BiznesINFO.pl > Rolnictwo

Rolnictwo

Miód coraz droższy
22.03.2022 08:54 Zaskakujący efekt suszy. W tym roku za miód zapłacimy o wiele więcej

Miód będzie bardzo drogi. Wszystkiemu winne są zmiany klimatu i susza oraz powodzie, które ogarnęły Polskę w tym roku. Portal Farmer przeprowadził rozmowę z Krzysztofem Przeborowskim, prezesem Terenowego Koła Pszczelarzy w Sejnach. Jak mówi ekspert miód będzie drożał, mimo że nie ma mowy o żadnej chorobie i masowym wymieraniu pszczół, a przynajmniej w Polsce.

Fundusze dla rolników Unia przyzna miliony
22.03.2022 08:54 95 mln euro z UE dla jednej grupy zawodowej w Polsce. Bruksela sypie pieniędzmi

Fundusze dla rolników i producentów w Polsce zatwierdzone przez UE, nawet 60 tysięcy przedsiębiorstw będzie mogło dostać dotacje. W przeliczeniu na polską walutę łączna pula dofinansowania wyniesie około 420 milionów złotych. Przyznane przez UE bezpośrednie fundusze dla rolników mają przywrócić płynność finansową u tych przedsiębiorstw rolniczych, które najwięcej straciły przez koronawirusa oraz suszę. Wypłaty środków planowane są do końca roku 2020.

Giełda z konopiami
22.03.2022 08:53 Konopie na warszawskiej giełdzie? Niektóre spółki mogą skorzystać

Giełda w Warszawie otwiera się na konopie. Na naszym rodzimym parkiecie notowane są dwie spółki związane z branżą konopną - Cannabis Poland oraz Hemp&Health. Choć jak podkreśla portal Bankier - działalność spółek konopnych w Polsce i inwestycje w ten segment rolnictwa to novum. A spółki notowane na giełdzie większość swojego majątku czerpią z zupełnie innych źródeł niż uprawa konopi. Niejasność przepisów hamuje rozwój tego segmentu na naszym rynku, wskazują eksperci. Jedyną szansą na gwałtowny rozwój rolnictwa konopnego jest dalsza liberalizacja przepisów.

farmer-657333 1920
22.03.2022 08:51 Emerytura KRUS – jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać?

KRUS to skrócona nazwa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, czyli instytucji państwowej, która zajmuje się ubezpieczeniami społecznymi rolników, między innymi przyznawaniem i wypłatą świadczeń emerytalno-rentowych, wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich. Wśród tych świadczeń znajduje się między innymi emerytura KRUS, do której pobierania upoważnieni są rolnicy spełniający określone kryteria. Kto może ubiegać się o emeryturę rolniczą? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w poniższym tekście.

Pxhere CC0
22.03.2022 08:50 Lockdown wychodzi im już bokiem. Rolnicy mają dosyć, posypią się pozwy

Lockdown daje się we znaki nie tylko branży gastronomicznej, hotelarskiej czy fitness. Tym razem swoje niezadowolenie postanowili zamanifestować rolnicy. Zmęczeni obostrzeniami Polacy rozważają złożenie pozwu przeciwko Skarbowi Państwa. Zdaniem prawników mają całkiem spore szansę na wygraną.Z tego artykułu dowiesz się:W jaki sposób lockdown uderza w rolnikówKtóre podmioty związane z rolnictwem mogły liczyć na pomoc państwaIle wniosków o odszkodowanie wpłynęło dotychczas do sądów

Faktura VAT RR
22.03.2022 08:50 Faktura VAT RR w postaci elektronicznej a nowa struktura JPK VAT

Faktura VAT RR to faktura wystawiana przez czynnego podatnika VAT, który nabywa usługi lub płody rolne od rolnika ryczałtowego, korzystającego z podmiotowego zwolnienia z podatku VAT. Rolnicy ryczałtowi nie mają obowiązku wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej ani zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Dlatego to kupujący produkty rolne produkowane przez rolnika ryczałtowego wystawia fakturę VAT RR i przekuje jej oryginał dostawcy. Rolnik natomiast ma obowiązek przechowywać dokumenty przez najbliższe 5 lat.Do 1 września 2019 faktury VAT RR istniały tylko w formie papierowej, po wskazanej dacie dopuszczono możliwość generowania i przesyłania tych dokumentów w wersji elektronicznej. Przyniosło to skutek w postaci stworzenia nowej struktury plików JPK dla faktur VAT RR. JPK to skrót od Jednolity Plik Kontrolny, oznaczający dokument przekazywany przez przedsiębiorców organom podatkowym. Zawiera on dane dotyczące księgowości firmy i jest generowany oraz przekazywany elektronicznie w pliku XML, dla celów kontrolno-analitycznych.

Biznesinfo
22.03.2022 08:49 Rolnik i działalność gospodarcza – ZUS i KRUS

Wśród wielu przedsiębiorców pewne kontrowersje budzi możliwość ubezpieczenia się w KRUSie jaką mają rolnicy – składka jest o wiele bardziej atrakcyjna. Nie każdy jednak może do KRUSu się zapisać. Co warto wiedzieć o różnicach pomiędzy ZUSem a KRUSem?

field-3186902 1920
22.03.2022 08:49 Podatek rolny i podatek od nieruchomości – co warto wiedzieć?

System podatkowy w Polsce związany jest nieodzownie z pewnymi komplikacjami. Aby się w tym wszystkim nie pogubić, niekiedy potrzebujemy pomocy wykwalifikowanej księgowej. Co trzeba wiedzieć o podatkach od nieruchomości i rolnych, kogo dotyczą?

zucchinis-1869941 960 720
22.03.2022 08:49 Rolnik ryczałtowy, a rozliczenie podatku VAT

Prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego na mocy przepisów jest zwolnione z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rolnika nie dotyczą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)), o czym mówi sama ustawa. Jednak działalność rolnicza podlega przepisom ustawy o VAT. W artykule wyjaśnimy, kim jest rolnik ryczałtowy oraz jak powinien rozliczać podatek VAT? Rolnik ryczałtowy Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o VAT rolnik ryczałtowy to: "rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisów prawa, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych". W związku ze zwolnieniem z VAT towarów i usług dostarczanych przez rolnika ryczałtowego nie musi się on rejestrować się jako czynny podatnik VAT w urzędzie. Rolnik nie musi również wystawiać faktur za wykonywane czynności oraz prowadzić ewidencji. Jeśli rolnik ryczałtowy dokonuje dostawy swoich produktów na rzecz czynnego podatnika VAT, otrzymuje od nabywcy fakturę VAT-RR jako dokument potwierdzający transakcję. Jest to sytuacja nietypowa, gdyż fakturę wystawia nabywca, a nie sprzedawca. Na podstawie takiej faktury rolnik może ubiegać się o zwrot podatku z tytułu nabycia niektórych środków wykorzystanych do produkcji, które opodatkowane są podatkiem VAT. Przejście na VAT ogólny Decyzję o rezygnacji z ryczałtowego rozliczenia VAT i w związku z tym przejścia na zasady ogólne podejmuje sam rolnik. Dokonuje on tego w trakcie roku podatkowego, rejestrując się w urzędzie skarbowym jako czynny podatnik VAT. Dlatego składa zgłoszenie rejestracyjne VAT-R przed rozpoczęciem miesiąca, w którym ma nastąpić rezygnacja. W momencie rejestracji rolnik staje się czynnym podatnikiem VAT. Rozliczenia na zasadach ogólnych w praktyce Kiedy rolnik zarejestruje się jako czynny podatnik VAT, traci prawo do żądania od nabywcy faktur VAT-RR. Nie może się również ubiegać o zwrot VAT z tytułu dostawy produktów rolnych na rzecz nabywców będących czynnymi podatnikami. Rolnik natomiast jako czynny podatnik VAT zobowiązany jest do wystawiania faktur z naliczonym podatkiem należnym, prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz zakupów VAT, wysyłki druków JPK V7 raz w miesiącu, odprowadzania należnego podatku, jeżeli zostanie on wykazany w rozliczeniu za dany miesiąc. Rolnik po uzyskaniu statusu czynnego podatnika VAT nabywa również pewne prawa. Rolnik może na przykład odliczyć VAT naliczony na podstawie faktur VAT, dokumentujących dokonane zakupy. Podstawą rozliczeń są w tym przypadku posiadane faktury VAT oraz prowadzona ewidencja zakupów VAT. JPK V7 rolnika W JPK V7 rolnik wykazuje się zarówno sprzedaż, jak i zakup towarów lub usług. Kwoty w danym pliku przyporządkowane są do odpowiednich stawek VAT. W przypadku rolników stawki to często 5% i 8%, rzadziej natomiast stawka 23%. Wykazywana w JPK V7 kwota należnego podatku wynikająca ze sprzedaży towarów i usług pomniejszona jest o kwotę podatku naliczonego przy zakupach dokonywanych przez rolnika i daje w konsekwencji wynik rozliczenia VAT za dany okres. Jeśli naliczona jest nadwyżka podatku to przechodzi na okres następny lub na wniosek rolnika jest wypłacana. W części deklaracyjnej JPK V7 za dany okres rolnik wykazuje całą swoją okresową sprzedaż oraz otrzymane zaliczki z rozliczanego miesiąca lub kwartału. Podatek naliczony od zakupów można wykazywać w części deklaracyjnej JPK V7 za okres otrzymania faktury lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Ponadto na żądanie urzędu podatnik wystawiający faktury VAT RR w imieniu rolnika ryczałtowego jest zobowiązany wygenerować jednolity plik kontrolny dotyczący faktur sprzedaży. Rolnikiem ryczałtowy i jednoczesne prowadzenie działalności na zasadach ogólnych Jeżeli rolnik ryczałtowy chciałby wykonywać działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych, będzie to niezgodne z przepisami. W takim przypadku w ramach wykonywania czynności jako rolnik ryczałtowy, rolnik ten musi się zrzec przywilejów ryczałtowych na rzecz zasad ogólnych rozliczania VAT. W przypadku gdy rolnik ryczałtowy prowadzi również działalność gospodarczą niebędącą działalnością rolniczą (np. jeśli prowadzi warsztat samochodowy), może pozostać rolnikiem ryczałtowym prowadzącym dodatkowo działalność gospodarczą opodatkowaną VAT na zasadach ogólnych.

Ziemia rolna
22.03.2022 08:48 Ziemia rolna coraz droższa. Znamy powód podwyżek cen

Ziemia jest coraz droższa. Główny Urząd Statystyczny podaje dane za 2019 rok. Okazuje się, że wartość gruntów rośnie w zawrotnym tempie. Jaka jest przyczyna ostrej podwyżki? Powody mogą być dla wielu zaskoczeniem, szczególnie gdy spojrzymy na strukturę gruntów, które zaliczają najsilniejszy wzrost cen.

Rolnicy cyfryzacja
22.03.2022 08:48 Prezes ARiMR do rolników: Nie unikniecie cyfryzacji

Rolnicy muszą nauczyć się korzystać z nowoczesnych technologii. Urzędy ARiMR będą stawiały na cyfryzację i mobilną obsługę wniosków. Szef Agencji wskazuje przy tym, że wieś chętnie korzysta z internetowych rozwiązań. Tomasz Nowakowski podkreśla, że jeszcze kilka lat temu wnioski o dopłaty bezpośrednie składane przez internet stanowiły mniej niż 1 proc. wniosków, a dzisiaj to już powszechna praktyka, by o pieniądze aplikować zdalnie.

Rybołówstwo
22.03.2022 08:47 Już od dziś można składać wnioski o nowe dofinansowanie. Jednak nie każdy ma prawo je dostać

Dofinansowanie w ramach walki ze skutkami pandemii COVID-19 trafi także do osób zajmujących się połowem ryb. ARiMR uruchomiła właśnie procedurę przyjmowania wniosków na dofinansowanie rybołówstwa. Wnioski można składać na wsparcie kapitałowe w ramach działania unijnego programu: "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”.

Ziemia pod lotnisko
22.03.2022 08:47 Sprzedasz swoją ziemię pod sztandarową inwestycję rządu, będziesz miał udział w przyszłych zyskach

Ziemia przejdzie w ręce rządu, a ty będziesz otrzymywał z tego tytułu profity. Tego chce Ministerstwo Infrastruktury i obwieszcza, że kończy pracę nad specustawą o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Nowe przepisy mają uprościć i przyspieszyć wykup gruntów pod budowę polskiego megalotniska.

Ursus chce się restrukturyzować
22.03.2022 08:45 Ursus chce się restrukturyzować. Firma odwołuje się od wyroku sądu i składa wniosek o postępowanie układowe

Ursus składa zażalenie na postanowienie sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego. Firma chce się dalej restrukturyzować, dlatego prosi o możliwość kontynuowania procesu. Ursus wydaje oświadczenie o odwołaniu się od sądowej decyzji. Sprawdzamy jaki plan na swoją działalność ma firma.

Ceny ziemniaków
22.03.2022 08:45 Ceny ziemniaków spadły blisko o 40 procent. Ale w sklepach i tak płacimy za nie więcej. Jak to możliwe?

Ceny podstawowych produktów rolnych lecą w dół. Epidemia znacząco wpływa na rynek w Polsce. Po wielu latach wzrostu cen te w końcu spadają. I to nawet o 40 proc. w stosunku do poprzedniego roku. O tyle mniej zapłacimy za ziemniaki. O 14,5 proc. mniej została wyceniona trzoda chlewna i drób. Mniej także kosztują zboża.

Dotacje dla byłych PGR-ów
22.03.2022 08:42 250 mln złotych może trafić do polskich gmin już w grudniu 2020 roku. Rząd ma nowy program pomocowy

Pieniądze mają zostać przekazane jeszcze w tym roku. Na dotacje przeznaczono aż 250 mln złotych. Pochodzić będą one z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dotacje trafią do gmin, w których funkcjonowały niegdyś PGR-y. Jak wskazuje rząd w uzasadnieniu projektu, celem jest wsparcie inwestycji lokalnych.