BiznesINFO.pl > Składki Zus

Składki Zus

Pieniądze: od czerwca nowe limity dotyczące dorabiania do emerytury, ZUS niedługo je opublikuje
03.11.2022 17:57 Emerytki, które były w OFE dostaną wyższe emerytury. ZUS potwierdza

Panie, które były członkami OFE mają przeliczane emerytury. Wprawdzie każda z kobiet, która skończy 60 lat może zakończyć aktywność zawodową, ale tym, które były w OFE - ZUS będzie„liczył” emeryturę dwukrotnie. Po raz pierwszy po złożeniu wniosku emerytalnego i drugi raz, gdy osiągnie 65 lat.Jeśli kobieta tuż po swoich 60. urodzinach złożyła wniosek i nabyła uprawnienia emerytalne a wcześniej była również członkiem OFE, ma ustalone prawo do świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i okresowej emerytury kapitałowej.

EN 01433805 0006
31.10.2022 19:49 Jak podwyższyć emeryturę o 15%. Radzi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS

Zdaniem prof. Gertrudy Uścińskiej warto odłożyć choć o rok moment przejścia na emeryturę. Mówi ona, że bezpośrednio przekłada się to na wzrost świadczenia.

portfel-pieniądze-biznesinfo
03.09.2022 17:01 Rekordowa podwyżka składek ZUS w 2023 roku. Przedsiębiorcom się to nie spodoba

Rosnące koszty, energii i surowców dają się w kość wszystkim, także przedsiębiorcom. W dodatku w 2023 roku o prawie 2,5 tys. zł wzrosną składki ZUS. Takiej podwyżki jeszcze nigdy nie było.

zus-list-list od zus-segregator-biznesinfo
13.06.2022 13:52 ZUS upomina przedsiębiorców, wielu z nich nie złożyło dokumentów. Konsekwencją błędne naliczenie składek

ZUS przypomina o konieczności comiesięcznego rozliczenia składki zdrowotnej. Wielu przedsiębiorców przyzwyczajonych do braku konieczności wysyłania do ZUS dokumentacji rozliczeniowej zapomina, że "Polski Ład" ponownie nałożył ten obowiązek. Chodzi o druk DRA. W przypadku gdy przedsiębiorca nie dostarczy do ZUS druku DRA za odpowiedni miesiąc, składka zdrowotna zostanie naliczona automatycznie. W konsekwencji może to doprowadzić do błędnych jej rozliczeń i konieczności ich korygowania.

zus-list-list od zus-segregator-biznesinfo
18.05.2022 15:07 ZUS przygotował rekordową waloryzację. Środki na kontach znacznie wzrosną

ZUS ogłosił, że czerwcowa waloryzacja składek emerytalnych osiągnie poziom 9,33 proc., co oznacza, że przyszli emeryci na swoich kontach i subkontach będą mieli więcej pieniędzy. Waloryzacja nigdy nie może być ujemna, dlatego zgromadzone środki nie zaczną maleć. Waloryzacja w 2022 r. ma objąć aż 24 mln Polaków, podaje ZUS. W 2019 r. waloryzacja wyniosła 9,2 proc., w 2020 r. 8,94 proc., a w 2021 r. 5,41 proc., co obecną waloryzację w wysokości 9,33 proc. czyni rekordową.

zus-list-list od zus-segregator-biznesinfo
12.04.2022 14:03 ZUS wysyła ważne informacje przedsiębiorcom. 158,8 tys. już dostało

Po raz pierwszy 158,8 tys. płatników składek (przedsiębiorców) otrzymało z ZUS-u elektroniczne zawiadomienie o wysokości procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

ZUS-pieniadze-biznesinfo (1)
08.04.2022 12:54 ZUS ogłosił wzrost kwot odszkodowania za wypadek przy pracy

Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązują wyższe kwoty odszkodowania za wypadek przy pracy. Kwota wzrosła z 1033 zł do 1133 zł. Jeżeli jesteś ubezpieczony, to każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu powoduje wypłatę pieniędzy. W całym kraju do ZUS w 2021 roku wpłynęło 44 956 wniosków i na tej podstawie zostało wypłaconych odszkodowań na łączną kwotę 308 045 680,50 zł.

income-tax-491626 1920
22.03.2022 09:33 Składki ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców – 2021

Każdy pracownik dobrze wie, że opłaca składki społeczne, gdyż właśnie o ich łączną wartość pomniejszona jest jego pensja brutto, którą później otrzymują w wartości netto. Obowiązek uiszczania tych składek ciąży także na przedsiębiorcach, którzy nie są u nikogo zatrudnieni, a prowadzą własną działalność gospodarczą. Jak wobec tego wygląda kwestia odprowadzania przez nich podatków społecznych? W tym artykule przybliżamy szczegóły związane ze składkami ZUS na ubezpieczenia przedsiębiorców w 2021 roku.

ZUS-pieniadze-biznesinfo (1)
22.03.2022 09:32 Pomoc dla przedsiębiorców w związku z wojną w Ukrainie

Konflikt zbrojny dotknął przedsiębiorców działających w Ukrainie jak i w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy w związku z tym mają trudności z terminowym płaceniem składek na ubezpieczenia społeczne, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności, oferowanej przez ZUS. – Chodzi m.in. o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty. W wyjątkowych przypadkach po spełnieniu określonych warunków składki mogą być także umarzane – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – O pomoc można zwrócić się do doradcy ds. ulg i umorzeń, który udzieli wszelkich informacji o pomocy udzielanej przez ZUS oraz pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Z doradcą można skontaktować się telefonicznie lub umówić się na e-wizytę – dodaje Kowalska-Matis. Według rzeczniczki, jedną z możliwych form pomocy jest odroczenie terminu płatności składek. Może o to ubiegać się każdy płatnik aktualnie zobowiązany do ich opłacania, który ma chwilowe problemy finansowe, uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku o taką ulgę jest również pełnomocnik, czyli osoba posiadająca pisemne upoważnienie płatnika składek. Dzięki odroczeniu terminu płatności będzie można zapłacić składki później. Nowy termin zostanie ustalony w umowie z ZUS. Odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Co ważne, odroczenie może dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności nie upłynął. – Jeżeli ktoś już ma dług to może do nas wystąpić o rozłożenie zadłużenia na raty. Dzięki temu jest możliwość spłaty zaległości w dłuższym terminie. ZUS zawiesi także - po podpisaniu układu ratalnego – prowadzone wobec przedsiębiorcy postępowanie egzekucyjne – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. O rozłożenie spłaty zadłużenia na raty może się ubiegać każda osoba, która ma wobec ZUS zadłużenie z tytułu składek i nie ma pieniędzy na jego spłatę. Mogą to być np.: przedsiębiorcy i byli przedsiębiorcy, spadkobiercy, osoby trzecie i następcy prawni, czyli osoby, na które przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek, małżonkowie odpowiadający z majątku wspólnego za zadłużenie z tytułu składek współmałżonka, pełnomocnik, czyli osoba, która jest upoważniona przez przedsiębiorcę lub inne osoby odpowiedzialne za zadłużenie. Należności z tytułu składek mogą być również umarzane po spełnieniu ustawowych warunków. Dzieje się tak wtedy, gdy płatnik składek jest zadłużony i nie ma żadnych możliwości, aby spłacić dług. Wniosek może złożyć m.in.: płatnik składek oraz były płatnik składek (np. przedsiębiorca), osoba, na którą przeniesiono odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (np. spadkobierca, wspólnik lub następca prawny), małżonek, który odpowiada z majątku wspólnego za zadłużenie współmałżonka, pełnomocnik

zus-list-list od zus-segregator-biznesinfo (1)
22.03.2022 09:32 ZUS apeluje do płatników: dzisiaj ostatni dzwonek na zapłacenie składek

Dla samozatrudnionych termin upływa dzisiaj. Składki można jeszcze zapłacić gdyż 20 stycznia wypadł w niedzielę. Tą możliwość mają osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i tych płatników, którzy nie posiadają osobowości prawnej – przypomina ZUS. Od 2022 roku zmieniły się terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Teraz są to 5., 15. i 20. dzień każdego miesiąca. – Nowe terminy dotyczą rozliczania składek za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. W 2021 roku dla większości płatników zmienił się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek pobieranych przez ZUS (w tym na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne). – Do 15. Składki musza wpłynąć od płatników składek posiadających osobowość prawną, czyli m.in. spółek akcyjnych i wieloosobowych spółek z o.o. czy spółdzielni – dodaje Kowalska-Matis. Rzeczniczka przypomina, ze obecnie 20. dzień miesiąca to termin dla podmiotów, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą czy spółek osobowych. Wcześniej tj. do grudnia 2021 r. osoby, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, miały obowiązek rozliczyć się z ZUS i opłacić składki nie później niż do 10. dnia miesiąca obecnie mają na to 10 dni więcej. Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostaje bez zmian – to 5. dzień miesiąca.Zmiany terminów opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS wynikają z regulacji wprowadzonych przez Polski Ład. Nowe terminy dotyczą rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy (FP), Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) – począwszy od rozliczeń za styczeń 2022 r.Od nowego roku przedsiębiorcy powinni pamiętać także o obowiązku comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych. Z powodu zmian w ustalaniu składki zdrowotnej osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub za siebie i za osoby z nimi współpracujące będą musiały za okres od stycznia 2022 r., co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS. Aby ułatwić płatnikom składek wypełnianie dokumentów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował krótkie instrukcje z poprawnie wypełnionymi formularzami ZUS DRA i ZUS RCA. Wzory są dostępne na stronie internetowej ZUS. Osoby potrzebujące pomocy w ustaleniu podstawy wymiaru składek, obliczeniu składki lub sporządzeniu dokumentów rozliczeniowych, mogą m.in. skorzystać ze specjalnej infolinii ZUS nr tel. 22-290-55-00 lub z e-wizyty w ZUS.

Pieniądze
22.03.2022 09:31 185 tys. emerytów i rencistów otrzymało zwrot nadpłaconego podatku

Ponad 185 tys. emerytów i rencistów, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4920 zł - 12 tys. 800 zł, otrzymało już zwroty nadpłaconych w styczniu zaliczek na podatek dochodowy – poinformowała prezes ZUS, Gertruda Uścińska. – Emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4920 zł - 12 800 zł, mają obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na korzystniejszych zasadach. Wraz ze świadczeniem za luty niektórzy świadczeniobiorcy otrzymują zwrot nadpłaconego podatku za styczeń – poinformowała prezes ZUS. Zwróciła uwagę, że ponad 185 tys. emerytów i rencistów, którym terminy płatności świadczeń przypadają na 1, 5, 6 i 10 dnia miesiąca, otrzymało już zwroty nadpłaconych w styczniu zaliczek na podatek dochodowy. Terminy wypłaty dla kolejnych osób to 15, 20 i 25 lutego tego roku. – Łączna kwota tych zwrotów wyniosła blisko 18 milionów złotych – dodała prof. Uścińska.

pilne zus
22.03.2022 09:31 ZUS wysłał swoim klientom już prawie 80 proc. deklaracji podatkowych

W całej Polsce prawie 10 mln deklaracji podatkowych PIT trafi do wszystkich, którzy w 2021 r. dostali jakiekolwiek pieniądze z ubezpieczeń społecznych. Tegoroczna wysyłka potrwa do połowy lutego. Jak co roku ZUS rozpoczął w drugiej połowie stycznia wysyłanie deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. – Do dzisiaj do naszych klientów wysłaliśmy już prawie 8 mln deklaracji – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Przed 1 marca wszyscy, którzy w minionym roku choćby tylko jeden raz dostali od nas pieniądze otrzymają swojego PIT-a. Wysyłka dotyczy 2021 roku, czyli okresu, w którym nie obowiązywał jeszcze Polski ład – podkreśla Kowalska-Matis. PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. – Roczną deklaracje dostaną też osoby, którym wypłacaliśmy renty socjalne, zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze – wyjaśnia rzeczniczka. PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które dostawały zasiłki chorobowe i macierzyńskie. Formularz otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku oraz osoby, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które dostawały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody. Rzeczniczka zachęca żeby osoby, którym ZUS wypłacał świadczenia pobrały deklarację PIT ze swojego profilu na portalu PUE ZUS. Aby zobaczyć swoją deklarację PIT trzeba zalogować się na PUE ZUS i wybrać zakładkę "Świadczeniobiorca" > "Formularze PIT". PIT dostępny będzie w formie PDF. Można go w każdej chwili wydrukować lub zapisać na dysku komputera.

pieniądze (3)
22.03.2022 09:31 ZUS przypomina o nowych terminach opłacania składek

Od 2022 r. zmieniły się terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Teraz jest to 5., 15. i 20. dzień miesiąca. Nowe terminy dotyczą rozliczania składek za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące. ZUS przypomina o zmianach, które weszły w życie od nowego roku. Zmiany terminów opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS wynikają z regulacji wprowadzonych przez Polski Ład. Nowe terminy dotyczą rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy (FP), Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) - począwszy od rozliczeń za styczeń 2022 r.15. dzień miesiąca to nowy termin dla płatników składek posiadających osobowość prawną czyli m.in. spółek akcyjnych i spółek z o.o. czy spółdzielni. 20. dzień miesiąca to termin dla podmiotów, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółek osobowych. Dotychczas osoby, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, miały obowiązek rozliczyć się z ZUS nie później niż do 10. dnia miesiąca. Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostaje bez zmian – to 5. dzień miesiąca.

zus-list-list od zus-segregator-biznesinfo (2)
22.03.2022 09:31 Prezes ZUS apeluje o zmiany w zleceniach

Jak podaje prezes ZUS Gertruda Uścińska, problem niskich składek przez zbieg umów dotyczy dziś ok. miliona osób. W wywiadzie , którego prezes udzieliła "Dziennikowi Gazecie Prawnej" opowiedziała, czy będzie wprowadzone pełne oskładkowanie umów zleceń i czy możliwe jest wejście w życie takiej zmiany w tym roku. – Niezmiennie uważam, że należy zrezygnować z przepisów, które wyłączają obowiązek ubezpieczeń społecznych w razie zbiegu kilku umów cywilnoprawnych czy innych rodzajów działalności, chodzi o uproszczenie zasad – powiedziała "Dziennikowi Gazecie Prawnej" prezes ZUS Gertruda Uścińska. Prezes ZUS wskazała, że w przeszłości prowadzone były międzyresortowe analizy tego, kogo ten problem dotyczy i jaka jest skala zjawiska zbiegu tytułów do ubezpieczeń – bo problem jest szerszy niż tylko składki od umów zleceń.– Wypracowano propozycję rozwiązań w tym zakresie, którą przedstawiałam panu premierowi. (...) Powstał raport, który pokazał, że ta kwestia dotyczy około miliona osób, w większości powyżej 40. roku życia, które płacą składkę od pierwszego zlecenia, najczęściej od kwoty minimalnego wynagrodzenia, a de facto ich miesięczne dochody wynoszą średnio ok. 7 tys. zł. Zatem kwestia wcale nie dotyczy osób najmniej zarabiających – podkreśliła Uścińska. Dodała, że bez zmian takie osoby nie będą mogły liczyć na godną emeryturę ani adekwatne zasiłki czy renty.Zauważyła, że że bez zmian takie osoby nie będą mogły liczyć na godną emeryturę ani adekwatne zasiłki czy renty.Uścińska poinformowała też, że temat jest stale przypominany premierowi– Pytam, kiedy projekt będzie procedowany. Mam zapewnienie, że będzie – powiedziała prezes ZUS.

ZUS-pieniadze-biznesinfo (2)
22.03.2022 09:31 ZUS rozpoczął wypłatę pieniędzy w ramach programu "Rodzina 500 plus"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wypłatę pieniędzy w ramach programu "Rodzina 500 plus". Od 1 stycznia ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500 plus na nowo narodzone dzieci, a od 1 lutego zacznie przyjmować od tych rodziców, którzy wypłaty z programu chcą kontynuować. – Pierwsze pieniądze zostały wypłacone przez nas właśnie dzisiaj Jutro przelejemy kolejne środki, co łącznie da kwotę prawie 600 tys. zł – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Rzeczniczka zapewnia, że pracownicy ZUS robią wszystko, aby te pieniądze trafiły do rodziców jak najszybciej. – Z naszych statystyk wynika, że niektórzy rodzice specjalnie czekali możliwość złożenia wniosku do ZUS i zrobili to wysyłając wniosek kilka minut po północy, czyli w Nowy Rok – mówi Kowalska-Matis. Zwraca uwagę, że możliwość złożenia wniosków drogą elektroniczną to przede wszystkim ogromna wygoda dla rodziców, którzy sami decydują, kiedy to zrobić: rano, w południe czy wieczorem. Dzięki elektronizacji mogą starać się o środki z programu także w weekendy, kiedy tradycyjne odwiedzanie urzędów jest niemożliwe. Wnioski na kolejny okres świadczeniowy - od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - będzie można składać od 1 lutego 2022 r.

pilne zus
22.03.2022 09:31 Ponad 4,5 tys. zł brutto emerytury honorowej. Nie wszyscy mogą ją jednak dostać

Każdy stulatek może liczyć na specjalny dodatek za wiek. Osobom, które ukończyły 100 lat przysługuje dodatkowa emerytura (tzw. honorowa) w wysokości ponad 4,5 tys. zł brutto (3732,29 zł netto). Jest ona wypłacana z urzędu.Wraz z setnymi urodzinami seniorzy otrzymują specjalne, comiesięczne świadczenie honorowe. Wysokość tej „dodatkowej emerytury” jest różna. Wszystko zależy od tzw. kwoty bazowej, która obowiązuje w dniu ich setnych urodzin. Stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Jeszcze do końca lutego tego roku ta specjalna emerytura dodatkowo wynosi: 4512,41 zł brutto (3732,29 zł netto). Wysokość kwoty dla 100 latków jest ustalana każdego roku od marca do lutego, dlatego nie ma jeszcze informacji, jaka będzie nowa kwota od 1 marca tego roku. Rok wcześniej (2020) było to 4294,67 zł brutto a dwa lata temu 3 731,13 zł. brutto. – Ze względu na to, że wysokość kwoty przeznaczonej dla stulatków jest ustalana każdego roku, dlatego ta specjalna „emerytura dla stulatków” jest, co roku w innej wysokości, ale raz przyznana nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

pilne zus
22.03.2022 09:31 Nowy kalkulator od ZUS dla obliczenia składki zdrowotnej już działa

Nowe rozwiązania podatkowe wprowadziły konieczność comiesięcznego obliczania składki zdrowotnej na podstawie osiągniętego dochodu. ZUS udostępnił specjalny kalkulator, który ma ułatwić przedsiębiorcom ustalenie podstawy wymiaru składki zdrowotnej oraz obliczenie należności. Narzędzie jest dostępne na stronie zus.pl. Przepisy ustawy, tzw. Polski Ład wprowadziły zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru oraz wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy muszą ją obliczać od przychodu lub dochodu w zależności od przyjętej formy opodatkowania. Forma opodatkowania ma wpływ na zasady ustalania podstawy wymiaru składek. Zmiany te obowiązują przy ustalaniu podstawy wymiaru i wysokości składki zdrowotnej należnej za okres od stycznia 2022 r. – Działanie kalkulatora jest bardzo proste. Wystarczy wprowadzić kilka kluczowych danych np. okres rozliczeniowy, formę opodatkowania, kwotę dochodu lub przychodu żeby obliczył wysokość składki, która trzeba zapłacić – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Bezpłatny kalkulator jest już dostępny na stronie internetowej www.zus.pl. Docelowo będzie także udostępniony w programach: Płatnik i ePłatnik. Bardzo dobrze sprawdziły się podobne kalkulatory służące np. obliczeniu składki w czasie korzystania z ulgi „mały ZUS+”. – Wszystkie nasze kalkulatory są dostępne w zakładce kalkulatory ZUS. Korzystanie z nich jest całkowicie bezpłatne – Kowalska-Matis. Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych składkę za styczeń płaci od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. czyli na dotychczasowych zasadach. Aby wyliczyć składkę za styczeń korzystając z kalkulatora wybiera się z listy styczeń i jako formę opodatkowania - zasady ogólne. Po tym należy nacisnąć klawisz - oblicz. – Co ważne. Korzystając z kalkulatora nie wypełnia pola dochód gdyż dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych zostało wprowadzone nowe pojęcie – „rok składkowy”, który trwa od lutego do stycznia kolejnego roku – wyjaśnia Kowalska-Matis.

ZUS-centrala-warszawa-biznesinfo
22.03.2022 09:31 Poradnik i szkolenia ZUS z Polskiego Ładu

O składki na nowych zasadach, warto zapytać u źródła. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS), Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) organizują serię regionalnych spotkań online o reformie podatkowej. – Nasi klienci mają mnóstwo pytań dotyczących tego jak obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne czy tego jak często składać dokumenty rozliczeniowe i to jest zaproszenie właśnie dla nich – mówi Iwona Kowalska –Matis regionalna y rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Rzeczniczka zaznacza, że wszystkie konsultacje i szkolenia są całkowicie bezpłatne. Warto sprawdzić, gdzie i w jakich godzinach można skorzystać ze szkoleń w swoim regionie. Kalendarium jest dostępne na stronie ZUS. Przygotowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Krajową Administracją Skarbową pakiet wsparcia dla przedsiębiorców obejmuje m.in.: szkolenia przez internet (webinaria), indywidualną pomoc w placówkach ZUS i KAS, dyżury ekspertów w mediach. Podczas szkoleń zostaną omówione m.in: zmiany w naliczaniu i opłacaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, zmiany w dokumentach rozliczeniowych, nowe terminy składania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek.

pieniądze
22.03.2022 09:30 Mały ZUS Plus w roku 2022. Jest szansa na niższą składkę

W Polsce działa prawie 3 mln firm, z czego 327 tys. prowadzących je osób korzysta z „Małego ZUS plus”. Przedsiębiorcy, którzy chcą dopiero w tym roku zacząć korzystać z tej ulgi powinni to zgłosić w ZUS do 31 stycznia. Ci, którzy korzystali z ulgi w 2021 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą tego zgłaszać ponownie. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z Małego ZUS plus w 2022 roku, muszą złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe. Mają na to czas do 20 lutego. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy to jednak składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. – Zainteresowanie tą ulgą jest stosunkowo duże. Do Małego ZUS-u plus jest zgłoszonych ponad 327 tys. przedsiębiorców w całej Polsce – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni. Z Małego ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. – Decydując się na skorzystanie z ulgi trzeba wiedzieć, ze dotyczy ona tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca musi płacić w pełnej wysokości – przestrzega Kowalska-Matis.

pieniądze (3)
22.03.2022 09:30 12 tys. zł w 12 minut. ZUS chwali swój system

Zaledwie 12 minut średnio trwa wypełnienie wniosku na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) – chwali się ZUS. W ramach programu rodzice dzieci mogą otrzymać maksymalnie 12 tys. złotych na dziecko. Od 1 stycznia można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę rodzinnego kapitału opiekuńczego. Nowe świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia.

biznesinfo-1 (1)
22.03.2022 09:30 ZUS korzystniej przeliczy pieniądze emerytów. Wielu zyska 1776 zł

Emeryci i renciści, których wysokość emerytury lub renty mieści się w przedziale 4 920 zł – 12 800 zł. będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na korzystniejszych zasadach. Wraz z wypłatą za luty niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń 2022 roku – podał ZUS. W piątek 7 grudnia Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tej sytuacji emeryci i renciści, których wysokość emerytur lub rent mieści się w przedziale 4 920 zł – 12 800 zł będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne na starych zasadach. – To oznacza, że dla tej grupy osób wprowadzenie Polskiego Ładu jest neutralne. Nic nie stracą, bo emerytury i renty nie będą pomniejszanie. Takich osób jest zaledwie 6 proc. w przypadku emerytów i niecałe 2 proc. w przypadku rencistów, dostających pieniądze z ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Według rzeczniczki, nowa wysokość kwoty „na rękę” będzie obowiązywała już od lutego a osoby, które już otrzymały wypłaty emerytury lub renty za styczeń, w lutym otrzymają wyrównanie.

pukanie do drzwi-drzwi-kontrola-biznesinfo
22.03.2022 09:30 ZUS ma jeszcze większe uprawnienia do sprawdzania L4

ZUS zyskał nowe narzędzie do kontroli osób przebywających na L4. Kontrolerzy będą mogli sprawdzić m.in. logowanie telefonu oraz do portali społecznościowych, podał portal rynekzdrowia.pl. Po publikacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych odniósł się do tej informacji i wydał oświadczenie. Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sprostował, że kontrolerzy "nie będą odwiedzać sąsiadów osób przebywających na zwolnieniu lekarskim i prosić o informacje na ich temat". Zakład nie będzie też mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej, ani banku o informacje na temat ich klientów.

ZUS-pieniadze-biznesinfo (2)
22.03.2022 09:30 ZUS zmienia zasady w wypłacaniu zasiłków od 2022 roku

Wraz z początkiem 2022 roku zmieniły się zasady wypłaty zasiłku chorobowego. Spóźnienie w opłacaniu składek nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu świadczenia z ZUS. Zmieni się także m.in. wysokość świadczenia za czas pobytu w szpitalu oraz okres pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia. Od 1 stycznia 2022 r. zacznie obowiązywać m.in. istotna zmiana dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, wśród nich są np. osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Ważne
22.03.2022 09:30 Dostajesz podwójne pieniądze. Złóż wniosek do ZUS, żeby nie zwracać podatku

Do 31 grudnia osoby, które dostają równocześnie emeryturę z ZUS i KRUS oraz osoby samotnie wychowujące małoletnie dziecko, osiągające dochody z pracy i z renty rodzinnej, powinny złożyć wniosek o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek przy emeryturze czy rencie. Jest to niezbędne, by w rozliczeniu podatku za 2022 rok nie powstała niedopłata podatku w kwocie do 5100 zł. ZUS z urzędu obniża zaliczkę na podatek o tzw. kwotę zmniejszenia. Podatnikowi przysługuje 12 takich ulg w roku, czyli po 425 zł miesięcznie, maksymalnie 5100 zł za 12 miesięcy. W sytuacji gdy senior pobiera jednocześnie emeryturę z ZUS np. z KRUS i nie złoży w jednej z instytucji wniosku o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek, to przy rozliczeniu rocznym powstanie niedopłata podatku w kwocie do 5100 zł, którą trzeba będzie zwrócić do Urzędu Skarbowego. – Żeby tego uniknąć, warto złożyć w jednej instytucji albo ZUS, albo KRUS wniosek o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek. Wówczas przy jednej wypłacie nie będzie stosowana ulga – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Pieniędzy będzie co prawda mniej o 425 zł, ale nie trzeba będzie zwracać podatku do Urzędu Skarbowego – tłumaczy. Rzeczniczka wyjaśnia, że analogiczna sytuacja dotyczy osoby samotnie wychowującej dziecko, która ma dochody z pracy i dochody z renty rodzinnej na małoletnie dziecko. Aby nie powstała niedopłata podatku, osoba taka powinna poinformować pracodawcę o dochodach z ZUS lub oddział ZUS, aby nie stosował kwoty zmniejszenia przy zaliczce od renty dziecka.

Pukanie-pukanie do drzwi-wizyta-drzwi-mieszkanie-kontrola-biznesinfo
22.03.2022 09:30 ZUS po kontrolach zakwestionował zasiłki chorobowe na 1,9 mln zł

ZUS po kontrolach zakwestionował zasiłki chorobowe na 1,9 mln złotych, takie żniwa przyniósł tylko trzeci kwartał 2021 roku. Jak poinformował PAP Sebastian Szczurek, rzecznik regionalny ZUS w Opolu, w skali regionu było to odpowiednio 37,6 tys. zł. Weryfikacji poddano niemal 83,9 tysiąca wydanych przez lekarzy zaświadczeń chorobowych. ZUS poinformował o wynikach kontroli zasadności wystawionych zwolnień chorobowych w trzecim kwartale 2021 roku.3708 osób uznano za zdolne do pracy i wydano decyzje o braku prawa do zasiłków chorobowych na kwotę 1 mln 865 tys. zł. Liczba dni absencji z prawem do zasiłku chorobowego ograniczona w wyniku tej kontroli wyniosła 22,2 tys.

ZUS-pieniadze-biznesinfo (1)
22.03.2022 09:30 Wnioski o wypłatę z programu „Rodzina 500 plus” . ZUS przypomina o zasadach

Wnioski o wypłatę z programu „Rodzina 500 plus” na kolejny okres świadczeniowy - od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - można przesyłać do ZUS od 1 lutego 2022 r. Od początku stycznia ZUS będzie przyjmował wnioski jedynie na nowo narodzone dzieci. Zgodnie z przepisami rodzice, którym urodziło się dziecko, mają 3 miesiące na złożenie wniosku o środki z programu „Rodzina 500 plus”. Jeżeli zrobią, to w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin otrzymają pieniądze z wyrównaniem.– Przykładowo rodzice, którym urodziło się dziecko w grudniu, mogą złożyć wniosek o 500 plus od 1 stycznia 2022 roku i otrzymają środki z wyrównaniem od narodzin dziecka – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. W nieco innej sytuacją są rodzice, którzy już dostają pieniądze z programu 500 plus. – Takie osoby nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku. Jeżeli chcą dostawać pieniądze dalej tzn. od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2023 roku – wniosek mogą wniosek dopiero w lutym. Przed 1 lutego nie będzie takiej możliwości – wyjaśnia. Według rzeczniczki rodzic, który składa wniosek na nowo narodzone dziecko w lutym 2022 r. może złożyć od razu dwa wnioski na dwa okresy świadczeniowe, ten trwający do 31 maja 2022 r. i na okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

ZUS-pieniadze-biznesinfo (1)
22.03.2022 09:30 Kolejna ogromna luka w Polskim Ładzie. ZUS bezlitośnie demaskuje dziurawy system

W Polskim Ładzie jest kolejna dziura – poinformował "Dziennik Gazeta Prawna" w poniedziałek 27 grudnia. Mowa o wysokości składki zdrowotnej za styczeń 2022 r. ZUS twierdzi, że wyniesie ona 9 proc., czyli tyle ile dotychczas, ale z wchodzących od 1 stycznia przepisów wynika, że stawka będzie miała wysokość 4,9 proc.Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił stanowisko w poradniku opublikowanym na swojej stronie internetowej. Czytamy w nim, że „składkę w wysokości 4,9 proc. przedsiębiorca stosuje dopiero od rozliczeń za luty 2022 r.”. A za styczeń ma być jeszcze 9 proc. Jak zauważa dziennik różnica między tym, co podaje ZUS a tym, co znajduje się w przepisach Polskiego Ładu to 111 zł. To ewidentny błąd ustawodawcy – uważa radca prawny, z którym rozmawia "DGP".

Pukanie-pukanie do drzwi-wizyta-drzwi-mieszkanie-kontrola-biznesinfo
22.03.2022 09:30 Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz pilniej przygląda się nadużyciom

Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz skrupulatniej przygląda się nadużyciom pracowników przebywających na „L4” i częściej odbiera tym oszukującym zasiłki. Wskazują na to dane firmy doradczej Conperio, która na zlecenie pracodawców przeprowadza średnio 30 tys. kontroli zwolnień chorobowych rocznie. ZUS sprawdza coraz dogłębniej, czy osoboa przebywająca na L4 faktycznie jest chora. Zdarzają się sytuacje, w których zakład musi cofnąć przyznany zasiłek. Wśród cofniętych przez ZUS w ostatnim czasie zasiłków, był m.in. pracownik przebywający na zwolnieniu chorobowym, a zastany podczas kontroli na obrządzaniu pszczelich uli w ogrodzie. ZUS odmówił także zasiłku dwójce rodziców, którzy wyjechali podczas trwania „L4” z dziećmi na wakacje. – W ostatnich miesiąc zauważamy wzrost odsetka cofniętych zasiłków przez ZUS. Jednego z pracowników, który przebywał na chorobowym z tytułu opieki nad dzieckiem, nasi kontrolerzy zastawali na notorycznym uniemożliwianiu przeprowadzania kontroli, przez co nie mieli możliwości zweryfikowania czy rzeczywiście pobiera on zasiłek, sprawując opiekę nad synem. W listopadzie na zlecenie jego zakładu pracy po raz kolejny złożyliśmy mu rutynową kontrolę i jeszcze raz odmówił weryfikacji. Tym razem ZUS nie wahał się i zdecydował, by cofnąć pracownikowi zwolnienie. Liczymy na podobne, szybkie i skuteczne działanie także w kolejnych tego typu przypadkach – mówi Mikołaj Zając, prezes Conperio.