Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Eko > Zmiany w segregacji odpadów. Będzie wzrost dzikich wysypisk?
Bartosz Onuczyński
Bartosz Onuczyński 27.03.2024 22:14

Zmiany w segregacji odpadów. Będzie wzrost dzikich wysypisk?

pojemniki na śmieci
Fot. Tomasz Mikołajczyk/Pixabay

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje się do wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących segregacji odpadów budowlanych i rozbiórkowych, co może wyeliminować obowiązek segregacji na miejscu powstania odpadów. Choć zmiany mają na celu ułatwienie procesu, istnieje obawa, że mogą one przyczynić się do wzrostu liczby dzikich wysypisk i generować dodatkowe problemy logistyczne w gęsto zabudowanych obszarach miejskich.

Nowe regulacje dotyczące segregacji odpadów

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje gruntowne zmiany w przepisach dotyczących segregacji odpadów, ze szczególnym naciskiem na odpady budowlane i rozbiórkowe. Według informacji uzyskanych przez "Dziennik Gazetę Prawną", planowane zmiany mają wprowadzić opcjonalną segregację w miejscu powstawania odpadów. To oznacza, że obowiązek segregacji na budowie lub w trakcie rozbiórki zostanie zniesiony, a zadanie to przejmie upoważniony podmiot, który zajmie się segregacją poza miejscem ich powstania.

Dodatkowa pozycja na paragonie. Coraz więcej sklepów dolicza opłatę Nowa opłata dla kierowców. Uderzy w starsze samochody

Konsekwencje nowych przepisów dla społeczeństwa i przedsiębiorstw

Zapowiadane zmiany w segregacji odpadów wywołują niepokój nie tylko wśród osób prywatnych, ale także wśród firm planujących remonty, budowy lub rozbiórki. Niemniej jednak, istnieją wątpliwości co do interpretacji nowych przepisów, co może opóźnić ich wdrożenie. Istotną kwestią jest także brak jasnego określenia, na kogo będzie nakładany obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

ZOBACZ TAKŻE: Złotówka za oddaną butelkę. Jest tylko jeden haczyk

Potencjalne konsekwencje społeczne i środowiskowe

Zmiany w segregacji odpadów mogą prowadzić do wzrostu kosztów związanych z odbiorem i segregacją odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Konieczność postawienia większej liczby kontenerów na nowe frakcje odpadów może powodować problemy logistyczne, szczególnie w gęsto zabudowanych obszarach miejskich. W rezultacie, istnieje ryzyko, że nielegalne wysypiska śmieci staną się bardziej powszechne, co może negatywnie wpłynąć na środowisko i estetykę otoczenia.