BiznesINFO.pl > Twój portfel > Przykre wieści dla tysięcy emerytów. Minister Ardanowski nie pozostawia złudzeń
Kamila Jeziorska
Kamila Jeziorska 22.03.2022 08:51

Przykre wieści dla tysięcy emerytów. Minister Ardanowski nie pozostawia złudzeń

fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 28.07.2019. n/z Emerytka trzyma pieniadze.
https://eastnews.pl/Arkadiusz-Ziolek

Emerytura rolnicza bez zmian

Emerytura rolnicza to świadczenie wypłacane przez KRUS ubezpieczonemu, który osiągnął ustawowo określony wiek emerytalny i podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Emerytura rolnicza składa się z części składowej i części uzupełniającej. Ubezpieczony rolnik ma także prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę rolniczą, ale dodatkowym warunkiem jest zaprzestanie działalności rolniczej.

Emerytura rolnicza stała się przedmiotem interpelacji posła Jarosława Sachajko. Poseł uznał, że minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Ardanowski nie odpowiedział na zadane przez niego pytania i postanowił złożyć interpelację na nowo. W piśmie zapytał o możliwość pozostawienia sobie przez rolnika areału, a także o możliwość wprowadzania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich po 2020 r. Złożył także zapytanie o możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę rolniczą na podstawie kwartałów składkowych.

Emerytura rolnicza oczami ministra Ardanowskiego

Emerytura rolnicza stała się także źródłem odpowiedzi na interpelację posła. W imieniu resortu rolnictwa odpowiedział sekretarz stanu, Szymon Giżyński. "Obecnie nie są prowadzone prace, mające na celu wprowadzenie zmian w zakresie ustalania prawa do emerytury rolniczej" - skwitował krótko i tym samym uciął obietnice ministra Ardanowskiego w sprawie emerytur rolniczych.

Emerytura rolnicza to nie jest jedyny element odpowiedzi na interpelację. Giżyński w kwestii areału rolnika odpowiedział, że "[…] nie planuje się zmian w odniesieniu do określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników wymogu zaprzestawania prowadzenia działalności rolniczej w celu wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych w pełnej wysokości". Sekretarz stanu w resorcie podkreślił także, że trwają prace nad przygotowaniem planu strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej.

<

Tagi: ZUS rolnictwo