Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Energetyka > Można dostać od 300 do nawet 1200 zł. Uprawnionych są miliony
Michał Górecki
Michał Górecki 24.06.2024 08:25

Można dostać od 300 do nawet 1200 zł. Uprawnionych są miliony

Prąd, ceny energii
Fot. Iberion

Bon energetyczny: jak dostać? Jakie są warunki do otrzymania bonu energetycznego od 1 lipca 2024 r.? Rozwiązanie łagodzące skutki odmrożenia cen energii może trafić do przeszło 3,5 mln gospodarstw domowych. Statystycznie najczęściej przyznawaną kwotą będzie 300 zł, ale pojawią się też bony na 400, 500, 600 lub 1200 zł. Jak je otrzymać?

Bon energetyczny

Z początkiem maja br. rząd zaprezentował program bonu energetycznego, mechanizmu wypierającego tzw. dodatek osłonowy. Bon energetyczny jest jednorazowym świadczeniem, wypłatą środków wyrównujących odmrażanie cen energii - dotąd sztucznie utrzymywanych przez państwo na czas szoku cenowego spowodowanego wojną w Ukrainie. 

Ostatnia wypłata w ramach dodatku osłonowego: Znamy kwotę i termin

Rewolucja na dworcach? Niebawem może ich tam zabraknąć

Bon energetyczny: jak dostać? Zasady przyznawania, kwoty

Bon energetyczny otrzymają wyłącznie gospodarstwa o niskich przychodach - w ustawie zawarto progi do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych i do 1700 zł/osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Według modeli rządowych, pieniądze - w różnych sumach - mają trafić do 3,5 mln gospodarstw domowych (zarówno jedno, jak wieloosobowych). Od czego zależą konkretne stawki? Kto ile dostanie?  Wysokość bonu będzie regulowana liczbą osób w gospodarstwie domowym: 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych, 400 zł dla 2-3-osobowych, 500 zł dla 4-5-osobowych, 600 zł dla 6-osobowych i większych.

Zobacz też: Ile zarabia klasa średnia? Należy do niej spora grupa Polaków

Jest też niewielka grupa, która otrzyma maksymalną przewidzianą stawkę, czyli dwukrotność kwoty przypisanej 6-osobowym gospodarstwom: 1200 zł. Dotyczy to jednak tylko gospodarstw używających energii elektrycznej do ogrzewania (ok. 5 proc. uprawnionych)

Wypłata bonu energetycznego ma ułatwić przejście z odmrożonych, do rynkowych stawek ceny energii, będzie przysługiwać na okres 1 lipca - 31 grudnia 2024 r. Kiedy pieniądze pojawią się na kontach? Bony mają być wypłacane w drugiej połowie roku, czyli najprawdopodobniej od sierpnia.

"Złotówka za złotówkę", czyli kryterium dochodowe może się zwiększyć

Ustawa przewiduje, że o bon energetyczny mogą ubiegać się także ci, którzy przekroczyli próg dochodowy 2.500 zł. Regulacja wspomina o metodzie “złotówka za złotówkę”, czyli w przypadku większych zarobków kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia - złotówka za złotówkę. Zarabiasz 2.600 zł - bon pomniejsza się do np. 200 zł (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego). Najmniejszą kwotą bonu energetycznego jest 20 zł. 

Bon energetyczny. Jak otrzymać? Konieczny jest wniosek

Aby otrzymać bon energetyczny, konieczne jest złożenie wniosku. Te przyjmowane będą od 1 sierpnia do 30 września br. - to ważne, bo wnioski złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. Wnioski należy składać w administracji samorządowej, czyli do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta drogą elektroniczną lub papierową. To spora różnica w przypadku świadczeń społecznych - o bon energetyczny nie wnioskujemy do ZUS-u. Wniosek o bon energetyczny musi zawierać kluczowe informacje. Oto najważniejsze z nich:

  • dane wnioskodawcy i członków gospodarstwa domowego,
  • dane dotyczące dochodów osób w gospodarstwie domowym,
  • informacje o głównym źródle ogrzewania,
  • numer rachunku płatniczego i dane właściciela,
  • oświadczenie o zgodności z prawdą przedstawionych we wniosku informacji.
     

Ustawa nie przewiduje stałego wzoru wniosku o bon energetyczny, dlatego możliwa jest spora dowolność; droga elektroniczna i papierowa. W przypadku tej drugiej należy opatrzyć dokument własnoręcznym podpisem i złożyć osobiście administracji samorządowej. W przypadku dokumentów przesyłanych elektronicznie wystarczy np. podpis zaufany.

Następnie, po złożeniu wniosku, decyzję przyznaje samorządowiec (włodarz) w terminie do 60 dni od złożenia. Odpowiedź powinna przyjść elektronicznie lub pocztowo (w zależności od wskazanego adresu).