Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Ulgi podatkowe dla przedsiębiorcy - wsparcie państwa w prowadzeniu biznesu
Redakcja BiznesInfo
Redakcja BiznesInfo 23.01.2024 11:57

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorcy - wsparcie państwa w prowadzeniu biznesu

długopis kalkulator
materiał partnera

Prowadzenie i rozwój firmy wiąże się z wieloma opłatami. Na co dzień mamy do czynienia z podatkiem VAT. Poza nim trzeba też płacić roczny podatek dochodowy. Jego wysokość wyliczana jest na podstawie dochodu uzyskanego w poprzednim roku podatkowym. W 2024 rozliczać będziemy zyski z roku 2023. Przy wyliczaniu tego podatku brane są też pod uwagę wydatki. Przedsiębiorcom, którzy inwestowali w rozwój, przysługują liczne ulgi podatkowe. W tym artykule omówimy te, które obowiązywać będą przy najbliższym rozliczeniu i sprawdzimy warunki ich przyznawania. Sprawdzimy, jak minimalizować straty podatkowe. Zapraszamy do czytania!

Jak rozliczyć podatek roczny firmy?

Wszyscy jesteśmy zobowiązani do rozliczania w Urzędzie Skarbowym naszych rocznych dochodów. Dotyczy to osób prywatnych i firm. W zależności od tego, w jaki sposób uzyskaliśmy przychody, należy wypełnić odpowiednią deklarację podatkową. Dla większości podatników VAT czynnych przez część okresu rozliczeniowego będzie to PIT 36 lub 37. Wyjątkiem jest działalność rolnicza, a także rozliczanie przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku należy wypełnić druk PIT 28.

Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochód roczny powyżej 120 tys. zł zwykle wybierają podatek liniowy. Wówczas od całej kwoty liczony jest 19% podatek. Taka forma jest opłacalna, kiedy znacznie przekroczy się niższy próg podatkowy, co zmienia wysokość podstawy opodatkowania. W tym przypadku wypełnia się, zamiast PIT 36, PIT36L.

W rozliczeniu wpisujemy, ile pieniędzy uzyskaliśmy z tytułu działalności gospodarczej w minionym roku podatkowym, a także wysokość kosztów uzyskania przychodu (w tym wartość zapłaconych składek). Od drugiej wartości, a także rodzaju kosztów zależeć będzie czy i jaka ulga podatkowa będzie przysługiwać płatnikowi w podatku dochodowym. Osoby prywatne mogą liczyć na otrzymanie ulgi prorodzinnej i na cele rehabilitacyjne. Jeśli nie jesteśmy pewni naszych obliczeń podatkowych, warto skorzystać z pomocy księgowego lub informacji na takich portalach, jak podatnik.info - portal podatkowy.
 

Nowy bon już niebawem trafi do tysięcy Polaków. Jest oficjalne potwierdzenie i termin

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorcy - z jakich ulg możesz skorzystać?

Lista wszystkich ulg jest bardzo długa. Większość dotyczy jednak ściśle określonych przypadków. Ich przyznanie zależy od źródła dochodu podatnika i rodzaju kosztów uzyskania przychodów. Często dotyczą określonej branży (np. ulga na badania naukowe). Warto więc nie tylko znać ich listę, ale też wiedzieć, jakie są warunki przyznawania danej ulgi podatkowej. Do najczęściej spotykanych należą:

 1. Ulga na start dla nowych przedsiębiorców - obejmuje zwolnienie z podatku dochodowego na określony okres. Jest przyznawana w chwili otwierania działalności gospodarczej. Firma nie może przekroczyć określonej kwoty dochodów przez pierwszy rok działania. Jest to konieczne, aby nie zaistniała potrzeba zwrócenia pieniędzy pozyskanych z tytułu ulgi. 
  Innym ułatwieniem dla nowych firm, obowiązującym w 2024 jest zwolnienie ze składki ZUS na pół roku.
 2. Ulga inwestycyjna - przyznawana na inwestycję w środki trwałe. Jej wysokość ulgi determinują poniesione wydatki.
 3. Ulga badawczo-rozwojowa - obejmuje koszty poniesione w wyniku badań naukowych. Zwykle otrzymują ją laboratoria i instytucje naukowe.
 4. Ulga na innowacje - to odliczenie od podatku kosztów związanych z wdrożeniem innowacji, a więc przeznaczonych na rozwój biznesu.
 5. Ulga na zatrudnienie - przyznawana przedsiębiorcom zatrudniającym określoną liczbę pracowników. Można tu odliczyć wydatki związane z wypłacaniem pensji pracownikom.
 6. Ulga na szkolenia pracowników - pozwala odliczyć od podatku dochodowego opłaty za szkolenia i kursy dla pracowników.
 7. Ulga na ochronę środowiska - przysługuje firmom dbającym o ekologię. Można w nią włączyć koszty za zakup nowych urządzeń (jeśli są ekologiczne) i podłączenie odnawialnych źródeł energii.
 8. Ulga na dofinansowanie kredytów - ułatwia pokrycie kosztów związanych z odsetkami. Aby ją uzyskać, trzeba udowodnić, że pożyczka została przeznaczona na rozwój firmy.
 9. Ulga termomodernizacyjna - wspiera działalność gospodarczą podczas rozwoju siedziby.
 10. Ulga na eksport - dotyczy przedsiębiorców, którzy eksportują swoje towary do innych krajów.
 11. Ulga abolicyjna - przysługuje podatnikom osiągającym dochody poza granicami kraju. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy, a także osoby prywatne, pracujące za granicą.
 12. Ulga z tytułu użytkowania sieci Internet - Internet jest obecnie często wykorzystywany w przedsiębiorstwach.
 13. Ulga związana z przekazaniem darowizn na cele pożytku publicznego, stowarzyszenia czy cele kultu religijnego. Darowizna pieniężna musi być wpłacona na rachunek płatniczy obdarowanego.

Warunki otrzymania ulgi podatkowej dla przedsiębiorców

Ulgi podatkowe zastosowane w rozliczeniu PIT 36, PIT 36L, PIT 37 czy PIT 28 mogą zostać przyznane tylko, jeśli spełnimy określone warunki. W wielu przypadkach obowiązuje warunek dochodów. Po przekroczeniu określonego progu przedsiębiorca nie może skorzystać z dodatkowego odliczenia.

Takie ulgi podatkowe, jak te na Internet, za przekazanie darowizn, czy rozwój firmy muszą być potwierdzone. Należy przedstawić dokument potwierdzający poszczególne wydatki kwalifikowane do ulgi: faktury zakupu sprzętów, czy dowód wpłaty w przypadku darowizny pieniężnej.

Do otrzymania ulgi abolicyjnej potrzebne są dokumenty potwierdzające pracę za granicą.
 

Skutki źle obliczonych ulg podatkowych

Ulgi i odliczenia podatkowe są przyznawane na ściśle określonych warunkach. Podstawą ich otrzymania jest złożenie deklaracji podatkowej w odpowiednim terminie, a także wypełnienie odpowiedniego druku. Kolejnym krokiem jest uwzględnienie przysługujących faktycznie ulg. Nie wystarczy dowód poniesienia wydatku, jeśli nie spełniamy innych wymogów. 

Nieprawidłowo wypełniona deklaracja podatkowa może mieć konsekwencje w następujących pięciu latach podatkowych. Tyle bowiem czasu ma Urząd Skarbowy, aby sprawdzić jej zawartość. Jeśli zostanie wykryty błąd, konieczny będzie zwrot nienależnych świadczeń wraz z odsetkami.

Materiał powstał we współpracy z partnerem.