BiznesINFO.pl > Twój portfel > Dotacja jeszcze nigdy nie była tak łatwa. Olbrzymie zmiany dla setek tysięcy Polaków
Maria Glinka
Maria Glinka 22.03.2022 08:34

Dotacja jeszcze nigdy nie była tak łatwa. Olbrzymie zmiany dla setek tysięcy Polaków

Dotacja dla małych gospodarstw na nowych zasadach
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest dotacja dla małych gospodarstw

  • Jakie zmiany w tym zakresie postuluje resort rolnictwa

  • Z czego wynikają modyfikacje

Dotacja dla małych gospodarstw do zmiany

Dotacja dla małych gospodarstw jest finansowana z budżetu PROW. O wsparcie pieniężne może ubiegać się rolnik, który posiada gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha w postaci użytków rolnych lub nieruchomości służącej do produkcji rolnej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informuje, że wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może przekraczać kwoty 13 tys. euro.

Dotacja dla małych gospodarstw przysługuje zarówno osobom ubezpieczonym w KRUS, jak i w ZUS. Po pieniądze mogą zgłaszać się rolnicy, którzy prowadzą także dodatkowe działalności gospodarcze lub pracują na etacie - pod warunkiem, że przychód z rolnictwa stanowi co najmniej 25 proc. całkowitych dochodów lub przychodów.

Rolnik, który zdecyduje się na wzięcie udziału w naborze wniosków, może otrzymać 60 tys. zł w postaci bezzwrotnej premii. Pieniądze są wypłacane w dwóch ratach. 80 proc. dotacji dla małych gospodarstw (czyli 48 tys. zł) pobiera się po spełnieniu warunków, a kolejne 20 proc. (czyli 12 tys.) po odpowiedniej realizacji biznesplanu przedłożonego na etapie wnioskowania.

Dotacja dla małych gospodarstw może zostać wykorzystana wyłącznie na działalność rolniczą. Pieniądze można spożytkować m.in. na przygotowanie samodzielnie wytworzonych produktów rolnych do sprzedaży, zakup gruntów czy stada zwierząt. 80 proc. przyznanych środków musi zostać spieniężonych na tzw. środki trwałe, czyli np. remont budynków i zakup nowych urządzeń.

Choć program „Restrukturyzacja małych przedsiębiorstw” obejmuje aż 6 lat (2014-2020) to o dofinansowanie można ubiegać się tylko raz. Tygodnik Rolniczy donosi, że jak dotąd po pieniądze zgłosiło się 30,5 tys. rolników.

Chcąc skłonić przedsiębiorców do dotacji i przygotować polskie prawo do okresu przejściowego przed wprowadzeniem Wspólnej Polityki Rolnej na poziomie Unii Europejskiej, Ministerstwo Rolnictwa postanowiło uprościć zasady programu. Projekt modyfikacji trafił już do konsultacji społecznych.

Dotacja dla małych gospodarstw szybciej i łatwiej

Najważniejsze zmiany dotyczą m.in. procedury przedkładania biznesplanu. W celu ułatwienia i uproszczenia zasad resort rolnictwa proponuje składanie biznesplanów przy użyciu formularza udostępnionego na stronie ARiMR. Dokument ma być dostarczany przez skrzynkę podawczą lub na pamięci USB (pendrive).

Co więcej, Ministerstwo Rolnictwa zamierza skrócić czas oczekiwania na decyzję w sprawie dotacji dla małych gospodarstw z 210 do 180 dni. Zmiany miałyby dotyczyć wnioskodawców, którzy wezmą udział w tegorocznym naborze. Identyczne ramy czasowe wprowadzono już w przypadku dotacji dla młodych rolników czy wsparcia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Resortowy projekt zakłada także poważne reformy organizacyjne. Autorzy dokumentu proponują likwidację podziału limitów dotacji dla małych gospodarstw na dwie oddzielne listy: dla Mazowsza i dla wszystkich pozostałych województw. W ten sposób resort chce ułatwić korzystanie ze środków PROW.

Serwis topagrar.pl podaje, że budżet na dotacje dla małych gospodarstw wynosi 713,7 mln euro. Spośród nich aż 454,1 mln euro pochodzi od Unii Europejskiej, a pozostałe 259,5 mln euro to pieniądze z budżetu państwa.

Polecane