Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Wcześniejsza emerytura dla wielu seniorów. Niezbędne są te dokumenty
Bartłomiej  Binaś
Bartłomiej Binaś 28.02.2024 09:31

Wcześniejsza emerytura dla wielu seniorów. Niezbędne są te dokumenty

seniorzy
Pixabay @airtank, Iberion

Osoby urodzone przed 1969 rokiem mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę. Warto jednak podkreślić, że aby ją otrzymać, muszą spełnić odpowiednie warunki i złożyć te konkretne dokumenty.

Wcześniejsza emerytura. Dla kogo?

Ustawowy wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Osoby urodzone przed 1969 rokiem mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, składając odpowiednie dokumenty.

Obywatele, którzy nie przekroczyli jeszcze ustawowego progu emerytalnego, mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, pod warunkiem że wykażą, iż pracowali w warunkach szkodliwych dla zdrowia, lub w charakterze szczególnym.

O pracy w szkodliwych warunkach mówimy, gdy w jej konsekwencji dochodzi do choroby zawodowej, lub wypadków. Przykładowe czynniki szkodliwe to hałas, temperatura powietrza czy praca z toksycznymi lub uczulającymi substancjami. Praca w warunkach szczególnych, to np. praca w górnictwie, przy produkcji azbestu czy nawet w GOPR. 

ZUS wydał ważny komunikat do seniorów. Chodzi o podwyżki emerytur

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych przed 1969 rokiem

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie ZUS, osoby urodzone przed 1969 rokiem, które pracowały w szczególnych warunkach, mogą wnioskować o wcześniejszą emeryturę jeżeli:

  • osiągnęły wiek emerytalny - (jest on różny w zależności od płci oraz rodzaju pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze),
  • posiadają 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna) stażu (czyli okresów składkowych i nieskładkowych) i mogą to potwierdzić odpowiednimi dokumentami,
  • posiadają wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - jest on różny w zależności od rodzaju pracy  - i mogą to potwierdzić odpowiednimi dokumentami,
  • nie należą do OFE albo za pośrednictwem ZUS złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE na dochody budżetu państwa.

ZOBACZ: Kontrolerzy odwiedzą Polaków. Mija termin opłacenia abonamentu RTV

Wniosek o wcześniejszą emeryturę. Te dokumenty są niezbędne

Aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, należy złożyć do ZUS odpowiednie dokumenty, takie jak:

  • wniosek o emeryturę (EMP),
  • wniosek dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (ERP-6),
  • dokumenty, które potwierdzają okresy zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, okresy składkowe i nieskładkowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy np. przebywania na urlopie wychowawczym)
  • dokumenty, które potwierdzają osiągane wynagrodzenie.