Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > 272 mln zł na nagrody, premie i trzynastki w Ministerstwie Rolnictwa. W pół roku
Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk 01.12.2020 01:00

272 mln zł na nagrody, premie i trzynastki w Ministerstwie Rolnictwa. W pół roku

Nagrody w ministerstwie rolnictwa
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. Warszawa 12.05.2020. n/z Tablica informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto odkrył wydatki Ministerstwa Rolnictwa

  • Którym jednostkom resortu wypłacono nagrody

  • Jakie oszczędności planuje rząd

Rekordowy budżet na nagrody w resorcie rolnictwa

Nagrody dla urzędników Ministerstwa Rolnictwa za kadencji Krzysztofa Ardanowskiego osiągnęły rekordowy poziom. Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku wypłacono o 8 mln więcej niż w całym 2019 bądź 2018 roku. Informacje pozyskano dzięki działaniom opozycji.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej, Dorota Niedzielska i Kazimierz Plocke złożyli interpelacje o szczegóły wydatków ministerstwa rolnictwa. Opozycjoniści zapytali również o oszczędności resortu w tracie kryzysu spowodowanego pandemią.

- Rok 2020 jest kolejnym trudnym okresem dla rolnictwa, jak i całej polskiej gospodarki. Każdego dnia ze strony rządu słyszymy o czynionych wysiłkach w walce ze skutkami COVID-19. Zgodnie z zapowiedziami Pana Premiera i zapisami ustawowymi może nawet dojść do redukcji zatrudnienia w sektorze publicznym, w tym w instytucjach podległych ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi - czytamy w interpelacji poselskiej.

Ardanowski, który jest już byłym ministrem, przekazał raport o wydatkach resortu. W I półroczu, w jednostkach podległych ministerstwu wypłacono nagrody, premie i inne dodatki przewidziane w Kodeksie pracy za łączną kwotę 240 064 000 zł.

Z kolei w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa prezesom i wiceprezesom w I półroczu 2020 roku przyznano nagrody o łącznej wysokości 6 684 000 zł. Również w tym wypadku resort twierdzi, że dodatki wynikały z Kodeksu pracy. Niemało wydano również na trzynastki.

- Zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872) w jednostkach podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2020 r. wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastkę) w łącznej wysokości 25 631 tys. zł - pisał Ardanowski.

Rząd blokuje wydatki w ministerstwach

Minister Finansów Tadeusz Kościński zapowiedział, że to koniec licznych nagród i bonusów dla pracowników administracji publicznej. Ze względu na pandemię koronawirusa zdecydowano się na cięcia wydatków. Wiadomo jednak, że trzynastki w budżetówce nie zostaną naruszone.

- Blokada powinna dotyczyć w szczególności planowanych wydatków wraz z pochodnymi na: wynagrodzenia osobowe, uposażenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe uposażenie roczne, nagrody roczne - pisał resort finansów.

Ostateczna decyzja o blokadzie środków resortów została podjęta przez premiera Mateusza Morawieckiego. Budżet państwa zasilą pieniądze, które miały być przeznaczone na nadprogramowe nagrody dla urzędników. Pozyskane środki będą wykorzystane do zwalczania skutków pandemii COVID-19 oraz do zakupu szczepionek.

- Sytuacja związana z działalnością w warunkach pandemii wpływa na stopień wykonania budżetów, w tych kategoriach wydatkowych, co wraz z rozwagą i szczególną ostrożnością dysponentów realizujących budżet w tym trudnym okresie pozwala na dokonanie oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i uposażenia - pisał Kościński w komunikacie do innych resortów.