wiele więcej

Procedowane zmiany dotyczące czternastej emerytury, a także obecność trzynastki to najważniejsze dodatki do emerytury, o których dyskutuje się w przestrzeni publicznej. W efekcie często zapomina się o innych świadczeniach dodatkowych, które potrafią 13. emeryturę przyćmić.

Sanatorium
05.05.2023 11:18 Spora zmiana w przepisach. Wielu emerytów może za darmo jechać do sanatorium

Niedawno znowelizowane przepisy stanowią, że do sanatorium za darmo na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia, a także Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, może wyjechać spora grupa emerytów, informuje dziennik „Fakt”. 

pieniądze-banknoty-biznesinfo-iberion
11.01.2023 11:19 Sejm podjął decyzję, emerytura rolnicza będzie znacznie wyższa

We wtorek w Sejmie Komisja Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkały się na pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy i poparły go wraz z poprawkami. Projekt zakłada podwyżkę minimalnych świadczeń emerytalnych w KRUS. W myśl projektu dyskutowanego w Sejmie podstawowa emerytura z KRUS ma mieć wysokość 1430 zł, co stanowi 90 proc. podstawowego świadczenia przyznawanego obecnie przez ZUS, które wynosi 1588,44 zł. Mowa tutaj o bazowej emeryturze, od której odliczane będzie potem emerytura indywidualna.

Ważne
22.03.2022 09:30 Dostajesz podwójne pieniądze. Złóż wniosek do ZUS, żeby nie zwracać podatku

Do 31 grudnia osoby, które dostają równocześnie emeryturę z ZUS i KRUS oraz osoby samotnie wychowujące małoletnie dziecko, osiągające dochody z pracy i z renty rodzinnej, powinny złożyć wniosek o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek przy emeryturze czy rencie. Jest to niezbędne, by w rozliczeniu podatku za 2022 rok nie powstała niedopłata podatku w kwocie do 5100 zł. ZUS z urzędu obniża zaliczkę na podatek o tzw. kwotę zmniejszenia. Podatnikowi przysługuje 12 takich ulg w roku, czyli po 425 zł miesięcznie, maksymalnie 5100 zł za 12 miesięcy. W sytuacji gdy senior pobiera jednocześnie emeryturę z ZUS np. z KRUS i nie złoży w jednej z instytucji wniosku o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek, to przy rozliczeniu rocznym powstanie niedopłata podatku w kwocie do 5100 zł, którą trzeba będzie zwrócić do Urzędu Skarbowego. – Żeby tego uniknąć, warto złożyć w jednej instytucji albo ZUS, albo KRUS wniosek o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek. Wówczas przy jednej wypłacie nie będzie stosowana ulga – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Pieniędzy będzie co prawda mniej o 425 zł, ale nie trzeba będzie zwracać podatku do Urzędu Skarbowego – tłumaczy. Rzeczniczka wyjaśnia, że analogiczna sytuacja dotyczy osoby samotnie wychowującej dziecko, która ma dochody z pracy i dochody z renty rodzinnej na małoletnie dziecko. Aby nie powstała niedopłata podatku, osoba taka powinna poinformować pracodawcę o dochodach z ZUS lub oddział ZUS, aby nie stosował kwoty zmniejszenia przy zaliczce od renty dziecka.

Pieniądze-banknoty-200-biznesinfo
22.03.2022 09:26 KRUS przechodzi zmiany. Trudniej będzie z niego wypaść

KRUS na mocy przygotowanego w Ministerstwie Rolnictwa projektu przejdzie znaczne zmiany. Rolnicy nie będą musieli się obawiać, że wypadną z programu, choćby z powodu podjętej służby wojskowej. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt, na mocy którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przejdzie zmiany.

Biznes Info
22.03.2022 09:17 Ubezpieczenie jeszcze droższe. Miliony Polaków zapłacą 42 zł miesięcznie

KRUS podniósł składki na miesięczne ubezpieczenie rolnicze, ale wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie pozostaje bez zmian. Miliony rolników muszą zapłacić 42 zł, ale to nie wszystko.Z tego artykułu dowiesz się:Ile wynosi składka na ubezpieczenie rolniczeIle wyniosą składki na pozostałe ubezpieczeniaIlu mamy rolników w kraju

tractor-3637478 1920
22.03.2022 08:50 Zwolnienie z opłacania składek KRUS

Przedsiębiorcy są zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w zasadzie w każdym przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to również obowiązek rolników prowadzących małe, średnie i duże gospodarstwa. Prawo przewiduje wyjątki, kiedy nie zachodzi potrzeba opłacania składek do KRUS. Osoby rozliczające się w KRUS były zwolnione z opłacania składek tylko przez sytuację, związaną z pandemią koronawirusa. Zwolnienie z opłacania składek KRUS obowiązywało tylko w ramach II kwartału 2020 r., a więc do końca lipca b.r. Przepisy pozwalające uniknąć obowiązkowej płatności wprowadzone były na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W normalnej sytuacji przedsiębiorcy zajmujący się gospodarstwami rolnymi nie mogą liczyć na zwolnienia z tytułu rozpoczęcia pierwszej działalności czy wykonywania jej przez okres 2 lat – tak, jak ma to miejsce w przypadku zwolnień i ulg stosowanych przez ZUS.

soil-386749 640
22.03.2022 08:50 Osoba ubezpieczona w KRUS a zatrudnienie

Osoba ubezpieczona w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, może podjąć dodatkowe zatrudnienie. Jednak warto pamiętać, że wykonywanie pracy na podstawie umowy o pracę wiąże się z objęciem takiej osoby obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS, wynikiem czego jest utrata uprawnień w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Rolnicy mają obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Osoby, które rozliczają się z KRUS, mogą też podjąć pracę na podstawie umowy o pracę, zlecenie czy dzieło.

Biznesinfo
22.03.2022 08:49 Rolnik i działalność gospodarcza – ZUS i KRUS

Wśród wielu przedsiębiorców pewne kontrowersje budzi możliwość ubezpieczenia się w KRUSie jaką mają rolnicy – składka jest o wiele bardziej atrakcyjna. Nie każdy jednak może do KRUSu się zapisać. Co warto wiedzieć o różnicach pomiędzy ZUSem a KRUSem?

zucchinis-1869941 960 720
22.03.2022 08:49 Świadczenia dla rolników w ramach Tarczy Antykryzysowej

Opracowana w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce Tarcza Antykryzysowa, zapewnia różnego rodzaju pomoc dla poszczególnych grup zawodowych. W artykule skupimy się na ulgach oraz świadczeniach dla rolników ubezpieczonych w KRUS. Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568)) zapewnia rolnikom zwolnienie z opłacania składek na KRUS oraz gwarantuje zasiłek opiekuńczy dla osób wychowujących dzieci do 8 lat, jeśli szkoły zostały zamknięte na czas epidemii, a także zasiłek chorobowy na czas kwarantanny. Zwolnienie rolników z opłacania składek na KRUS Osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w ramach ubezpieczenia społecznego rolników, zgodnie z wyżej wymienioną ustawą zostają całkowicie zwolnione z obowiązku opłacania składek KRUS za drugi kwartał 2020 roku (czyli za kwiecień, maj i czerwiec). Przepisy nie wymagają od rolników składania żadnych wniosków do instytucji rządowych, gdyż zwolnienie to zostaje przyznane automatycznie. Trzeba w tym miejscu nadmienić, iż, nieopłacanie składek na KRUS przez wskazany okres nie oznacza braku ciągłości ubezpieczenia, ponieważ składki zostaną opłacone z budżetu państwa za pośrednictwem KRUS. Zasiłek opiekuńczy dla rolników Świadczenia dla rolników z Tarczy Antykryzysowej 2.0 zostały poszerzone o zasiłek opiekuńczy dla rolników, którzy wychowują dzieci: zdrowe, do 8. roku życia lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat, lub z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zasiłek przysługuje, jeśli żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, szkoła albo inna placówka wychowawcza została zamknięta z powodu epidemii COVID-19. Również w sytuacji, kiedy np. niania nie może sprawować opieki nad dziećmi z powodu zakażenia koronawirusem. Zasiłek opiekuńczy przysługuje rolnikowi nie dłużej niż przez 14 dni. Jednak wedle Tarczy Antykryzysowej 2.0 istnieje możliwość wydłużenia maksymalnego okresu pobierania świadczenia. Zasiłek opiekuńczy dla rolnika finansowany jest z budżetu państwa i wypłacany przez KRUS. Wymiar tego zasiłku za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej zgodnie z Ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24)). Dzienna stawka zasiłku opiekuńczego dla rolników wynosi więc 32,41 zł. W celu skorzystania z zasiłku należy wypełnić odpowiedni wniosek i złożyć go w KRUS. Wniosek można przekazać, wrzucając dokument do specjalnej urny w placówce KRUS, jak i pocztą lub drogą elektroniczną. Zasiłek chorobowy dla rolników przebywających na kwarantannie W Tarczy Antykryzysowej 2.0 pojawiają się tez inne świadczenia dla rolników. Mówimy tu między innymi o zasiłku chorobowym za czas kwarantanny na nowych zasadach. Zgodnie z nimi osoba ubezpieczona w KRUS może złożyć wniosek o specjalny zasiłek chorobowy z powodu COVID-19 w momencie, gdy przebywa na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym albo jest hospitalizowana w związku z koronawirusem. Za ten czas przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2020 r. płaca minimalna wynosiła 2600 zł brutto, a więc rolnik przebywający w kwarantannie otrzymał zasiłek w wysokości 1300 zł brutto. Zaznaczmy w tym miejscu, że okres kwarantanny może trwać od 14 do 21 dni. Omawiany zasiłek może przysługiwać samemu właścicielowi gospodarstwa rolnego, jak i osobom współpracującym. Osoby współpracująca to małżonek, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka lub dzieci przysposobione, rodzice oraz macocha i ojczym, jeżeli prowadzą z właścicielem gospodarstwa wspólne gospodarstwo domowe i pomagają przy prowadzeniu działalności. Oprócz wymienionych udogodnień rolnicy mogą liczyć także na wydłużenie okresów obowiązywania indywidualnych orzeczeń o niezdolności do pracy, zawieszenie postępowań, ulgi podatkowe CIT, PIT i od nieruchomości oraz na pomoc w przypadku zatrudniania pracowników zgłoszonych do ZUS.

Były minister krytykuje planowane zmiany przez które część rolników straci prawo do ubezpieczenia w KRUS
22.03.2022 08:27 Szykują się zmiany w KRUS. Były minister punktuje planowane pomysły

Z tego artykułu dowiesz się:Rząd planuje oskładkowanie blisko miliona osób zatrudnionych na zleceniuW jaki sposób zmiany te uderzą w rolnikówCo o planowanych zmianach sądzi były minister rolnictwa

Zasiłki opiekuńcze z KRUS
22.03.2022 08:24 Zasiłki z KRUS do połowy marca. Znamy już decyzję

Z tego artykułu dowiesz się:Na jakim etapie są prace nad wydłużeniem zasiłków z KRUSKomu należy się wsparcieCzym jest KRUS