Kiedy wynagrodzenie po rozwiązaniu umowy?
Autor Przemysław Terlecki - 12 Lipca 2019

Kiedy wynagrodzenie po rozwiązaniu umowy? Są sztywne ramy czasowe

Kiedy wynagrodzenie po rozwiązaniu umowy? Pytanie to pada zwykle w wypadku, gdy w trakcie danego okresu rozliczeniowego przed wypłatą, odchodzimy z pracy. Kiedy wówczas możemy liczyć na pieniądze za przepracowany na rzecz firmy czas?

Kiedy wynagrodzenie po rozwiązaniu umowy? Kończymy pracę w danej firmie jeszcze przed wypłatą, jesteśmy już w zasadzie poza strukturami firmy, więc kiedy możemy liczyć na wypłatę? To pytanie pojawia się zawsze w wypadku, kiedy ostatni dzień pracy nie jest dniem, w którym otrzymujemy wynagrodzenie. Bo w zasadzie kiedy możemy liczyć na pieniądze za naszą działalność w ramach stosunku pracy?

Zaskakujące może być, iż odpowiedzi na to pytanie nie znajdziemy w Kodeksie pracy. Ten jedynie zdawkowo tłumaczy w artykule 171 paragraf 1, że "w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny". Kodeks nie precyzuje jednak dokładnego terminu. Nie wspomina też o tym, co z wypłatą, jeśli stosunek pracy wygasa przed dniem jej wypłacania.

Nowy podatek handlowy. Sfinansują go klienci Biedronki, Lidla, Rossmanna i innych sieci handlowych?Nowy podatek handlowy. Sfinansują go klienci Biedronki, Lidla, Rossmanna i innych sieci handlowych?Czytaj dalej

Kiedy wynagrodzenie po rozwiązaniu umowy?

W kwestii uiszczenia wypłaty za pracę osobie, która właśnie rozwiązała umowę, Kodeks pracy milczy. Są jednak dwa poglądy dotyczące tego, kiedy powinno się wypłacić takiej osobie należne jej pieniądze. Pierwszy z nich wskazuje, że w momencie wygaśnięcia umowy, w ostatnim dniu pracy, pracodawca zobowiązany jest wypłacić pensję za wszystkie przepracowane w danym okresie rozliczeniowym dni. Co więcej, jeśli były już pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu do zakończenia umowy, pracodawca jest zobowiązany wypłacić mu za te dni odpowiedni ekwiwalent.

Drugi z poglądów na temat wypłaty ostatniego wynagrodzenia mówi, że pracownik, który rozwiązał już umowę, powinien czekać do dnia, kiedy normalnie wypłacane są w danym zakładzie wynagrodzenia. Przykładowo więc - jeśli zakończył pracę 25 czerwca, a wypłaty zwykle są przekazywane pracownikom 6. dnia miesiąca, musi czekać do 6 lipca, by otrzymać wynagrodzenie i ewnetualnie ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Jednakże w praktyce przeważa pogląd pierwszy. Jest tak, ponieważ wypłacanie pieniędzy w myśl artykułu 85 paragrafu 1 i 2 Kodeksu pracy, które mówi o wypłacaniu pieniędzy z dołu co najmniej raz w miesiącu w z góry ustalonym terminie, jednak nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca, obowiązuje pracodawców w stosunku do pracowników. Osoba, której umowa z miejscem pracy wygasła, pracownikiem już nie jest, co oznacza, że przepisy te nie mają wobec niej zastosowania. Dlatego też pieniądze powinna otrzymać niezwłocznie po wygaśnięciu umowy.

Ich majątki idą w miliardy. Najbogatsze polskie rodzinyIch majątki idą w miliardy. Najbogatsze polskie rodzinyCzytaj dalej

ZOBACZ TAKŻE:

  1. 10 000 zł za to, że nie przejdziesz na emeryturę?
  2. Lidl będzie teraz budował mieszkania
  3. 4000 zł dodatku do emerytury za szczególne osiągnięcie
  4. Kraje egzotyczne walczą z “begpackersami”

Następny artykuł Kliknij ten przycisk Google News Trafisz na stronę Wiadomości Google, gdzie w prawym górnym rogu znajdziesz przycisk "Obserwuj". Kliknij go.