BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Rząd rozpoczyna prace nad tzw. rynkowym pakietem mieszkaniowym
Maria Glinka
Maria Glinka 22.03.2022 08:22

Rząd rozpoczyna prace nad tzw. rynkowym pakietem mieszkaniowym

Pakiet mieszkaniowy do zmiany
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany wprowadzi nowy pakiet mieszkaniowy

  • Kiedy zapisy wejdą w życie

  • Czym są Społeczne Agencje Najmu

Nowy pakiet mieszkaniowy na horyzoncie

Pakiet mieszkaniowy doczeka się kolejnej nowelizacji. We wtorek 9 marca rząd ma zająć się projektem autorstwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), który wprowadza wiele korzystnych zmian dla podmiotów działających na rynku najmu.

Wiceminister Anna Kornecka przyznała w rozmowie z PAP, że nowy pakiet mieszkaniowy ma stabilizować sytuację na rynku nieruchomości. - Zależy nam, by kolejna część rynkowego pakietu mieszkaniowego została uchwalona w marcu - oznajmiła wiceszefowa resortu.

Autorzy nowelizacji wskazują, że kolejna odsłona pakietu mieszkaniowego ma również niwelować niekorzystny wpływ ograniczeń administracyjnych wdrożonych z powodu pandemii, z którymi mierzy się rynek nieruchomości. MPRiT wskazuje, że tuż po nadejściu koronawirusa doszło do zmniejszenia popytu na najem długoterminowy.

Wśród przyczyn tego zjawiska wyróżniają odpływ pracowników z Ukrainy oraz studentów z dużych miast z uwagi na zamknięcie uczelni. Nie bez znaczenia był także lockdown poszczególnych sektorów gospodarki takich jak gastronomia czy branża eventowa, w których najczęściej pracują osoby młode. Inicjatorzy nowelizacji zwrócili także uwagę, że pandemia mocno uderzyła w turystykę, co przełożyło się na spadek zainteresowania najmem krótkoterminowym.

Rynkowy pakiet mieszkaniowy - rozwój SAN i rozszerzenie programu dopłat

Interia donosi, że jednym z głównych punktów nowego pakietu mieszkaniowego jest wprowadzenie pośrednictwa między właścicielami mieszkań a osobami fizycznymi o konkretnych kryteriach ekonomicznych i społecznych. „Formuła ta ma ułatwić zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przez osoby o średnich i niższych dochodach”, czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy.

Co się zmieni? Przede wszystkim zasady zawierania i wypowiedzenia umów między podmiotami zaangażowanymi w system działania SAN (gminą, SAN, właścicielem lokalu mieszkalnego, najemcą lokalu mieszkalnego). Poza tym resort domaga się także modyfikacji w zakresie uchwał gminnych, w których wskazuje się m.in. kryteria uprawniające najemców do zawierania umów z SAN i zwolnień podatkowych dla właścicieli mieszkań. Pakiet mieszkaniowy ma zawierać również zasady korzystania przez najemców z dopłat do czynszów w ramach programu „Mieszkanie na Start”.

Zdaniem resortu dzięki tym zmianom pakiet mieszkaniowy będzie stanowił niezbędne uzupełnienie innych działań rządu ukierunkowanych na „rozwój sektora mieszkań komunalnych i społecznych oraz incydentalną pomoc najemcom mającym problem z regularnym opłacaniem czynszu z powodu utraty części dochodów spowodowanej pandemią”. Autorzy projektu nowelizacji twierdzą, że wieloletnie umowy z właścicielami mieszkań wpływają na bezpieczeństwo i stabilność najmu, a nowy pakiet mieszkaniowy tylko poprawi kondycję rynku.

Portal bankier.pl podaje, że według projektu SAN-y mają specjalizować się w dzierżawie mieszkań, głównie dla osób fizycznych. Jeżeli w grę będzie wchodziła wieloletnia dzierżawa z gwarancją czynszu to będzie można negocjować obniżenie opłat. „Jak wskazują doświadczenia zagraniczne (i nieliczne polskie), obniżka może wynieść ok. 20 proc.”, czytamy w uzasadnieniu nowelizacji. Niewykluczone, że cięcia będą jeszcze większe, gdy pojawi się nadpodaż mieszkań.

Jak resort chce zachęcić właścicieli do wynajmowania lokali SAN-om? Poprzez zwolnienie dochodów z tego najmu z podatków dochodowych. Korzyści odniosą także najemcy - po spełnieniu wymogów będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu.

MRPiT stoi na stanowisku, że SAN-y są potrzebne zarówno z punktu widzenia społecznego, finansowego, jak i przestrzennego - wpływają bowiem na maksymalne wykorzystanie już istniejącej infrastruktury i zapobiegają rozproszeniu najemców o różnych możliwościach i statusie. „Dzięki ich działalności następuje zwiększenie dostępności mieszkań bez konieczności ponoszenia przez władze publiczne wydatków na budowę nowych obiektów (wskutek użytkowania mieszkań istniejących)”, czytamy w uzasadnieniu projektu nowego pakietu mieszkaniowego.