Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Podwyżka tego podatku obejmie wielu Polaków. Od stycznia rekordowe stawki
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 18.07.2023 08:42

Podwyżka tego podatku obejmie wielu Polaków. Od stycznia rekordowe stawki

pieniądze-kalendarz-pieniądze
Biznesinfo

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że podatki lokalne mają wzrosnąć w 2024 roku o 15 proc. – takiego wzrostu stawek maksymalnych nie było od 25 lat. Jest to bezpośrednio związane z wysokością wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który w pierwszym półroczu br. wyniósł 115,0. Do podatków lokalnych zalicza się podatek od nieruchomości.

O ile więcej zapłacimy podatku od mieszkań, domów i garaży?

W przyszłym roku maksymalna stawka podatku od budynków mieszkalnych wyniesie 1,15 zł za mkw., czyli o 15 groszy więcej niż w tym roku – informuje portal bankier.pl. Przykładowo, właściciel mieszkania o powierzchni 70 mkw. zapłaci 80,5 zł zamiast 70 zł (tyle ma miejsce obecnie). W przypadku garaży stawka wzrośnie o 1,46 zł za mkw., do poziomu 11,46 zł za mkw.

Bardziej dotkliwe będą podwyżki dla przedsiębiorców, gdyż stawka podatku od budynku służącego do prowadzenia działalności gospodarczej będzie wyższa o 4,32 zł za mkw. niż w bieżącym roku. Oznacza to wzrost do kwoty 33,10 zł za mkw. W rezultacie przedsiębiorca, który prowadzi działalność w budynku o powierzchni 120 mkw., zapłaci w przyszłym roku o 519 zł więcej niż w tym – dokładnie 3972 zł (teraz było to niewiele ponad 3453 zł). Natomiast maksymalna stawka podatku za grunty związane z prowadzeniem firmy wzrośnie z 1,16 zł za mkw. w br. do 1,34 zł za mkw.

Oczywiście należy mieć na uwadze, że o wysokości podatku od nieruchomości decydują gminy, jednakże w tym roku na skorzystanie z maksymalnego wymiaru stawek zdecydowało się ponad 90 proc. gmin (informuje bankier.pl). Z reguły radni podejmują uchwały o wysokości stawek w IV kwartale roku.

ZUS zwraca pieniądze. Wielu Polaków już otrzymało przelewy, reszta do 3 sierpnia

Kiedy i jak zapłacić podatek od nieruchomości?

Osoby fizyczne mają cztery terminy na ratalne zapłacenie podatku od nieruchomości – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. Płatność nie jest rozkładana na raty, jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł – wówczas należy uiścić całą kwotę w pierwszym terminie. Pozostali podatnicy (np. spółki z o.o., spółki akcyjne) płacą podatek miesięcznie, za poszczególne miesiące, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń – do 31 stycznia – czytamy na serwisie biznes.gov.pl. Podatek od nieruchomości można zapłacić przelewem na rachunek bankowy gminy, w kasie gminy lub u osoby wyznaczonej (inkasenta).

Kto nie płaci podatku od nieruchomości?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje wiele zwolnień
z podatku od nieruchomości. Wymienić tu można m.in.:

 • budynki gospodarcze lub ich części: służące działalności rybackiej lub leśnej, służące wyłącznie działalności rolniczej, położone na gruntach gospodarstw rolnych, zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej;
 • grunty oraz budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • grunty i budynki będące we władaniu muzeów rejestrowanych;
 • grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyłączeniem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, a także grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży;
 • grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową oraz budynki i budowle trwale związane z gruntem znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służące bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody:
  położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego: grunty, altany działkowe i obiekty gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz
 • budynki stanowiące infrastrukturę ogrodową, w rozumieniu Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej;
 • grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków tj.:
  osiągnęli wiek emerytalny; są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy;
  są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.

Pełną listę zwolnień z podatku od nieruchomości można znaleźć w tym miejscu. Warto podkreślić, iż rada gminy może również wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości.