Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Nawet 860 zł dopłaty do pensji od 1 lipca. Skorzysta wielu Polaków
Wojciech Mulik
Wojciech Mulik 10.06.2024 12:44

Nawet 860 zł dopłaty do pensji od 1 lipca. Skorzysta wielu Polaków

pieniądze
fot. Iberion

Od 1 lipca 2024 roku przewidziano podwyżkę płacy minimalnej, co wpłynie na wysokość dodatków za pracę w nocy. Pracownicy będą mogli spodziewać się wyższych wynagrodzeń za godziny przepracowane w nocy. Od tego dnia minimalna płaca wyniesie 4300 złotych, co automatycznie zwiększy dodatek za pracę w nocy.

Pracownicy zyskają nawet 860 zł do wypłaty

Pracownicy, którzy pracują co najmniej trzy godziny w porze nocnej, lub dla których nocne godziny stanowią co najmniej jedną czwartą całkowitego czasu pracy w okresie rozliczeniowym, mają prawo do dodatku za pracę w nocy. Pora nocna jest definiowana jako czas między 21:00 a 7:00, choć pracodawca może to doprecyzować, np. na okres między 21:00 a 5:00 przy standardowej ośmiogodzinnej zmianie. Wysokość dodatku określona jest w artykule 151 Kodeksu pracy i naliczana za każdą godzinę pracy w nocy.

Wiek emerytalny może zostać podwyższony. Ekspertka nie pozostawia wątpliwości Nawet 1900 zł dla rodziców. Wiadomo, kto może dostać świadczenie

Dodatkowe środki za pracę w nocy

Pracownicy regularnie pracujący w nocy poza miejscem pracy mogą, zamiast dodatku otrzymać ryczałt, którego wartość odpowiada przewidywanemu czasowi pracy nocnej. Świadczenie to jest wypłacane za każdą pełną godzinę pracy nocnej i w 2024 roku będzie wyższe niż w poprzednich latach.

Przykładowe wyliczenia dodatku za pracę w nocy od lipca 2024:

  • Lipiec: Wymiar czasu pracy - 184 godziny, dodatek - 4,67 zł brutto za godzinę (netto: 4,03 zł).
  • Sierpień:  168 godzin, dodatek - 5,12 zł brutto za godzinę (netto: 4,41 zł).
  • Wrzesień: 168 godzin, dodatek - 5,12 zł brutto za godzinę (netto: 4,41 zł).
  • Październik: 184 godziny, dodatek - 4,67 zł brutto za godzinę (netto: 4,03 zł).
  • Listopad: 52 godziny, dodatek - 5,66 zł brutto za godzinę (netto: 4,89 zł).
  • Grudzień: Wymiar czasu pracy - 160 godzin, dodatek - 5,37 zł brutto za godzinę (netto: 4,64 zł).
     

Obowiązki pracodawcy dotyczące nocnej zmiany

Pracodawcy muszą ustalić w regulaminie pracy godziny pracy nocnej oraz rekompensować pracownikom trudności związane z pracą nocną, takie jak zaburzenia snu i zmęczenie. Pracownicy w warunkach szczególnie niebezpiecznych lub wymagających dużego wysiłku mogą pracować maksymalnie 8 godzin nocą. Lista takich prac musi być skonsultowana z lekarzem i związkami zawodowymi, zgodnie z przepisami BHP.