Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Kolejny rekordowy kwartał Cloud Technologies
Irmina Jach
Irmina Jach 29.05.2024 16:25

Kolejny rekordowy kwartał Cloud Technologies

Piotr Prajsnar - Prezes Zarzadu Cloud Technologies
Fot. materiały prasowe

Cloud Technologies, jeden z największych dostawców danych do targetowania reklamy internetowej, pochwalił się rekordowym zamknięciem I kwartału 2024 roku. "Był to najlepszy w historii pierwszy kwartał roku pod względem EBITDA oraz rozwoju sprzedaży danych, czyli skalowalnej działalności o zasięgu międzynarodowym" — czytamy. Sprzedaż danych stanowi 97,7% przychodów firmy.

Cloud Technologies zakończył kwartał sukcesem

Koncentracja na kluczowej dla rozwoju Cloud Technologies sprzedaży danych przynosi kolejne efekty i przekłada się na najlepszy I kwartał w historii Grupy. Sprzedaż danych w raportowanym okresie wzrosła o 12% r./r. w walucie bazowej, czyli USD, a przychody ze sprzedaży danych w I kwartale wyniosły 10,7 mln PLN, co oznacza najwyższy w historii poziom w tym okresie. Historycznie najlepsze wyniki wypracowaliśmy mimo wysokiej bazy z 2023 roku. Osiągnęliśmy również najlepszą w I kwartale EBITDA Grupy, która wyniosła 6,7 mln PLN, przy czym warto zwrócić uwagę, że marża EBITDA wyniosła rekordowe 61%. Zaprezentowane wyniki potwierdzają, że konsekwentna realizacja naszej Strategii rozwoju na lata 2023-2025 daje nam możliwość lepszego wykorzystania naszej autorskiej technologii i umacniania rynkowej pozycji wiodącego, globalnego dostawcy danych — mówił Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Cloud Technologies z kolejnym rekordem

W 2023 roku spółka Cloud Technologies ponownie historycznie poprawiła wyniki sprzedaży danych. Roczne przychody ze sprzedaży danych wzrosły o 15,8% r./r., do 44,6 mln zł. W I kwartale 2024 roku przychody sięgnęły 11 mln zł, a sprzedaż danych stanowiła aż 97,7% z nich. Zysk netto wyniósł 3 mln zł, a skorygowana EBITDA - 6,7 mln zł.

Zaprezentowane wyniki za I kwartał pokazują pozytywny wpływ skoncentrowania się na sprzedaży danych. Poza historycznie najlepszą w I kwartale sprzedażą danych i EBITDA Grupy na uwagę zasługuje także znaczące zmniejszenie kosztów operacyjnych, co również jest efektem skoncentrowania się na kluczowej dla nas działalności.  Natomiast wzrost amortyzacji jest efektem rozwoju naszego stacku technologicznego, który obejmuje m.in. nową wersję platformy DMP wdrożoną we wrześniu ubiegłego roku oraz zakup kodów źródłowych. Analizując wyniki finansowe, warto również pamiętać, że ze względu na sezonowość w naszej branży I kwartał jest historycznie najsłabszy w roku — dodaje Piotr Soleniec, CFO Grupy i członek zarządu Cloud Technologies.

Cloud Technologies z ambitnymi celami

Celem strategicznym Cloud Technologies na lata 2023-2025 jest rozwój procesu sprzedaży danych w aktualnych i nowych obszarach o dużym potencjale wzrostu. Spółka przeznaczy łącznie 100 mln zł na akwizycje i inwestycje, prace badawczo-rozwojowe, oraz skup 250 tys. akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników.

Jednocześnie Zarząd Cloud Technologies zarekomendował ustanowienie polityki dywidendowej, z dywidendą w wysokości około 20% oczyszczonego wyniku EBITDA. 30 czerwca zeszłego roku spółka wypłaciła z zysku netto za 2022 rok dywidendę w łącznej wysokości 4,6 mln zł, co oznaczało 1 zł dywidendy na akcję. 15 kwietnia br. Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy za 2023 rok w wysokości 5,6 mln zł, czyli 1,25 za akcję, a Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu — czytamy.