Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > 300 zł więcej do emerytury. Od lipca można składać wnioski, skorzystają tysiące seniorów
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 08.09.2023 09:07

300 zł więcej do emerytury. Od lipca można składać wnioski, skorzystają tysiące seniorów

pieniadze-senior-dlonie-gotowka
Marek BAZAK/East News

Trzynaste i czternaste emerytury, 500 plus dla osób niesamodzielnych, 200 zł dla seniorów strażaków i ratowników górskich, dodatek pielęgnacyjny, energetyczny czy gazowy – emeryci, którzy spełniają określone warunki, mogą ubiegać się o różnego rodzaju świadczenia, które mają wspomóc ich sytuację finansową. Od 1 lipca grupa uprawnionych może też składać wnioski o dodatkowe 300 zł – tych pieniędzy nie wypłaca jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowe 300 zł dla konkretnej grupy seniorów

Od 1 lipca 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r., poz. 1073), które w pewnym stopniu mogą zrekompensować finansowo trudy pełnienia tej funkcji – wyjaśnia Teresa O’Neill, Wicedyrektor/Rzecznik Prasowy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w komentarzu udzielonym redakcji Biznesinfo. W uzasadnieniu ustawy wskazano, iż: Z tytułu pełnienia funkcji sołtysa nie przysługuje wynagrodzenie. Funkcja ta nie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym, a czas sprawowania kadencji nie jest wliczany do okresu zatrudnienia. Tym samym wysiłek włożony przez sołtysów na rzecz społeczności wiejskiej nie jest w odpowiedni sposób wynagrodzony.

Świadczenie w wys. 300 zł miesięcznie (będzie podlegać corocznej waloryzacji, dlatego ta kwota obowiązuje do końca lutego 2024 roku) przysługuje osobie, która ukończyła wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) i pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) przez okres minimum dwóch kadencji, nie mniej niż przez 8 lat.

Maksymalny limit tegorocznych wydatków budżetowych w związku z tym świadczeniem to prawie 74 mln zł. W kolejnych latach kwota ta ma wzrosnąć do ponad 162 mln zł w 2024 roku i niemal 233 mln zł w 2032 roku.

Wielu Polaków nie wie o tym dodatku. 553 zł bez względu na wiek, decyzja zapada już w 30 dni Ważny komunikat ZUS. Chodzi o wypłatę 14. emerytury

Złożono już ponad 32 tys. wniosków

W ciągu niewiele ponad dwóch miesięcy do KRUS-u wpłynęło 32 707 wniosków o przyznanie dodatku dla sołtysa. Wydano 27 659 decyzji przyznających oraz 2 198 decyzji odmawiających. Do rozpatrzenia pozostało 2 841 wniosków. Jednocześnie Kasa informuje, że pracownicy jednostek organizacyjnych Kasy dokładają wszelkich starań aby wnioski rozpatrywane były terminowo – bez zbędnej zwłoki i w sposób zgodny z przepisami – zapewnia nas Teresa O’Neill. W ustawie wskazano, że na decyzję w sprawie przyznania świadczenia urzędnicy mają 60 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.

Sam wniosek trzeba złożyć wniosek w oddziale regionalnym lub placówce terenowej KRUS-u, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. Należy do niego dołączyć zaświadczenie potwierdzające okres pełnienia funkcji sołtysa (dokument ten wydaje wójt/burmistrz/prezydent miasta) oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem wspomnianej funkcji.

Czym zajmuje się sołtys?

Sam urząd sołtysa sięga średniowiecza, a podział obowiązków osoby sprawującej tę funkcję zmieniał się na przestrzeni lat. Obecnie ramy prawne funkcjonowania sołtysów wyznaczają: ustawa o samorządzie gminnym z 1990 r., ustawa o funduszu sołeckim przyjęta w 2011 r. oraz akty prawa miejscowego (statuty sołectw i gmin). Szczegółowe regulacje najczęściej znajdują się w statucie sołectwa uchwalanym przez radę gminy. W gestii gmin leży zatem decyzja o przydziale sołectwom praw i obowiązków.

Wśród najważniejszych kompetencji sołtysa Samorząd Województwa Mazowieckiego wskazuje: reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy dotyczących sołectwa, dokonywanie poboru podatków rolnego i leśnego, uczestnictwo w sesjach rady gminy oraz w pracach jej organów bez prawa do głosowania oraz branie udziału w posiedzeniach komisji rady gminy, jeśli rozpatrywane są sprawy sołectwa. Taką funkcję sprawuje w Polsce ponad 40 tys. osób.