Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Wniosek można złożyć tylko do 30 listopada. Jeśli tego nie zrobisz, stracisz pieniądze
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 08.11.2023 18:25

Wniosek można złożyć tylko do 30 listopada. Jeśli tego nie zrobisz, stracisz pieniądze

zus-pieniadze-swiadczenie
Biznesinfo

Polskie rodziny mogą obecnie korzystać z różnych form wsparcia finansowego – oczywiście część z nich zależy od spełnienia określonych warunków np. kryterium dochodowego. Świadczenia opiekuńcze, rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu narodzin dziecka, program “Rodzina 500 +” – to wciąż nie wszystkie opcje leżące na stole. Każdego roku można też ubiegać się o dodatkowe 300 zł na dziecko. ZUS przypomina, że termin na złożenie wniosku mija 30 listopada.

Dodatkowe pieniądze dla milionów polskich dzieci. Zostało niewiele czasu

Zapominalscy mają czas do 30 listopada, by wysłać elektroniczny dokument do ZUS o 300 plus. Po tym terminie ZUS zamknie przyjmowanie wniosków – apeluje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim, w komunikacie nadesłanym do redakcji Biznesinfo. Dodaje, że załatwienie formalności po tej dacie będzie możliwe tylko wtedy, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada

Wspomniane 300 zł jest przyznawane i wypłacane przez ZUS w ramach programu “Dobry Start”, który funkcjonuje od 2018 roku. Jego założeniem było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z różnych środowisk, stąd też świadczenie powinno służyć pokryciu kosztów wyprawki szkolnej. Nikt jednak nie sprawdzi, na co faktycznie rodzina wyda te pieniądze. Świadczenie jest zwolnione z opodatkowania i nie podlega egzekucji komorniczej.

Stopy procentowe w Polsce. RPP właśnie podjęła decyzję Ważne przypomnienie dla pracujących rodziców. Coraz mniej czasu na wykorzystanie dwóch dni wolnego

Wyprawka szkolna – komu się należy, a kto jej nie dostanie?

ZUS informuje, że większość rodziców złożyła już wnioski w tej sprawie. Najwięcej spłynęło ich w lipcu, bo dawało to gwarancję otrzymania środków stricte w czasie kompletowania szkolnych artykułów. Pieniądze w ramach programu “Dobry Start” są wypłacane na uczniów do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24. roku życia. Dochody rodziny nie mają tu żadnego znaczenia. Należy pamiętać, że ZUS nie przyzna świadczenia dla dzieci uczęszczających do zerówki czy studentów, nawet jeśli spełniają samo kryterium wieku.

Formalności mogą dopełnić rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka bądź dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Bardzo ważna informacja dla rodziców

Urzędnicy przypominają wnioskodawcom, by ci dokładnie wypełniali dokumenty i sprawdzali poprawność wpisanych w nich danych. Wśród najczęstszych błędów podają złe numery pesel.

Bywa, że pojawiają się przestawione cyfry, albo nawet w rubrykę, w której należy wpisać pesel dziecka, rodzice podają swój. Dlatego dobrym rozwiązaniem przy składaniu wniosku o 300 plus jest korzystanie z aplikacji mZUS, gdzie sporo danych jest już z automatu uzupełniona, dzięki czemu występuje mniejsze ryzyko popełnienie błędu – przypomina rzeczniczka.