BiznesINFO.pl > Finanse > 500 plus dla emeryta. Pieniądze może dostać więcej osób
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 14.09.2023 09:54

500 plus dla emeryta. Pieniądze może dostać więcej osób

pieniądze
Domena publiczna

500 plus dla seniora to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Przysługuje ono wszystkim osobom spełniającym określone warunki. Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek do ZUS.

Świadczenie uzupełniające

Świadczenie 500 plus dla emeryta to potoczna nazwa świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Dodatek został stworzony z myślą o osobach, które mają trudności z samodzielnym życiem. Mogą je otrzymać: 

  • osoba powyżej 75. roku życia,
  • osoba z niepełnosprawnością w I grupie inwalidzkiej,
  • osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji,
  • osoba pobierająca zasiłek pielęgnacyjny.

 

Warunki otrzymania świadczenia

Konieczne jest ukończenie 18. roku życia, miejsce zamieszkania w Polsce, polskie obywatelstwo lub prawo pobytu w Polsce oraz ważne orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, które jest wydane przez lekarza orzecznika ZUS.

Od 1 marca 2023 roku świadczenie to przysługuje osobie, która nie jest uprawniona do świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych ( np. emerytury, renty, zasiłku stałego albo zasiłku okresowego o charakterze innym niż jednorazowe ani nie jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych) , albo jest uprawniona do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2157,80 zł. Wcześniej ten próg wynosił 1896,13 zł brutto.

Wniosek

Aby otrzymać świadczenie konieczne jest złożenie wniosku. Należy do niego dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską). Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie wystarczy.

W przypadku, gdy dochód osoby starającej się o świadczenie jest wyższy niż 2157,80 zł, świadczenie jest pomniejszane zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę". 
 

Tagi: ZUS
Polecane