Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse Podatki

Finanse Podatki

Zasiłek Świadczenie pensja wypłata pilne
18.04.2022 18:53 Szykuje się wielka obniżka podatków. Tysiące Polaków jednak stracą, zamiast skorzystać

Ministerstwo Finansów zapowiada, że od 1 lipca 2022 r. pracownicy zapłacą mniejszy podatek. Obecnie pracownik rocznie płaci 5100 zł podatku dochodowego. 1/12 tej kwoty miesięcznie płatnik (pracodawca) potrąca z pensji pracownika i wpłaca w jego imieniu do Urzędu Skarbowego. Od połowy roku 2022 pracownik zapłaci tylko 3600 zł podatku, a więc nastąpi zmniejszenie podatku z 17% do 12%. Zmiany jednak nie dla wszystkich będą korzystne.

zus-list-list od zus-segregator-biznesinfo (1)
21.02.2022 01:00 ZUS apeluje do płatników: dzisiaj ostatni dzwonek na zapłacenie składek

Dla samozatrudnionych termin upływa dzisiaj. Składki można jeszcze zapłacić gdyż 20 stycznia wypadł w niedzielę. Tą możliwość mają osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i tych płatników, którzy nie posiadają osobowości prawnej – przypomina ZUS. Od 2022 roku zmieniły się terminy opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS. Teraz są to 5., 15. i 20. dzień każdego miesiąca. – Nowe terminy dotyczą rozliczania składek za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. W 2021 roku dla większości płatników zmienił się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek pobieranych przez ZUS (w tym na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne). – Do 15. Składki musza wpłynąć od płatników składek posiadających osobowość prawną, czyli m.in. spółek akcyjnych i wieloosobowych spółek z o.o. czy spółdzielni – dodaje Kowalska-Matis. Rzeczniczka przypomina, ze obecnie 20. dzień miesiąca to termin dla podmiotów, które nie są osobami prawnymi, czyli m.in. dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą czy spółek osobowych. Wcześniej tj. do grudnia 2021 r. osoby, które opłacały składkę wyłącznie za siebie, miały obowiązek rozliczyć się z ZUS i opłacić składki nie później niż do 10. dnia miesiąca obecnie mają na to 10 dni więcej. Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych termin pozostaje bez zmian – to 5. dzień miesiąca.Zmiany terminów opłacania składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych do ZUS wynikają z regulacji wprowadzonych przez Polski Ład. Nowe terminy dotyczą rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy (FP), Fundusz Solidarnościowy (FS), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) – począwszy od rozliczeń za styczeń 2022 r.Od nowego roku przedsiębiorcy powinni pamiętać także o obowiązku comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych. Z powodu zmian w ustalaniu składki zdrowotnej osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub za siebie i za osoby z nimi współpracujące będą musiały za okres od stycznia 2022 r., co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS. Aby ułatwić płatnikom składek wypełnianie dokumentów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował krótkie instrukcje z poprawnie wypełnionymi formularzami ZUS DRA i ZUS RCA. Wzory są dostępne na stronie internetowej ZUS. Osoby potrzebujące pomocy w ustaleniu podstawy wymiaru składek, obliczeniu składki lub sporządzeniu dokumentów rozliczeniowych, mogą m.in. skorzystać ze specjalnej infolinii ZUS nr tel. 22-290-55-00 lub z e-wizyty w ZUS.

ZUS-pieniadze
19.02.2022 01:00 Wybór formy opodatkowania przedsiębiorców tylko do 21 lutego

Ponieważ 20 lutego przypada w niedzielę, przedsiębiorcy, którzy w styczniu osiągnęli przychód z działalności gospodarczej mają czas na ostateczną decyzję o wyborze formy opodatkowania PIT do poniedziałku 21 lutego – przypomina resort finansów w piątek. Począwszy od tego roku stosowana przez przedsiębiorców forma opodatkowania ma też bezpośredni wpływ na płaconą przez nich składkę zdrowotną, także tę należną już za styczeń. Jak podaje Ministerstwo Finansów w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy o potrzebie odroczenia tego terminu i umożliwienia przedsiębiorcom podjęcia decyzji co do formy opodatkowania w późniejszym terminie. Do Ministerstwa Finansów docierają także głosy o tym, że ewentualna zmiana zastosowanej w tym roku formy opodatkowania powinna nastąpić dopiero po wejściu w życie wszystkich zmian Polskiego Ładu, które będą miały wpływ na rozliczenie podatku PIT za 2022 r. Można też spotkać się z opiniami o tym, aby w tym roku nie wprowadzać już żadnych zmian, gdyż dezorientuje to przedsiębiorców oraz obsługujące ich biura rachunkowe, czy księgowych. Jak wskazuje MF odroczenie rozporządzeniem samego terminu złożenia przez przedsiębiorców oświadczenia (zawiadomienia) dotyczącego formy opodatkowania stosowanej w 2022 r. byłoby jednak niewystarczające i nie zapewniałoby podatnikom bezpieczeństwa prawnego i pełnej jasności co do sytuacji prawnej. MF zwróciło uwagę, że odroczenie rozporządzeniem samego terminu złożenia przez przedsiębiorców oświadczenia (zawiadomienia) dotyczącego formy opodatkowania stosowanej w 2022 r. byłoby niewystarczające i nie zapewniałoby podatnikom bezpieczeństwa prawnego i pełnej jasności co do sytuacji prawnej. Przedłużenie terminu powoduje również konieczność skorygowania zarówno rozliczeń podatkowych, jak i w składkach zdrowotnych, za okresy przed zmianą formy opodatkowania oraz ewentualnie również założenie nowej ewidencji księgowej z rozliczeniem od początku roku.

zus-list-list od zus-segregator-biznesinfo (2)
18.02.2022 01:00 Prowadzisz firmę? Sprawdź stan swojego konta w ZUS

Wystarczy zalogować się do swojego konta na platformie internetowej PUE ZUS żeby sprawdzić stan rozliczeń z ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na PUE 2,8 mln płatnikom składek informację o rocznym rozliczeniu konta. List z osobnym zawiadomieniem zostanie wysłany tylko do tych firm, które mają na koncie więcej niż 160 zł. nadpłaty. Roczna informacja o stanie konta jest przygotowywana po to żeby osoba prowadząca firmę wiedziała czy na koncie w ZUS jest nadpłata, niedopłata, czy też konto jest rozliczone na zero.W każdej informacji jest podana łączna kwota wpłat przekazanych do ZUS w ubiegłym roku oraz jakie należności zostały rozliczone tymi wpłatami. Płatnicy, którzy mają podpisany układ ratalny z rozliczenia dowiedzą się, jaka kwota pozostała im jeszcze do spłaty. Jeżeli jednorazowa spłata długu przekracza możliwości finansowe właściciela firmy, może on wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty. – W tym celu wystarczy skontaktować się z doradcami ds. ulg i umorzeń, którzy przygotują nie tylko najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia, ale także pomogą w wypełnieniu wniosku i skompletowaniu niezbędnych dokumentów – mówi Iwona Kowalska- Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. Numery telefonów kontaktowych do doradców są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl Jeżeli dług jest niewielki można go wyrównać poprzez wpłacanie większych kwot na bieżące składki. – Przedtem należy jednak sprawdzić czy nie naliczają się odsetki za zwłokę. Specjalny kalkulator, który pomoże właścicielowi firmy obliczyć wysokość odsetek jest dostępny na stronie internetowej ZUS – zapewnia Iwona Kowalska-Matis. Płatnicy składek, którzy mają niewielką nadpłatę na koncie mogą ją odliczyć od najbliższej składki, jeśli kwota jest wysoka wystarczy wystąpić z wnioskiem o jej zwrot, który zrobimy na numer rachunku bankowego, który jest zapisany na koncie płatnika.

EN 01507131 0038 1
18.02.2022 01:00 Prezydent powołał nowych członków RPP

Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 18 lutego 2022 r. powołał z dniem 21 lutego br. Ireneusza Dąbrowskiego oraz Henryka Wnorowskiego w skład Rady Polityki Pieniężnej – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Prezydent wręczył w piątek 18 lutego akt powołania do Rady Polityki Pieniężnej Ireneuszowi Dąbrowskiemu oraz Henrykowi Wnorowskiemu. Zastąpią oni Łukasza Hardta i Kamila Zubelewicza, których kadencja upływa 20 lutego. W skład RPP wchodzi jej Przewodniczący - prezes NBP - oraz 9 członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm oraz Senat spośród specjalistów z zakresu finansów. Kadencja członka RPP trwa 6 lat, bez możliwości powtórnego sprawowania urzędu. Prezydent @AndrzejDuda powołał Ireneusza Dąbrowskiego oraz Henryka Wnorowskiego w skład Rady Polityki Pieniężnej. pic.twitter.com/ahIGdDtM2p— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 18, 2022

Pieniądze
24.01.2022 01:00 Będą kary kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła

Od lipca ubiegłego roku ok. 20 proc. właścicieli domów, zarządów budynków, nieruchomości niemieszkalnych złożyło deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, to ponad 1 mln deklaracji – informuje PAP Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce. W tym ogólnokrajowym systemie są gromadzone informacje na temat źródeł emisji w sektorze komunalno-bytowym. Od 1 lipca 2021 roku właściciele budynków (domów), zarządy budynków również tych niemieszkalnych, w których są zainstalowane źródła ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW, mają rok na złożenie specjalnej deklaracji - do 30 czerwca 2022 r. To jednak dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca ub.r. Jeśli dom będzie miał nowe źródło ogrzewania i zostanie ono zainstalowane i uruchomione po 1 lipca 2021 r. to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni.– Według najnowszych danych w systemie mamy ponad 1 mln deklaracji (1 063 007 deklaracji na 20 stycznia), co stanowi ok. 20 proc. szacowanej liczby deklaracji, jakie spodziewamy się otrzymać, czyli ok. 5 mln – poinformowała w rozmowie z PAP Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

pieniądze-babcia-biznesinfo
21.01.2022 01:00 Będą poprawki w Polskim Ładzie. Rząd obiecuje. Skorzystają zleceniobiorcy i emeryci

Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd skoryguje niektóre przepisy wprowadzone w Polskim Ładzie. Szef rządu zaznaczył podczas konferencji, że korekty mają sprawić, że nikt niezależnie od formy zatrudnienia czy otrzymywania świadczeń społecznych nie straci, o ile kwota przychodów nie przekracza 12,8 tys. zł.

pieniądze kalendarz-banknoty-iberion
09.01.2022 01:00 Polacy nie pamiętają o dodatkowej uldze podatkowej Polskiego Ładu. Można zyskać 2600 zł

Polski Ład wprowadził nową ulgę, o której przypomniała wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. Osoby łapiące się na ulgę mogą zyskać rocznie nawet 1500 zł.

IMG 20211116 151826
07.01.2022 01:00 Rząd zapowiedział pilną zmianę. Osoby, które dostały mniejsze pensje w styczniu, szybko dostaną wyrównanie

Styczniowe wypłaty, które zobaczyli nauczyciele i przedstawiciele służb mundurowych zapewne kosztowały ich dużo stresu. Z powodu zmian wprowadzonych przez Polski Ład, doszło do błędnego pobrania składek, które przełożyły się na niższe pensje dla pracowników budżetówki. Minister finansów obiecał szybką weryfikację. Przy okazji odniósł się do formularza PIT-2.

ZUS-pieniadze-biznesinfo (3)
30.12.2021 01:00 Składka ZUS opłacona przed końcem roku może przynieść spore oszczędności

Warto się pospieszyć i składkę ZUS za grudzień, zapłacić jeszcze przed końcem 2021 r. Można dzięki temu zaoszczędzić kilkaset złotych. Przedsiębiorcy muszą pamiętać jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Jak podaje dziennik "Rzeczpospolita" Polski Ład zakłada, że składek zdrowotnych nie będzie można odliczyć od podatku. – Dotyczy to też składki za grudzień 2021 r. opłaconej w styczniu 2022 r. Przedsiębiorcy, którym zależy na uldze, powinni więc pospieszyć się z przelewem do ZUS. Jeśli zapłacą składkę zdrowotną za grudzień jeszcze w tym roku, odliczą ją od PIT – czytamy w "RZ".Obecnie przedsiębiorcy płacą składkę w stałej kwocie - 381,81 zł miesięcznie. Z tego 328,78 zł można odliczyć od podatku i właśnie taką kwotę można zyskać, robiąc przelew jeszcze w grudniu.Warunkiem odliczenia podatku jest, zapłacenia całej należnej składki, łącznie z ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym, ponieważ zapłata jedynie składki zdrowotnej niewiele zmieni. ZUS rozliczy taką częściową wpłatę na poczet wszystkich należnych składek, a więc tylko w części na składkę zdrowotną.

mapa polska (1)
27.12.2021 01:00 MF tłumaczy dlaczego składka zdrowotna za styczeń dla liniowców będzie wyższa

Składka zdrowotna za styczeń dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym wyniesie 9-proc. – poinformował w poniedziałek wiceminister finansów Jan Sarnowski. Jak mówił, ta grupa przedsiębiorców pierwszy raz zapłaci składkę na nowych zasadach, czyli w wysokości 4,9 proc., za luty.Resort finansów potwierdził, że składka zdrowotna dla "liniowców" wyniesie w pierwszym miesiącu nowego roku 9 proc. Sarnowski wyjaśnił, że rozliczenie składki zdrowotnej na nowych zasadach dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostało pomyślane w taki sposób, by składka była opłacana od osiąganego dochodu i by była w wysokości 4,9 proc., bez możliwości odliczenia od podatku.– Aby ułatwić księgowym czy biurom rachunkowym dokonanie tych obliczeń, Ministerstwo Finansów zdecydowało się wprowadzić zasadę, że dochód brany pod uwagę przy rozliczeniu za konkretny miesiąc będzie dochodem z miesiąca poprzedniego. To oznacza, że pierwszy raz na nowych zasadach przedsiębiorcy rozliczą się w lutym. Także składka za luty będzie liczona od dochodu ze stycznia i płacona w marcu. W przypadku okresu przejściowego, czyli stycznia 2022 podstawą obliczenia składki zdrowotnej wciąż będzie 75 proc. średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, natomiast wysokość składki wyniesie 9 proc. i składka nie będzie odliczana od podatku – powiedział wiceminister. Sarnowski przekonywał, że jest to rozwiązanie korzystne dla dużej części przedsiębiorców, "nawet biorąc pod uwagę, że stawka składki jest wyższa, bo nie 4,9 a 9 proc. – W przypadku ogromnej większości podatników rozliczających się liniówką mamy do czynienia z przedsiębiorcami, których dochody przekraczają 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – zaznaczył Sarnowski .

mapa polska (1)
23.11.2021 01:00 Prywatna jazda służbowym autem będzie droższa. Wszystko przez Polski Ład

Od 2022 r. zmieni się parametr, który ma wpływ na ustalanie ryczałtu za korzystanie z służbowego samochodu do celów prywatnych. Większość pracowników zapłaci więcej niż dotychczas. Wszystko przez Polski Ład.Ryczałt doliczany za korzystanie z firmowego samochodu do celów prywatnych nie będzie już zależał od pojemności silnika, ale od jego mocy. Niższa kwota w wysokości 250 zł - będzie doliczana pracownikom korzystającym z pojazdów o mocy do 60 kW, aut elektrycznych i napędzanych wodorem. Wszyscy pozostali zapłacą 400 zł.Nowe stawki zaczną obowiązywać od nowego roku i są zawarte w uchwalonym Polskim Ładzie.Zmianę w prawie można potraktować jako zachętę do kupowania bardziej ekologicznych aut. Jednak powinny iść za tym ulgi dla samochodów hybrydowych.

skrzynka na listy-list-otwieranie skrzynki-iberion (1)
20.11.2021 01:00 Rozwodnicy wzmocnią budżet. Państwo ma zyskać 9,5 mln zł

Dziś opłata za pozew rozwodowy wynosi 600 zł, przy czym połowa tej kwoty jest zwracana, gdy małżonkowie nie chcą orzekania o winie. Zgodnie ze zmianami zaproponowanymi przez Zbigniewa Ziobrę zwrot kosztów będzie teraz możliwy tylko w przypadku separacji – czytamy w sobotniej "Gazecie Wyborczej". W 2020 roku formalnie rozstało się 51 tys. małżeństw, a na separację zdecydowało się 720. –To oznacza, że sądy orzekły o 22 proc. mniej rozwodów niż rok wcześniej i o 40 proc. mniej separacji. To przede wszystkim wina pandemii. Lockdown zamroził prace sądów i wyroków rozwodowych nie wydawano – czytamy w weekendowym wydaniu "Gazety Wyborczej"."GW" poinformowała, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w poniedziałek ogłosił zmiany, które wprowadzane są pod hasłem "państwo ma obowiązek 'umacniać więzi między osobami tworzącymi rodzinę, a zwłaszcza więzi istniejące między rodzicami i dziećmi oraz między małżonkami'". Gazeta zwraca uwagę , że zmiany będą miały wpływ na to, że postępowania rozwodowe będą mniej kosztowne dla państwa, bo sądy nie będą zwracać połowy kosztów wniosku o rozwód, jeśli para rozstanie się bez orzekania o winie. Budżet państwa ma na tym zyskać 9,5 mln zł.

IMG 20191017 174427
13.11.2021 01:00 Rząd szykuje nowe daniny. Uderzy w konkretną grupę

Jak podaje "Gazeta Wyborcza" Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi prace nad nowymi podatkami. Na celowniku są "spekulanci" mieszkaniowi - pisze gazeta. Według nieoficjalnych ustaleń dziennika, zmiany możliwe są już w 2022 roku. Ekspert ocenia, że to "kolejny pomysł, jak dobrać się do kieszeni podatnika".– Przedstawiciele ministerstwa wpadli na kolejny pomysł, jak dobrać się do kieszeni podatnika. Widać, że pieniędzy w budżecie brakuje, więc wymyślili, jak tę dziurę uzupełnić - mówi "GW" dr Antoni Kolek, ekspert Pracodawców RP."Gazeta Wyborcza" zwraca uwagę, że ostatni komunikat resortu jest krótki. "W zamierzeniach miał uspokoić posiadaczy więcej niż jednego mieszkania, tyle że wywołał jeszcze większy ferment", czytamy. – W MRiT monitorujemy sytuację na rynku mieszkaniowym i analizujemy różne rozwiązania. W zakresie swojej właściwości potwierdzamy, że dostrzegamy problem tzw. pustostanów, czyli mieszkań kupowanych wyłącznie w celach inwestycyjnych, które nie są przez nabywcę ani zamieszkiwane, ani wynajmowane. Analizujemy też kwestię tzw. flippingu, czyli nabywania mieszkań w celu ich szybkiej sprzedaży po wyższej cenie. Tutaj powinna nastąpić interwencja. Szykujemy rozwiązania dotyczące takich pustostanów – czytamy w komunikacie.

Biznesinfo-wazne
28.10.2021 02:00 Groźny wirus atakuje dzieci. Ogromne obłożenie szpitali pediatrycznych

To nie COVID-19 jest dziś największym problemem szpitali pediatrycznych, ale wirus RSV. Efektem jest 100 proc. obłożenia oddziałów pediatrycznych oraz gwałtownie rosnąca liczba zwolnień na opiekę nad dziećmi. Podaje Dziennik Gazeta Prawna.Zdaniem specjalistów inne wirusy stają się dla służby zdrowia większym problemem niż SARS-CoV-2. Dr Paweł Grzesiowski ocenia, że maluchy nie nabyły odporności. Według pediatry mamy do czynienia po prostu z epidemią wyrównawczą". "Jest to też efektem tego, że dzieci nie nabyły odporności.

dom
08.10.2021 02:00 Właściciele domów w Warszawie nie mogą zapłacić podatku

Mieszkańcy Warszawy nie mogą opłacić podatku od nieruchomości za 2020 i 2021 rok. Dzieje się tak ponieważ nie otrzymali decyzji ustalającej kwotę do zapłaty. Rekordziści czekają na to nawet wiele lat.Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna rekordzista na decyzję w sprawie daniny czeka już od 13 lat. Mieszkańcy obawiają się, że jak już dostaną decyzje, będą musieli zapłacić skumulowany podatek w ciągu 14 dni. Gdyby trafiała do nich na początku każdego roku, podatek mogliby uiszczać w ratach, raz na kwartał. Rzeczniczka ratusza Monika Beuth-Lutyk w rozmowie z DGP wyjaśniła, że przed wydaniem decyzji na 2020 r. niezbędne było zweryfikowanie przez pracowników Centrum Obsługi Prawnej prawie 7 mln pozycji zmigrowanych z systemów podatkowych z poszczególnych dzielnic. Ponadto COP przejął ponad 300 tys. spraw niezakończonych. W urzędzie są braki kadrowe, które są wywołane pandemią koronawirusa.

portfel-pieniądze-biznesinfo (1)
23.09.2021 02:00 Rodziny z czwórką bądź większą ilością dzieci nie zapłacą podatku PIT

Rząd szykuje zmianę w ramach Polskiego Ładu. Dzięki niej rodziny posiadające czwórkę lub więcej dzieci nie zapłacą podatku PIT, jeśli ich łączne dochody nie przekroczą rocznie 170 tys. zł. Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski zapewnił na łamach forsal.pl, że poprawka jest już przesądzona. Zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja należy do premiera Mateusza Morawieckiego. Dyskusje dotyczące formy pomocy dla rodzin miał trwać długo, ostatecznie stanęło jednak na zerowym PIT. Z kolei Parta Republikańska Adama Bielana mówi o dobrych rezultatach wprowadzenia zerowego PIT dla młodych. Stąd decyzja o poparciu projektu dotyczącego wielodzietnych rodzin. Jeżeli rodzice czwórki lub większej ilości dzieci rozliczą się wspólnie przy dochodach poniżej 170 tys. zł miesięcznie, to nie zapłacą podatku PIT. Łączny dochód miesięczny rodziny powinien więc plasować się poniżej 14 tys. zł miesięcznie.

Biznes Info
14.07.2021 02:00 Rząd szykuje limit transakcji gotówkowych. 8 tys. maksymalnie

Ministerstwo Finansów planuje po raz kolejny chce uszczelnić system podatkowy w Polsce. Pomocny ma okazać się Polski Ład. Jednym z postulatów jest ustalenie maksymalnej kwoty sprzedaży za gotówkę pomiędzy firmami. Eksperci mówią, że przedsiębiorcy sobie poradzą z limitem 8 tys. zł. Z tego artykułu dowiesz się:Jakie zmiany planuje resort finansów i czym mają one pomócW jaki sposób przedsiębiorcy ominą przepisyCzy urzędy skarbowe to zauważą

pixabay, Fz
11.06.2021 02:00 Jak założyć biuro rachunkowe?

Prawie każdy przedsiębiorca do prowadzenia swojej działalności potrzebuje pomocy specjalistów. Jedną z najbardziej popularnych grup specjalistów są księgowi. Z ich usług korzystają nawet przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze. Co zatem trzeba zrobić, aby otworzyć swoje biuro rachunkowe?

podatki lokalne
10.06.2021 02:00 Podatki lokalne

Aby gmina mogła sprawnie działać, potrzebuje środków finansowych. Głównym sposobem na ich uzyskanie jest opodatkowanie mieszkańców. Z tego artykułu dowiesz się, czym są podatki lokalne i jakie są ich rodzaje.

vintage-1149558 1920
08.06.2021 02:00 Jak sprawdzić księgę wieczystą przed kupnem nieruchomości?

Zakup nieruchomości to zawsze spore zobowiązanie, szczególnie jeśli finansujemy to kredytem. W momencie znalezienia idealnego lokum, warto do samego końca zachować zimną krew, żeby nie okazało się, że zakupiona nieruchomość przysporzy nam więcej kłopotów niż pożytku.

Biznes Info
08.06.2021 02:00 Podatek katastralny kolejnym obciążeniem dla portfela. Ministerstwo odpowiada na słowa senatora

Podatek katastralny to pomysł, który powraca co jakiś czas niczym bumerang. Tym razem o podatek katastralny upomniał się senator Jacek Bury z Polska 2050. Resort finansów zaprzecza, że prace nad takim podatkiem trwają.Z tego artykułu dowiesz się:Czym jest podatek katastralnyCo o nim sądzi senator Polska 2050Co o podatku katastralnym mówi resort finansów

rapeseeds-4910374 1920
08.06.2021 02:00 Zwolnienie przy sprzedaży gruntów rolnych na gruncie PIT

Wielu z nas miało okazję kupować bądź sprzedawać nieruchomości. W styczniu 2020 roku miały miejsce pewne zmiany, które znacznie uprościły życie tym rolnikom, którzy postanowili sprzedać swoje ziemie czy udziały w nich. Co trzeba o tym wiedzieć?

coffee-2631739 1920
08.06.2021 02:00 Anulowanie paragonu błędnie wystawionego na kasie fiskalnej – czy można?

Wielu przedsiębiorców szczególnie obawia się popełnienia błędu, który mógłby skutkować niechcianą kontrolą skarbową lub wręcz karami ze strony fiskusa. Czy popełniając błąd przy wystawianiu paragonu, przedsiębiorca ma jakiekolwiek formy cofnięcia tego i uniknięcia konsekwencji?

calculator-385506 640
07.06.2021 02:00 Ile wynosi kwota wolna od podatku PIT w 2021 roku?

Każdy obywatel, który osiąga dochody z tytułu wynagrodzenia za pracę, jest zobowiązany do rozliczenia się z Urzędem Skarbowym w rocznym rozliczeniu PIT. Są jednak sytuacje, w których dany osobnik nie musi uiszczać opłaty podatkowej lub jego podatek jest z jakichś względów powiększony. Jedną z takich kwestii jest kwota, od której należy płacić podatek dochodowy. Jak wysoka jest w 2021 roku i jak kształtowała się na przestrzeni ostatniej dekady?

pixabay, Fz
07.06.2021 02:00 Usługi transportowe a właściwa stawka podatku VAT

Prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko kwestie związane z zarządzaniem firmą, szukaniem klientów i pozyskiwaniem kontraktów. To także konieczność odnalezienia się w prawdziwym gąszczu przepisów, szczególnie ważne są te, które odpowiadają za prawidłowe rozliczenie się z fiskusem.

turn-on-2933029 1920
07.06.2021 02:00 Ulga IPBox wymaga pomocy specjalistów. W małej firmie nie warto wdrażać jej samemu

Działalność badawczo-rozwojowa jest domeną wielkich korporacji. Ale takie działania może prowadzić również każda osoba mająca do tego kwalifikacje. Dochody uzyskiwane ze sprzedaży praw własności intelektualnej mogą być opodatkowane na podstawie podatkowej ulgi IP Box. W przeciwieństwie do standardowych form rozliczeń podatku dochodowego IP Box (skrót od angielskiego Patent Box) jest stosunkowo skomplikowanym narzędziem fiskalnym. Wcześniej podatnicy w Polsce nie mieli do czynienia z tak trudnym w praktyce instrumentem podatkowym.