Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Nie wszyscy muszą płacić abonament RTV. Ta grupa jest zwolniona z obowiązku
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 22.11.2023 14:15

Nie wszyscy muszą płacić abonament RTV. Ta grupa jest zwolniona z obowiązku

telewizor-pilot-mieszkanie-abonament
ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS

Abonament radiowo-telewizyjny jest najpopularniejszym modelem finansowania mediów publicznych w Europie. Obowiązek uiszczania opłat z tego tytułu często staje się tematem burzliwych internetowych dyskusji. Tymczasem abonamentu nie musi płacić każdy posiadacz odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Sprawdź, czy znajdujesz się na liście osób zwolnionych z opłat.

Abonament RTV. Oto kto nie musi go płacić

Na długiej liście osób zwolnionych z opłat są m.in. seniorzy w wieku 75+, bezrobotni i osoby posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego. Liczną grupę stanowią też ci, którzy ukończyli 60. rok życia i mają prawo do emerytury w wys. nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w ubiegłym roku. Jaka kwota zatem obecnie obowiązuje?

W 2023 roku zwolnienie dotyczy osób, których miesięczna emerytura nie przekracza kwoty 3173,08 zł brutto (jest to 50 proc. z kwoty 6346,15 zł – tj. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej brutto w 2022 roku) – wyjaśnia Poczta Polska.

Poza tym z obowiązku płacenia abonamentu RTV zwolnione są również osoby:

  • ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • zaliczane do I grupy inwalidów lub całkowicie niezdolne do pracy,
  • będące w trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy,
  • otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne bądź specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.,
  • niesłyszące, które są całkowicie głuche lub cierpią na obustronne upośledzenie słuchu,
  • spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2022.615 t.j.),
  • mające prawo, by korzystać ze świadczeń pieniężnych (zasiłek stały, okresowy, pomoc dla rodzin zastępczych itp.) z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.2021.2268 t.j.).
Emerytura po zmarłym. Polacy często o pytają o jedną rzecz, ZUS stawia sprawę jasno Czeka nas wielka rewolucja w emeryturach? Chcą zmian w waloryzacji i rentach

Ile wyniesie abonament RTV w 2024 roku?

Ustalaniem corocznej wysokości abonamentu RTV zajmuje się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Wiadomo już, że przyszłoroczne stawki zostaną utrzymane na tegorocznym poziomie i wyniosą 8,70 zł za miesiąc korzystania z radioodbiornika i 27,30 zł/msc. za sam telewizor lub telewizor i radio. Nie wszyscy wiedzą, że na abonament RTV można uzyskać 10 proc. zniżkę.

Warunek do jej otrzymania jest bardzo prosty – wystarczy opłacić abonament na cały rok z góry, do 25 stycznia 2024 roku. Jeśli ktoś przegapi ten termin, to i tak może jeszcze skorzystać z obniżki, choć z każdym miesiącem już trochę mniejszej. W tym celu należy po prostu uiścić opłatę za okres dłuższy niż miesiąc.

Kara za niepłacenie abonamentu

Choć obowiązek przeprowadzania kontroli rejestracji odbiorników RTV dotyczy wszystkich ich użytkowników, to Poczta Polska skupia się przede wszystkim na firmach i instytucjach. Stąd też kontrole w gospodarstwach domowych pojawiają się dość rzadko, ale jeśli uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej odkryją, że nie zarejestrowaliśmy odbiornika i nie płacimy abonamentu, to kara wyniesie 30 stawek miesięcznych. W przypadku telewizora będzie to aż 819 zł.