Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Świadczenia Socjalne

Świadczenia Socjalne

Świadczenia socjalne – czym są?

Świadczenia socjalne to środki (głównie finansowe, ale również rzeczowe) przekazywane określonym grupom obywateli przez państwo, w ramach zaspokojenia ich podstawowych potrzeb bytowych, lub innych, istotnych dla przeciętnego życia człowieka. Zazwyczaj ich wysokość i forma jest niezależna od wysokości zarobków świadczeniobiorcy, czy samego faktu wykonywania przezeń pracy.

Mówiąc „świadczenia socjalne” zwykle mamy na myśli zasiłki, zapomogi i dofinansowania, które otrzymujemy w ramach programów państwowych. Mogą one mieć również charakter prywatny. Przykładem tego mogą być świadczenia socjalne udzielane pracownikom przez ich pracodawców, zarówno w formie finansowej, jak i benefitów pozapłacowych. W przedsiębiorstwach zatrudniających więcej niż 50 pracowników należy obowiązkowo założyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Świadczenia socjalne rozumiane jako pomoc państwowa mogą mieć charakter powszechny, lub ograniczony. Powszechne świadczenia socjalne dotyczą na przykład finansowania szkolnictwa. Świadczenia o zasięgu ograniczonym wymagają od osób partycypujących spełnienia określonych wymogów – na przykład opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (by otrzymać emeryturę), lub nieposiadania pracy, by otrzymać zasiłek dla bezrobotnych.

Jakie są rodzaje świadczeń socjalnych?

Wyróżniamy kilka rodzajów świadczeń socjalnych. Abstrahując od takich kwestii, jak dofinansowanie szkolnictwa czy służby zdrowia, jednym z podstawowych świadczeń socjalnych jest emerytura. Państwo wypłaca również rozmaite renty osobom niepełnosprawnym, pokrywa koszty leczenia, czy udziela stosownych rekompensat w przypadku tymczasowej niezdolności do pracy. W przypadku osób pozostających bez stałego źródła dochodu, istotnym świadczeniem jest zasiłek dla bezrobotnych. 

Osoby pozostające w trudnej sytuacji mogą liczyć nie tylko na świadczenia socjalne w formie finansowej, ale także paczki żywnościowe czy ubrania, dostarczane im przez MOPS czy organizacje charytatywne. Jednym z najgłośniejszych świadczeń socjalnych w Polsce jest 500+, ewoluujące w 800+. Innym z przykładów może być bon turystyczny. Świadczenia socjalne mogą być wypłacane również przez pracodawcę, szczególnie w sytuacji, w której powołał on do istnienia Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Świadczenia socjalne – kto może je otrzymać?

To kto może otrzymać świadczenia socjalne, uzależnione jest w pełni od rodzaju rzeczonego świadczenia. Przykładów można podać kilka. Prawo do emerytury uzyskuje się poprzez przepracowanie określonej liczby lat (składkowych) i osiągnięcie właściwego dla swojej płci wieku. Prawo do otrzymywania świadczenia 500+ jest zależne po prostu od liczby posiadanych dzieci.

Możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych w ramach ZFŚS w swojej firmie może być uzależniona jeszcze od innych czynników – podstawowym kryterium jest oczywiście sytuacja materialna pracowników. Niemniej, w przypadku „wczasów pod gruszą”, pracodawca jest obligatoryjnie zmuszony do wypłaty należności, o ile nie uwolni się od tego obowiązku, zwyczajnie informując o tym wcześniej swoich pracowników.

Pokaż więcej

Koperta ZUS, pieniądze
16.04.2024 09:30 ZUS wypłaca nawet 3500 zł na wniosek. Trzeba jednak spełnić warunki

Przedemerytalne świadczenie kompensacyjne należy się sporej grupie Polaków. Aby je otrzymać, należy spełnić odpowiednie warunki i złożyć wniosek. Komu konkretnie należą się dodatkowe pieniądze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego? 

Rodzice, dziecko
16.04.2024 08:28 Nawet 1500 zł w ramach nowego świadczenia. Niektórzy dostaną 400 zł więcej

Już wkrótce rodzice będą mogli liczyć na dodatkowe dofinansowanie w postaci nowego świadczenia - tzw. babciowego. Wsparcie będzie wypłacane w wysokości 1500 złotych miesięcznie, a niektóre rodziny otrzymają 400 zł więcej. Komu należy się wyższa kwota?

seniorka, pieniądze
15.04.2024 10:33 Nawet 1780,96 zł miesięcznie do emerytury. Trzeba spełnić dwa warunki

Część seniorów może liczyć na wypłatę specjalnego dodatku do emerytury. Wysokość świadczenia ostatnio mocno poszła w górę. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, trzeba spełnić dwa kluczowe warunki, a także złożyć wniosek. Komu konkretnie należy się wsparcie i ile wynosi dodatek? Wyjaśniamy.

seniorzy
15.04.2024 09:55 Emeryci mogą się zdziwić. Tak mają wyglądać wypłaty 14. emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już wypłaca trzynaste emerytury. Seniorzy mają powody do radości, bo za jakiś czas będą mogli liczyć na kolejne dodatkowe świadczenie w postaci 14. emerytury. Jakie kwoty wpłyną na konta seniorów? Przedstawiamy szczegóły.

seniorka
15.04.2024 08:42 Tyle będzie wynosiła renta wdowia. Seniorzy mogą sporo zyskać

Wprowadzenie renty wdowiej było jedną z obietnic wyborczych, która już wkrótce ma zostać spełniona. Powstała specjalna strona internetowa, na której umieszczono szczegółowe informacje w sprawie tego świadczenia. Jakie kwoty otrzymają seniorzy w ramach renty wdowiej?

ZUS, pieniądze, dłoń
14.04.2024 12:41 Ponad 3,5 tys. zł za jeden wniosek. Komu ZUS wypłaci pieniądze?

Perspektywa rychłej emerytury to dla wielu osób również wizja obniżenia standardu życia. Jest jednak sposób, by jeszcze przed faktyczną emeryturą ZUS przyznał nam ponad 3,5 tys. zł. To specjalne świadczenie dla jednej grupy zawodowej. Sprawdzamy szczegóły.

babcia, dzieci
12.04.2024 14:18 Już wkrótce wypłata babciowego. Jest kilka haczyków

Świadczenie w ramach programu “Aktywny rodzic”, zwane również babciowym było zapowiadane podczas kampanii wyborczej. Ostatnio rząd przyjął projekt ustawy w sprawie tego wsparcia finansowego. Ile dokładnie wyniesie świadczenie i kto może otrzymać pieniądze? Przedstawiamy szczegóły.

Seniorka
12.04.2024 12:58 Te roczniki mają szansę na wcześniejszą emeryturę. Warto wiedzieć

W Polsce powszechny wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jak się jednak okazuje, spora część osób może pracować krócej i zacząć pobierać świadczenie wcześniej. Trzeba jednak spełnić pewne warunki. Komu konkretnie przysługuje wcześniejsza emerytura? Wyjaśniamy.

pieniądze, telefon, ręka, portfel
12.04.2024 10:17 Wypłata 800 plus może się opóźnić. Te osoby dostaną dopiero we wrześniu

Rodzice co miesiąc otrzymują wsparcie finansowe w postaci 800 plus. Wkrótce rozpocznie się nowy okres rozliczeniowy, co wiąże się z koniecznością dopełnienia formalności. Jeśli świadczeniobiorcy nie dopilnują tego obowiązku, to wypłata pieniędzy zostanie opóźniona.

ZUS, koperta, pieniądze
11.04.2024 19:31 Ważne świadczenie z ZUS poszło w górę. Nawet 620 zł miesięcznie, są pewne warunki

Waloryzacja przyniosła wzrost nie tylko rent i emerytur, ale również świadczeń długoterminowych z ZUS. Jedno z nich wzrosło do ponad 600 zł miesięcznie. Można je otrzymać niezależnie od wieku, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Sprawdzamy szczegóły.

list z ZUS-u, pieniądze
11.04.2024 08:21 Ważny komunikat ZUS. Wielu mężczyzn nie wie, że może dostać pieniądze

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca dodatkowe świadczenie w ramach programu “Mama 4 plus”. Niewiele osób wie, że pieniądze należą się także mężczyznom. Aby otrzymać wsparcie, trzeba jednak spełnić kilka kluczowych warunków. 

list z ZUS-u
10.04.2024 11:55 ZUS alarmuje ws. 800 plus. Rodzice muszą złożyć ważny wniosek

Na konta rodziców trafiają wypłaty świadczenia 800 plus. Zakład Ubezpieczeń Społecznych pilnie przypomina, że wkrótce kończy się okres rozliczeniowy i Polacy powinni złożyć odpowiedni wniosek. Należy się jednak pospieszyć, bo ostateczny termin na dopełnienie formalności zbliża się wielkimi krokami. 

seniorzy
10.04.2024 09:54 Dodatkowe świadczenie przed emeryturą. Nawet 1873 zł miesięcznie

Polacy mogą starać się o wypłatę dodatkowego świadczenia jeszcze przed emeryturą. Aby otrzymać pieniądze, trzeba spełnić odpowiednie warunki i złożyć wniosek. Ile wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach świadczenia przedemerytalnego? Przedstawiamy szczegóły.

seniorka
10.04.2024 08:48 Dodatek do emerytury poszedł w górę. ZUS wypłaci o 700 zł więcej

Seniorzy mogą liczyć na wypłatę różnych dodatków do emerytury. Jeden z nich to świadczenie honorowe, które należy się określonej grupie emerytów. Niedawno wsparcie zostało podwyższone i beneficjenci otrzymają teraz o 700 złotych więcej. Komu należy się świadczenie honorowe? 

seniorzy
09.04.2024 09:02 Kiedy przejść na emeryturę? Ten termin wypada najkorzystniej

Na wysokość emerytury ma wpływ wiele różnych czynników. Ogromne znaczenie ma termin złożenia wniosku o przyznanie świadczenia. Przyszli emeryci powinni wiedzieć, kiedy przejść na emeryturę, by zyskać nawet kilkaset złotych więcej. Przedstawiamy szczegóły.

rodzice, dziecko
08.04.2024 12:36 Dodatkowy zasiłek dla rodziców. Można go łączyć z 800 plus

Rodzice mogą liczyć na różne formy wsparcia finansowego. Otrzymują nie tylko 800 plus, ale także zasiłek rodzinny. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, trzeba spełnić odpowiednie warunki. Kto konkretnie może starać się o zasiłek rodzinny i ile wynosi świadczenie? Wyjaśniamy. 

pieniądze
06.04.2024 17:11 600 zł bez względu na wiek. ZUS wypłaci dodatek, jest warunek

Jak wiele świadczeń z ZUS, również ten dodatek wzrósł wraz z waloryzacją. Teraz wiele osób może otrzymać ponad 600 zł miesięcznie. Wiek nie ma znaczenia, trzeba jednak spełnić inny warunek. Sprawdzamy szczegóły.

list z ZUS-u, pieniądze
04.04.2024 22:18 Ponad 6 tysięcy złotych z ZUS. Wielu seniorów zadowolonych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca wiele różnych świadczeń finansowych. Część seniorów może liczyć na dodatkowe wsparcie w wysokości ponad 6 tysięcy złotych. Aby otrzymać pieniądze, trzeba spełniać kluczowy warunek - ukończyć sto lat. W ubiegłym roku dodatek trafił do niemal dwóch tysięcy osób.

Seniorka
03.04.2024 15:00 Tak podniesiesz swoją emeryturę. Sposób jest banalnie prosty

Wielu seniorów narzeka na wysokość swojej emerytury. Jak się okazuje, istnieje rozwiązanie dla takich osób. Emeryci, którzy już pobierają swoje świadczenie, mogą w prosty sposób je podwyższyć. Przedstawiamy szczegóły. 

pieniądze
03.04.2024 13:17 Dodatkowe 330 zł dla części Polaków. Komu należą się pieniądze?

Część nauczycieli ma możliwość skorzystania ze specjalnego dodatku finansowego. Aby otrzymać pieniądze, konieczne jest jednak spełnienie konkretnych warunków i posiadanie odpowiedniego zaświadczenia. Kto konkretnie może ubiegać się o dodatek? Wyjaśniamy.

pismo ZUS
02.04.2024 19:13 Powołano specjalny oddział ZUS. Polacy muszą szykować się na kontrole

Już wkrótce w całej Polsce ruszą wzmożone egzekucje nieprawidłowo pobranych świadczeń. Odpowiedzialny będzie za to jeden oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ministerstwo Finansów tłumaczy przyczyny takiej decyzji.

Seniorki
01.04.2024 15:34 Przyszli emeryci dostaną niższe świadczenia. Wszystko przez jeden szczegół

Fatalne wieści dla wszystkich osób, które będą przechodziły na emeryturę w tym roku. Wszystko przez nowe tablice opublikowanie przez Główny Urząd Statystyczny. Przez to seniorzy dostaną niższe świadczenia emerytalne. Przedstawiamy szczegóły.

List, skrzynki pocztowe
01.04.2024 12:12 List z ZUS w Legnicy może oznaczać kłopoty. Wiadomo, czego będzie dotyczył

Wszyscy Polacy powinni o tym wiedzieć. List z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Legnicy znaleziony w skrzynce, będzie oznaczał kłopoty. To dlatego, że właśnie ten oddział ZUS ma egzekwować należności z tytułu nieprawidłowo pobranych świadczeń finansowych.

Seniorka
01.04.2024 10:42 13. i 14. emerytura do zwrotu. Te osoby będą musiały oddać pieniądze

Pierwsze wypłaty trzynastej emerytury już trafiły na konta Polaków, a wkrótce mają zostać wypłacone także czternastki. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w niektórych przypadkach świadczenia trzeba będzie zwrócić. Kto będzie musiał oddać pieniądze? Wyjaśniamy. 

rodzice, dziecko
01.04.2024 08:32 W kwietniu mija kluczowy termin dla rodziców. Chodzi o 800 plus

Rodzice mogą liczyć na comiesięczne wypłaty świadczenia 800 plus. Wkrótce jednak upływa ważny termin, który jest kluczowy, jeśli dalej chcemy otrzymywać przelewy z ZUS-u. W przypadku, gdy Polacy się spóźnią i nie dopełnią odpowiednich formalności, wypłata 800 plus zostanie wstrzymana.

List z ZUS-u, pieniądze
31.03.2024 09:10 ZUS wypłaci dodatkowe 620 zł miesięcznie. Trzeba jednak spełnić warunki

Część Polaków może ubiegać się o specjalne świadczenie. W ramach tego dodatku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca 620 złotych przez 12 miesięcy. Pieniądze należą się jednak tylko wybranej grupie osób, które muszą spełniać określone warunki. Komu konkretnie należy się wsparcie? Wyjaśniamy.

Pieniądze, list z ZUS-u
28.03.2024 22:49 Polacy ruszyli do urzędów po nowe świadczenie. Można dostać 3920 zł

Od początku tego roku można składać wnioski o wypłatę nowego świadczenia. Okazuje się, że Polacy masowo udają się w tym celu do urzędów. Jest o co się starać, bo w ramach tego wsparcia można dostać nawet 3920 złotych. Przedstawiamy szczegóły.

List z ZUS-u, pieniądze
27.03.2024 12:48 Emerytura wyższa o nawet 500 zł. Wiadomo, kto może skorzystać

Seniorzy mają możliwość zwiększenia swojego świadczenia emerytalnego o nawet 500 złotych. Wszystko to dzięki waloryzacji kapitału, który jest zgromadzony na kontach emerytalnych. Kto konkretnie może skorzystać z takiego rozwiązania?