Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > To zaświadczenie trzeba złożyć w ZUS-ie do końca września. Wiele osób powinno dopilnować terminu
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 16.09.2023 09:22

To zaświadczenie trzeba złożyć w ZUS-ie do końca września. Wiele osób powinno dopilnować terminu

zus-dokument-pieniadze
Biznesinfo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że z końcem września upływa termin składania ważnego zaświadczenia. Chodzi o dokument potwierdzający, że uczniowie, którzy ukończyli 16. rok życia i pobierają rentę rodzinną, kontynuują naukę. Spóźnienie się ze złożeniem tegoż zaświadczenia niesie ze sobą poważne konsekwencje. Poza uczniami jest jeszcze jedna grupa osób, która niebawem musi dopilnować formalności z ZUS-em. 

Komu przysługuje renta rodzinna?

Renta rodzinna jest świadczeniem pieniężnym, przysługującym uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki do przyznania emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. W gronie uprawnionych są zatem dzieci, wdowa, wdowiec, rodzice, wnuki czy rodzeństwo – oczywiście po spełnieniu ściśle określonych warunków. Przy ocenie prawa do renty rodzinnej przyjmuje się, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Dziecko, które nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat. Chyba, że urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów – wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego – wyjaśnia Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim, w informacji nadesłanej do redakcji Biznesinfo. Od tej zasady jest wyjątek. Ograniczenia wiekowe nie obejmują bowiem dzieci, które do ukończenia 16 roku życia lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25 rokiem życia, stały się całkowicie niezdolne do pracy. 

Nowa płaca minimalna. Wiadomo już ile wyniesie ZUS przypomina, termin składania wniosków mija 30 listopada. Później dodatkowe pieniądze przepadną

ZUS przypomina o terminach

Uczniowie pobierający rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, którzy ukończyli 16. rok życia, muszą najpóźniej do 30 września dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej. Formalności powinni dopełnić też studenci, ale w ich przypadku termin przekazania dokumentu przypada na koniec października. Zaświadczenie wydaje placówka, w której dziecko się uczy. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, wypłata renty będzie wstrzymana. Nie trzeba co roku przedstawiać informacji o dalszej nauce, kiedy szkoła/uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wpisze całkowity jej czas – mówi nam Anna Szaniawska. Chodzi tu np. o sytuację, gdy w pierwszym zaświadczeniu uczelnia wskaże całkowity okres trwania nauki, na przykład 3-letni – wtedy ZUS wypłaca rentę przez cały ten okres i kontroluje, czy dana osoba kontynuuje naukę.

Natomiast w przypadku maturzystów, którzy zostali przyjęci na pierwszy rok studiów, konieczne jest złożenie w ZUS-ie wniosku o kontynuację wypłaty renty wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia. Następnie, do końca października, muszą dostarczyć zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów.

O tym też trzeba powiadomić ZUS

Ważne jest również to, aby uczeń/student uprawniony do renty powiadomił ZUS, gdy przestanie się uczyć. Jeśli urzędnicy odkryją, że nauka została przerwana, a nie dostali na ten temat żadnej informacji, wówczas wypłacone pieniądze potraktują jako nienależne świadczenie, które trzeba oddać wraz z odsetkami.