Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > ZUS przypomina o ważnym obowiązku. Komunikat jest jasny
Mateusz Wyderka
Mateusz Wyderka 16.05.2024 09:52

ZUS przypomina o ważnym obowiązku. Komunikat jest jasny

List ZUS
Fot. East News/ARKADIUSZ ZIOLEK

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o aktualizacji adresów korespondencyjnych. Jest to konieczne nie tylko z uwagi na usprawnienie pracy urzędników, a wprost wynika z przepisów prawa, które nakładają na nas taki obowiązek. Co więcej, niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że list z ZUS wysłany na zły adres może przynieść ze sobą poważne konsekwencje.

Aktualny adres korespondencyjny w ZUS to obowiązek

ZUS przypomina o aktualizowaniu podanych przez interesantów adresów korespondencyjnych. Prawidłowe dane nie tylko umożliwiają skuteczne doręczenie przez Zakład korespondencji, ale również wprost wynikają z przepisów prawa. 

Obowiązek ten nakłada na nas art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, który stanowi co następuje:

Art.  41.  [Obowiązek zawiadomienia o zmianie adresu]

§  1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.

§  2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

ZUS wypłaca nawet ponad 1700 zł. Chętnych nie brakuje

Skutki niedoręczenia listu z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych konsekwentnie przypomina, jak istotne dla jego prawidłowej pracy jest aktualizowanie swoich danych adresowych. 

(…) jeśli Państwa adres nie jest aktualny, a my wyślemy na ten adres korespondencję, to będzie ona doręczona skutecznie. Skutki jej doręczenia będą obciążały Państwa jako adresata - czytamy na stronie ZUS. 

ZOBACZ: Niedziel handlowych będzie więcej? Prace nad zmianami już ruszyły

Jeżeli zatem chcemy mieć pewność, że kierowana przez Zakład korespondencja do nas trafi i jeśli nie chcemy zostać obciążani niepotrzebnymi kosztami, to należy podać właściwy, czyli aktualny adres, również e-mail. 

Osoba posiadająca płatnika składek nie zgłasza zmiany danych do ZUS tylko do swojego płatnika (tj. np. do pracodawcy) - informuje ZUS.

Konsekwencje zaniedbania tego obowiązku mogą być bolesne

W przypadku upoważnienia swojego przedstawiciela lub ustanowienia pełnomocnika do załatwiania spraw w ZUS, również i oni mają obowiązek informowania zakładu o zmianie adresu. Wynika to z tego, że zarówno przedstawiciel, jak i pełnomocnik, stają się wówczas stronami w postępowaniu. 

ZOBACZ: Można dostać nawet 11 tys. zł. Pieniądze czekają na chętnych

Co może się stać, jeśli zaniedbamy ten obowiązek? Oprócz wspomnianego narażenia się na koszty, narażamy się również na niebezpieczeństwo, że nasze dane trafią w niepowołane ręce, co może skutkować poważnymi konsekwencjami, z kradzieżą tożsamości włącznie. 

W takim przypadku istnieje ryzyko naruszenia Państwa praw i wolności związanych z udostępnieniem danych osobowych zawartych w korespondencji. Może to spowodować szkody materialne i niematerialne, w tym tak poważne jak kradzież tożsamości, nadużycia i straty finansowe lub naruszenie dobrego imienia - przestrzega Zakład.

Źródło: ZUS