Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > „Nie muszę rejestrować telewizora, jeżeli nie będę na nim oglądał telewizji”. Poczta Polska obala słynny mit
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 16.09.2023 13:20

„Nie muszę rejestrować telewizora, jeżeli nie będę na nim oglądał telewizji”. Poczta Polska obala słynny mit

poczta polska-abonament-pilot-tv
ARKADIUSZ ZIOLEK/East News/Biznesinfo

Temat płacenia abonamentu RTV niezmiennie rozpala emocje w społeczeństwie. W internecie można natknąć się na różne, nieraz mylne informacje dotyczące m.in. kontroli rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych. Dlatego Poczta Polska postanowiła rozwiać wątpliwości obywateli, obalając 10 popularnych mitów. „Nie muszę rejestrować telewizora, jeżeli nie będę na nim oglądał telewizji; Listonosz może dokonywać kontroli rejestracji odbiornika RTV; Tylko w Polsce trzeba płacić za oglądanie publicznego radia i telewizji” – to tylko niektóre z nich. Jakie są wobec tego fakty?

Poznaj mity i fakty na temat abonamentu RTV

1. Mit:„ Poczta Polska zatrudnia setki kontrolerów”

Fakt: Na terenie Polski kontrolą rejestracji odbiorników zajmuje się nie więcej niż kilkadziesiąt osób. Podczas kontroli pracownik Poczty Polskiej musi okazać legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego również dowód osobisty. Urzędnicy wskazują, że osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Należy jednak pamiętać, że kontrolerzy nie mają uprawnień przypisanych służbom, dlatego też nie mamy obowiązku wpuszczania takich osób do domu, nawet jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia, że mamy w domu odbiornik i za niego nie płacimy.

2.Mit: „Nie muszę rejestrować telewizora, jeżeli nie będę na nim oglądał telewizji, tylko np. seriale z płatnej platformy z filmami”

Fakt: Zakupiony odbiornik TV umożliwia odbiór telewizji. Ustawa określa domniemanie użytkowania – domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Zgodnie z obowiązującym prawem należy go zatem zarejestrować – wyjaśnia Poczta Polska.

3.Mit: „Listonosz może dokonywać kontroli rejestracji odbiornika RTV”

Fakt: Żaden listonosz nie ma takich uprawnień. Kontroli dokonują wyłącznie upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej.

4.Mit: „Kontrolerzy Poczty Polskiej skupiają się kontrolowaniu domów Polaków”

Fakt: Obowiązek przeprowadzania kontroli dotyczy wszystkich użytkowników odbiorników RTV, ale Poczta Polska skupia się głównie na firmach i instytucjach. Kontrole w gospodarstwach domowych odbywają się bardzo rzadko.

5.Mit: „Poczta Polska dokonuje kontroli odbiorników radiowo-telewizyjnych bez podstawy prawnej”

Fakt: Kontrola odbywa się na podstawie art. 7 Ustawy o opłatach abonamentowych oraz na postawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

6.Mit: „Tylko w Polsce trzeba płacić za oglądanie publicznego radia i telewizji”

Fakt: Niewiele osób wie, że Poczta Polska zajmowała się poborem opłat za korzystanie z radioodbiorników jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Natomiast w Europie funkcjonują różne modele finansowania mediów publicznych: w Czechach poborcą opłat abonamentowych również jest poczta, a tym, że za abonenta uznaje się każdego płatnika energii elektrycznej. Z kolei we Włoszech czy Portugalii opłatę abonamentową dolicza się do opłaty za prąd, a u naszego zachodniego sąsiada poborcą jest specjalnie powołana do tego instytucja (rejestracja odbywa się podczas procesu zameldowania).

7.Mit: „Od wezwania Poczty Polskiej do uregulowania zaległych opłat abonamentowych nie można się odwołać”

Fakt: Poczta Polska, w ramach realizowanych zadań, prowadzi obsługę Klientów (bezpośrednią w placówkach, telefoniczną oraz korespondencyjną). Pisma wyjaśniające, skargi, reklamacje, wnioski są rozpatrywane na każdym etapie prowadzonej sprawy i postępowania – wyjaśniają urzędnicy i dodają, że każdy klient ma prawo skorzystać z trybu odwołania się. Wynika to z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub Ustawy o opłatach abonamentowych. Na każdym etapie prowadzonej już egzekucji też istnieje możliwość składania zarzutów i zażaleń, a także skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wnioski o umorzenie i rozłożenie na raty płatności można składać bezpośrednio do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

8.Mit: „Liczba tytułów wykonawczych z tytułu nieopłaconego abonamentu RTV rośnie lawinowo na przestrzeni ostatnich lat”

Fakt: Okazuje się, że w ciągu ostatnich lat liczba tytułów wykonawczych plasuje się na podobnym poziomie, a nawet odnotowuje się delikatny spadek rok do roku.

9.Mit: „Poczta Polska ustala i inkasuje całą kwotę opłat abonamentowych”

Fakt: Poczta Polska ma obowiązek przyjmować opłaty zgodnie z obowiązującymi stawkami oraz odsetkami podatkowymi w wysokości jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego abonament jest zobowiązaniem stricte podatkowym.

10.Mit: „Poczta Polska, celem kontroli dokonywania rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych, korzysta z różnych niejawnych baz danych, do których nie powinna mieć dostępu”

Fakt: Poczta korzysta ze swojej bazy abonenckiej i ogólnodostępnych baz danych, np. Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich Ewidencji oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Nowa płaca minimalna. Wiadomo już ile wyniesie GUS właśnie ogłosił. Są nowe dane o inflacji

Abonament RTV – jakie stawki w 2024 roku?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała, że przyszłoroczne stawki abonamentu RTV zostaną one utrzymane na tegorocznym poziomie. W rezultacie opłata za miesięczne używanie odbiornika radiofonicznego wyniesie 8,70 zł, a za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł.

Kto nie musi płacić abonamentu RTV?

Wśród posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych wymienić można wiele osób, które są zwolnione z obowiązku płacenia abonamentu. Chodzi m.in. o seniorów mających ponad 75 lat; inwalidów wojennych i wojskowych; osoby całkowicie niezdolne do pracy; osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności; niesłyszących, którzy są całkowicie głusi lub stwierdzono u nich obustronne upośledzenie słuchu, niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc., czy bezrobotnych. Pełne informacje dot. osób zwolnionych z obowiązku abonamentowego znajdziesz w tym miejscu.