Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Posłowie PiS chcą strzelnic przy uczelniach. Mają kształtować postawy patriotyczne
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 18.04.2023 10:01

Posłowie PiS chcą strzelnic przy uczelniach. Mają kształtować postawy patriotyczne

Kobieta i instruktor na strzelnicy
AGENCJA SE/East News

Na stronie internetowej Sejmu pojawił się projekt ustawy złożonej przez grupę posłów PiS. Zakłada on wprowadzenie regulacji, które ułatwią uczelniom budowę strzelnic. Wnioskodawcom chodzi o kształtowanie postaw patriotycznych, czytamy na stronie forsal.pl.

Projekt ustawy

W poniedziałek, 17 kwietnia, na stronie internetowej Sejmu pojawił się projekt ustawy „o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic oraz innych inwestycjach kształtujących postawy patriotyczne i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie realizowanych przez uczelnie”, złożony przez grupę posłów PiS

Strzelnica ma kształtować postawy patriotyczne

W uzasadnieniu projektu czytamy, że głównym założeniem ustawy jest „wprowadzenie ułatwień proceduralnych umożliwiających sprawną realizację budowy strzelnic oraz innych inwestycji kształtujących postawy patriotyczne i wychowanie w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie jako przedsięwzięcia istotnego z punktu widzenia interesów państwa i kształtowania postaw patriotycznych”. 

ZUS rozda 100 mln zł. Od dziś można składać wnioski, czas jest ograniczony.

Pozostałe założenia

Wnioskodawcy zaznaczyli, że warunkiem wydania zezwolenia ma być uzyskanie przez inwestora decyzji środowiskowej. Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji ma wydawać wojewoda właściwy ze względu na miejsce inwestycji, a organem wyższego stopnia w sprawach zezwolenia na realizację inwestycji ma być minister właściwy do spraw budownictwa.

Projekt ustawy przewiduje zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Zakłada także, że inwestycje mogą być finansowane w całości lub w części z budżetu państwa lub z innych źródeł. 

Tagi: Ustawa PiS