Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Energetyka > Polskie górnictwo na dnie. Straty finansowe są gigantyczne
Zuzanna Kabot
Zuzanna Kabot 26.06.2024 09:56

Polskie górnictwo na dnie. Straty finansowe są gigantyczne

węgiel
Fot. East News/Arkadiusz Ziolek

Agencja Rozwoju Przemysłu właśnie opublikowała najnowsze dane dotyczące polskiego górnictwa węgla kamiennego. Okazuje się, że branża w pierwszym kwartale 2024 roku poniosła gigantyczne straty finansowe. Przedstawiamy szczegóły.

Agencja Rozwoju Przemysłu opublikowała najnowsze dane

Agencja Rozwoju Przemysłu publikuje kwartalne dane dotyczące wyników ekonomiczno-finansowych i nakładów inwestycyjnych, które ponosi górnictwo. Poznaliśmy już dane za pierwszy kwartał 2024 roku. Najnowsza publikacja obejmuje:

  • Polską Grupę Górniczą,
  • LW Bogdanka, 
  • Jastrzębską Spółkę Węglową,
  • Południowy Koncern Węglowy,
  • Spółkę Restrukturyzacji Kopalń,
  • PG Silesia,
  • Węglokoks Kraj,
  • Eko-Plus.
Biedronka odda klientom pieniądze. Sieć oficjalnie to potwierdziła

Gigantyczne straty finansowe polskiego górnictwa

Jak wynika z publikacji przedstawionej przez Agencję Rozwoju Przemysłu, w okresie od styczna do marca polskie górnictwo uzyskało razem 11,385 mld zł przychodów, z czego 10,633 mld zł to przychody ze sprzedaży. Koszty były na poziomie 11,904 mld zł, a koszty działalności operacyjnej wyniosły 11,343 mld zł.

Jeśli chodzi o wynik na działalności operacyjnej, to odnotowano 415 mln zł straty, w tym wynik na sprzedaży węgla - 748 mln zł straty. Polskie górnictwo węgla kamiennego w pierwszym kwartale tego roku poniosło stratę finansową w wysokości 642 mln zł netto.

Zapasy węgla w pierwszym kwartale 2024 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu podała także dane dotyczące wydobycia i zapasów węgla. W okresie od stycznia do marca 17 kopalń wydobyło ogółem 11,423 mln ton węgla (8,704 mln ton węgla energetycznego i 2,719 mln ton węgla koksowego). Na koniec marca zapasy węgla były na poziomie 4,921 mln ton. W branży było zatrudnionych 71,3 tys. osób, a wydajność w badanym okresie wyniosła 160 ton na pracownika. Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne, to sięgnęły 1,110 mld zł.

Zobacz także: Likwidacja abonamentu RTV jest już pewna. Jest konkretny plan