Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Nowe przepisy dotyczące sanatorium. Zmiany już weszły w życie
Ada Rymaszewska
Ada Rymaszewska 16.03.2024 16:08

Nowe przepisy dotyczące sanatorium. Zmiany już weszły w życie

seniorzy
Fot. East News/Marek BAZAK

Od 5 marca br. obowiązują nowe przepisy dotyczące pobytów w sanatorium. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, zmiany zaszły w systemie kierowania pacjentów na leczenie w uzdrowiskach lub na rehabilitację uzdrowiskową. Resort Izabeli Leszczyny chce, aby standardem stały się elektroniczne skierowania dla kuracjuszy, nie oznacza to jednak, że papierowe całkowicie znikną. Lekarz będzie mógł je wystawić, ale tylko w ściśle określonych przypadkach.

Istotne zmiany w wystawianiu skierowań do sanatorium

Jednolity tekst rozporządzenia ministry zdrowia, dotyczący kierowania pacjentów na leczenie w uzdrowiskach lub na rehabilitację uzdrowiskową, widnieje już w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nim, przyszli kuracjusze otrzymywać mają skierowania w formie elektronicznej, a ta następnie zapisywana będzie w Systemie Informacji Medycznej.

“Dziennik Gazeta Prawna” zwraca przy tym uwagę, że danie medykom możliwości wystawiania skierowań elektronicznych jest najważniejszą zmianą, wprowadzaną przez dokument. Od 5 marca praktyka ta ma być traktowana jako standard w polskiej służbie zdrowia. Chodzi m.in. o zbieranie danych o pacjentach w jednym, dostępnym dla wszystkich podmiotów leczniczych systemie teleinformatycznym.

Masz w domu taki dowód osobisty? Lepiej go nie wyrzucaj

Elektroniczne skierowania do sanatorium. Ma być łatwiej i sprawniej

Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że dzięki reformie proces ubiegania się o pobyt w sanatorium będzie przebiegał sprawniej i prościej z punktu widzenia zarówno lekarzy, jak i samych pacjentów. Aktualnie, po wystawieniu elektronicznego skierowania, NFZ może zaktualizować jego status i szybko dotrzeć do kuracjusza z informacjami przez Internetowe Konto Pacjenta.

ZOBACZ: Duże zmiany dla Polaków od 1 kwietnia. Pacjenci odetchną z ulgą

Na dalszym etapie pacjent wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień pisemnych w formie papierowej, otrzymuje informacje o rejestracji skierowania, zajmowanym miejscu na liście oczekujących, ewentualnej odmowie lub terminie stawienia się w uzdrowisku.

Papierowe skierowanie tylko w wyjątkowych sytuacjach

Stojący za nowym rozporządzeniem autorzy przepisów przekonują, że wdrażane rozwiązanie ma wiele zalet. Przede wszystkim niweluje konieczność fizycznego załatwiania formalności, w tym dostarczania dokumentów do NFZ, a pacjent zyskuje nieograniczony dostęp do szczegółów na temat procesu swojego leczenia.

Rozpowszechnienie elektronicznych skierowań nie jest jednak jednoznaczne z definitywnym rozstaniem z ich papierową formą. Tradycyjne skierowania otrzymywać nadal będą osoby, których lekarz nie będzie miał dostępu do systemu teleinformatycznego lub takie, których dokument miałby dotyczyć świadczenia zdrowotnego realizowanego przez podmioty znajdujące się poza granicami kraju.

W takiej sytuacji lekarz odpowiedzialny za skierowanie pacjenta na leczenie zobowiązany jest wysłać skierowanie do oddziału NFZ listownie w ciągu 30 dni od daty jego wystawienia.

Źródło; MZ, Interia, DGP