Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Wielu Polaków nie wie o tym dodatku. 553 zł bez względu na wiek, decyzja zapada już w 30 dni
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 06.09.2023 14:32

Wielu Polaków nie wie o tym dodatku. 553 zł bez względu na wiek, decyzja zapada już w 30 dni

pieniadze-portfel-kalendarz
Biznesinfo

553,30 zł miesięcznie to specjalny dodatek wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji (przed 1 marca br. wynosił 481,97 zł). W obrębie samego Podkarpacia świadczenie to otrzymuje prawie 1600 osób – informował niedawno specjalistyczny portal rynekzdrowia.pl. Aby otrzymać pieniądze, trzeba spełnić konkretne warunki i złożyć wniosek. Na decyzję o przyznaniu dodatku organ rentowy ma 30 dni.

Kto może otrzymać 553,30 zł od ZUS-u?

Tytułowe świadczenie to dodatek dla sierot zupełnych, który jest wypłacany przez ZUS na podstawie art. 76 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. O 553,30 zł miesięcznie mogą wnioskować osoby, które spełniają poniższe warunki:

  • straciły obydwoje rodziców/straciły matkę, a ojciec był nieznany
  • i mają prawo do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach lub zmarłej matce.

Wysokość dodatku jest stała, ale podlega on corocznej waloryzacji wraz z rentą rodzinną (do końca lutego 2024 roku będzie wypłacany w kwocie 553,30 zł). Wiek wnioskodawcy nie ma w tym przypadku znaczenia, jednak to nie sprawia, że o dodatek dla sierot zupełnych może ubiegać się emeryt. Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje wyłącznie osobie, która jest uprawniona i ma wypłacaną rentę rodzinną po zmarłych rodzicach, zatem pobierając emeryturę z ZUS, nie można otrzymać takiego dodatku z ZUS. Świadczeniem, które uprawnia do dodatku, jest renta rodzinna po zmarłych rodzicach i aby ją otrzymać, trzeba spełnić określone w przepisach warunki – wyjaśnia śląski oddział ZUS-u w komentarzu udzielonym redakcji Biznesinfo.

Dodatek dla sieroty zupełnej jest wypłacany każdej sierocie z danej rodziny, czyli nie ma znaczenia, czy małżeństwo miało dwoje, czy pięcioro dzieci, jeśli umrą, każde z nich otrzyma osobne świadczenie (pod warunkiem, że dzieci mają z tego tytułu prawo do renty rodzinnej).

Oszustwo na “fraud nigeryjski”. Klienci banków muszą bardzo uważać Kolejne doniesienia o czternastkach. Jeszcze w tym tygodniu

Trzeba złożyć wniosek. Urzędnicy mają 30 dni na podjęcie decyzji

Druk ERRD trzeba złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS-u (pisemnie bądź ustnie do protokołu), pocztą bądź za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające daty zgonu rodziców. Jeśli ojciec jest nieznany, a matka nie żyje, składa się dokument stwierdzający datę zgonu matki oraz akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca. Dokumenty te można złożyć w dowolnym czasie po wystąpieniu warunków niezbędnych do otrzymania świadczenia.

Rozpatrywaniem wniosku zajmuje się organ rentowy właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy lub jednostka organizacyjna Zakładu wyznaczona przez Prezesa ZUS-u. Urzędnicy mają 30 dni na podjęcie decyzji, licząc od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania postanowienia. W przypadku odmowy przyznania dodatku można się odwołać w ciągu miesiąca. W tym celu trzeba – za pośrednictwem placówki ZUS, która taką decyzję wydała – złożyć bezpłatne pisemne lub ustne odwołanie. Konieczne jest tu dopilnowanie terminu – po miesiącu następuje bowiem uprawomocnienie decyzji.

Kto może się ubiegać o rentę rodzinną?

Przy omawianiu dodatku dla sierot zupełnych kluczowa jest oczywiście kwestia samej renty rodzinnej. Przysługuje ona uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. ZUS wyjaśnia, że prawo do tego świadczenia, po śmierci bliskiego, otrzymują:

  • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione, które: nie ukończyły 16. roku życia; uczą się i mają mniej niż 25 lat (jeśli dziecko ukończyło 25 lat na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty zostaje przedłużone do zakończenia tego roku studiów); stały się całkowicie niezdolne do pracy, jeszcze zanim ukończyły 16 lat lub w przypadku kontynuowania nauki w szkole przed ukończeniem 25 lat;
  • wnuki i rodzeństwo – przyjęte minimum rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem 18. roku życia;
  • inne dzieci – przyjęte co najmniej na rok przed śmiercią na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności (wyjątek stanowią dzieci, które wychowywano i utrzymywano w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka).

Jaka jest wysokość dodatków do emerytur i rent od 1 marca 2023 roku?

Zrzut ekranu 2023-09-6 o 14.21.27.pngŹródło: ZUS.