BiznesINFO.pl
PHOTO: ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS Nieznajomy mezczyzna puka do drzwi mieszkania starszej osoby

East News, Zofia i Marek Bazak

Kontrole ruszą w całym kraju, mogą prześwietlić i ciebie. Rząd szykuje zmiany w prawie

7 Stycznia 2021

Autor tekstu:

Kamila Jeziorska

Kontrole trzeźwości pracownika to dość delikatna i drażliwa kwestia także dla pracodawców, gdyż na razie w polskim prawie nie ma żadnych regulacji na ten temat. Kontrole stały się przedmiotem zapytania poselskiego, następnie nowelizacji Kodeksu pracy w 20

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie rozwiązania w zakresie kontroli trzeźwości panują obecnie

  • Jakie zmiany szykuje rząd

  • Jak do kwestii kontroli odnoszą się wszystkie strony zaangażowane w sprawę

Kontrole trzeźwości delikatną sprawą

Kontrole trzeźwości oraz stanu odurzenia pracowników są kwestią bardzo delikatną, a jednocześnie bardzo kontrowersyjną. W polskim prawie do pewnego momentu kwestia kontroli nie była regulowana żadnymi przepisami szczególnymi.

Kontrole trzeźwości zmieniły swój charakter po nowelizacji Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) w 2019 r., gdy została ona dopuszczona w kilku przypadkach. Portal infor.pl informuje, że "pracodawca ma prawo do egzekwowania od pracowników respektowania zakazu spożywania alkoholu w miejscu pracy i nakazu stawiania się do zakładu wyłącznie w stanie trzeźwości". Pracodawca może sam przeprowadzić badanie alkomatem lub mogą to zrobić wezwani przez niego funkcjonariusze policji.

Jednocześnie kontrola może być przeprowadzona tylko i wyłącznie w momencie, w którym istnieje podejrzenie stanu nietrzeźwości u pracownika. Prewencyjna kontrola nie jest już zatem możliwa - jasno wynika z odpowiedzi Stanisława Szweda, obecnego wiceministra rodziny i polityki społecznej, na zapytanie posła Marka Kwita.

Okazuje się, że nad nowymi przepisami w zakresie kontroli pracowników w kwestii ich domniemanej nietrzeźwości pracuje Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii. Co więcej, kontrole miałyby także objąć badanie czy pracownik znajduje się pod wpływem innych środków odurzających, np.: narkotyków czy dopalaczy.

Resort otrzymał już w tej sprawie odpowiednie wytyczne od Rzecznika Praw Obywatelskich i skupi się głównie na dwóch aspektach. Pierwszym są procedury przeprowadzania kontroli z zachowaniem praw pracowniczych, zaś drugim rozwiązania pozwalające na odsunięcie od wykonywanych obowiązków tych pracowników, co do których zachodzi podejrzenie, że pozostają pod wpływem substancji odurzających.

Kontrole trzeźwości na stałe wpisane do kodeksu?

To właśnie Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do resortu pracy z prośbą o przyspieszenie prac nad ustawą. Zdaniem RPO pracodawcy powinni mieć prawo do skontrolowania pracownika, wobec którego zachodzi niechlubne podejrzenie pozostawiania pod wpływem substancji odurzających lub alkoholu.

Z kolei inne zdanie w tej sprawie ma Urząd Ochrony Danych Osobowych, bowiem jego zdaniem obecny kształt przepisów nie pozwala na prewencyjne kontrole. UODO podkreśla, że nawet ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie reguluje tych kwestii.

"Sąd Najwyższy w jednym z wyroków dopuścił stosowanie wyrywkowych kontroli trzeźwości. Możliwe to jest w sytuacjach, w których z uwagi na charakter pracy lub zakładu pracy istnieje ryzyko zagrożenia dla życia i zdrowia. Wskazał zarazem, że poddanie się profilaktycznym badaniom na trzeźwość należy zakwalifikować do podstawowych obowiązków pracownika, a uchylenie się od tego należy traktować jako ich naruszenie" - podaje serwis infor.pl.

- Spożycie alkoholu lub zażycie środka działającego podobnie do alkoholu powoduje bowiem zakłócenie funkcjonowania organizmu, w tym zaburzenia czynności poznawczych i brak pełnej kontroli nad organizmem, które - w odniesieniu do niektórych grup pracowników - mogą stanowić szczególnie istotne zagrożenie dla dóbr pracownika, pracodawcy, jak i innych osób - mówi portalowi prawo.pl Iwona Michałek, wiceminister rozwoju.

Pomysł ministerstwa zakłada dopuszczenie kontroli pracownika, ale tylko w przypadku uzasadnionego podejrzenia. Okazuje się, że o uregulowanie kwestii kontroli zabiegają nie tylko pracodawcy, ale nawet sami pracownicy.

Tagi:

Kamila JeziorskaAutor

Redaktor Biznesinfo. Absolwentka stosunków międzynarodowych na UKSW i studentka ostatniego roku politologii i dziennikarstwa. Uważa, że dziennikarstwo to nie tylko zawód, ale też misja. Uwielbia Stany Zjednoczone, jamniki i serial "House of Cards". Najbardziej lubi pisać na tematy polityczne i społeczne.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Czas pracy w Polsce bije na głowę liczbę godzin przepracowanych np. przez Niemców

Praca

Minister zdradza kto dostanie pracę przy budowie polskiej elektrowni atomowej

Czytaj więcej >
FLickr/Olgierd Rudak

Praca

ZUS kontroluje L4. Wiele osób straci zasiłki

Czytaj więcej >

Praca

Kreatywna inwestycja w kreatywny sektor

Czytaj więcej >
Bezrobocie w Polsce

Praca

Bezrobocie w Polsce. Najnowsze dane. Komentarz premiera Morawieckiego

Czytaj więcej >
Wypowiedzenie umowy zlecenia – terminy, przepisy

Praca

Spółka Agora planuje zwolnienia grupowe. Pracę ma stracić prawie 6 procent pracowników

Czytaj więcej >
Praca zdalna wkrótce stałym elementem Kodeksu pracy?

Praca

Praca zdalna dla rodziców dzieci do 4 roku życia. W niektórych przypadkach pracodawca będzie mógł odmówić

Czytaj więcej >