Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Możesz dostać wyrównanie do renty. Przełomowe orzeczenie TK
Stanisław Węgrowski
Stanisław Węgrowski 21.10.2019 02:00

Możesz dostać wyrównanie do renty. Przełomowe orzeczenie TK

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Renta może być wypłacana z mocą wsteczną

Renta może być wypłacana z mocą wsteczną. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zasady wypłacania renty z tytułu niezdolności do pracy według których następują one w momencie złożenia wniosku nawet jeśli prawo zostało wcześniej otrzymane, są niezgodne z ustawą zasadniczą - informuje Business Insider.

W uzasadnieniu wyroku sędzia TK Andrzej Zielonacki stwierdził, że możliwe są przypadki, w których niezdolność do pracy zostanie stwierdzona już w toku postępowania o przyznanie renty związanej z okresową niezdolnością do podjęcia pracy. To właśnie wtedy ubezpieczony składa wniosek o przyznanie renty z tytułu niemożności wykonywania pracy.

Sędzia podkreślił, że w takich przypadkach renta jest wypłacana wnioskodawcy od momentu złożenia dokumentu i pomimo, że już toczyło się postępowanie z związku z niezdolnością do pracy, to za czas przed złożeniem wniosku o rentę żadne środki nie przysługują. Trybunał stwierdził, że w takiej sytuacji nie jest to zgodne z zasadami konstytucji.

Renta z tytułu niezdolności do pracy - spór 

Sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego we wrześniu 2016 roku. Wtedy to skargę konstytucyjną złożył pełnomocnik mężczyzny, któremu sąd okręgowy przyznał rentę z powodu niezdolności do pracy, jednak dopiero od miesiąca, w którym mężczyzna złożył wniosek o przyznanie świadczenia, a nie od czasu powstania uprawnienia.

Odwołanie od tamtego wyroku zostało odrzucone przez sąd apelacyjny. Sąd postanowił powołać się na przepis ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który mówi, że "świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu". To właśnie ta regulacja została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego.

W środę podczas ogłaszania wyroku Trybunał Konstytucyjny nie zarządził zmiany zasad wypłaty renty od momentu złożenia wniosku, jednak stwierdził, że w pewnych przypadkach za termin początkowy wypłaty świadczenia z tytułu niezdolności do pracy może zostać uznany moment dostarczenia wniosku o przyznanie renty.