Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Ważna informacja w sprawie 14. emerytur. Zdecydowało rządowe rozporządzenie
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 14.09.2023 11:18

Ważna informacja w sprawie 14. emerytur. Zdecydowało rządowe rozporządzenie

seniorzy_pieniadze_emerytura-14-east-news
Marek BAZAK/East News

W tym miesiącu wielu seniorów zobaczy na swoich kontach więcej pieniędzy niż zwykle. Wszystko za sprawą dodatkowej, 14. emerytury, którą otrzyma w tym roku ok. 8,8 mln emerytów i rencistów ze wszystkich organów rentowych. Jak informuje dziennik.pl, rządowe rozporządzenie wprowadziło pewną istotną dla wielu osób zmianę. O co dokładnie chodzi?

Czternastki już na kontach 3,3 mln osób

Zacznijmy od tego, ile osób otrzymało już swoje czternastki. Otóż 12 września Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że z tego tytułu do blisko 3,3 mln emerytów i rencistów trafiło 7,5 mld zł. Czternastkę w pełnej wysokości, a więc wynoszącą 2650 zł brutto dostają osoby pobierające świadczenie do 2,9 tys. zł brutto. W przypadku osób przekraczających tę kwotę dodatkowa emerytura zostaje pomniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę, przy czym jej kwota nie może być niższa niż 50 zł. Czternastka nie przysługuje zatem w sytuacji, w której emeryt/rencista dostaje więcej niż 5500 zł brutto miesięcznie. Z wypłaty pobrana zostaje składka zdrowotna w wys. 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Aby otrzymać świadczenie, nie trzeba składać żadnych wniosków. 14. emerytura jest przelewana wraz ze standardową emeryturą lub rentą, co w przypadku osób otrzymujących świadczenia z ZUS-u wiąże się z otrzymaniem dodatkowych pieniędzy w następujących terminach: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Z kolei terminy wypłat z KRUS-u to 10., 15., 20. i 25. dzień tego miesiąca.

Jak informuje dziennik.pl, w teorii wrześniowym terminem wypłat mieli nie być objęci emeryci i renciści z KRUS-u pobierający świadczenia raz na kwartał. W niektórych mediach informowano nawet, że te osoby dodatkowe roczne świadczenie dostaną dopiero w październiku (wówczas realizowane są wypłaty za czwarty kwartał). To zmieniło jednak rządowe rozporządzenie.

ZUS przypomina, termin składania wniosków mija 30 listopada. Później dodatkowe pieniądze przepadną Koniec znanej sieci sklepów, znika z rynku po niemal 100 latach. Dramat tysięcy pracowników

Wrześniowa wypłata obejmie wszystkich uprawnionych

W komunikacie KRUS-u czytamy, iż w przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie kolejne dodatkowe świadczenie zostanie wypłacone odrębnie również we wrześniu br. To właśnie efekt rozporządzenia Rady Ministrów z 22 sierpnia br. W dokumencie wskazano, iż to ten miesiąc ma być okresem wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Decyzję uzasadniono uelastycznieniem wypłaty tego świadczenia, biorąc pod uwagę m.in. potrzebę zabezpieczenia w danym roku dodatkowych istotnych społecznie zadań realizowanych bądź planowanych do realizacji na rzecz emerytów i rencistów.

Emeryci mundurowi też dostają czternastki

Dodatkowe świadczenie dostaną też emeryci mundurowi, w tym są również ci, którzy otrzymują emerytury raz na kwartał. Chodzi o osoby pobierające świadczenia z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA zamieszkałe za granicą w krajach, z którymi zawarto umowy międzynarodowe o wzajemnym przekazywaniu świadczeń emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych. Emerytury i renty są im wypłacane kwartalnie z dołu wraz z dodatkami i innymi świadczeniami pieniężnymi, w pierwszym dniu miesiąca przypadającego po upływie każdego kwartału.

Przypominamy, że do czternastek uprawnione są nie tylko osoby pobierające emerytury i renty z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, ale również ci, którzy dostają renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenia rodzicielskie Mama 4 plus oraz świadczenia inwalidzkie i kombatanckie.