BiznesINFO.pl
people-discussion-5069845 1920

https://pixabay.com/pl/photos/ludzie-dyskusja-spotkanie-dyskusja-5069845/

Interes pracodawcy z prawami pracownika można pogodzić. Pomaga w tym RCP

31 Maja 2021

Autor tekstu:

Przemysław Puch

Udostępnij:

Praca jest szczególnym rodzajem aktywności, poza wyjątkami wymaga stosunkowo
ścisłej współpracy. Wiąże się zarówno z pożytkiem, jak i licznymi zagrożeniami. System zrównoważonego czasu pracy (RCP) pozwala pogodzić interes pracodawcy z uzasadnionymi wymaganiami pracownika.

Czas pracy będący obszarem, na którym często dochodzi do nadużyć, jest regulowany przez prawo. Zgodnie z Art. 128 Kodeksu Pracy pod tym pojęciem należy rozumieć czas, w trakcie którego pracownik pozostaje w gotowości do wykonywania poleceń pracodawcy lub wyznaczonych przez niego osób i ma to miejsce na terenie zakładu pracy lub w innym, wyznaczonym przez pracodawcę miejscu.

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy organizacja zatrudnienia zarówno w
przestrzeni (miejsce), jak i czasie (dni i godziny). Musi to być, rzecz jasna, zrobione w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Elastyczny harmonogram

Jednym z optymalnych, chętnie stosowanych systemów organizowania czasu pracy zatrudnionych, który umożliwia dużą elastyczność w zakresie planowania zatrudnienia oraz
rozliczeń, jest tzw. Równoważny System Czasu Pracy (RCP).

Pozwala on na stosunkowo dużą elastyczność w trakcie dostosowywania harmonogramów pracy poszczególnych pracowników do szczególnych potrzeb pracodawcy. Podstawowym celem działania każdej firmy jest zaspokojenie potrzeb klientów oraz optymalizacja stanu i kosztów zatrudnienia.

Trzy warianty

Istota RCP polega na tym, że w niektórych dniach czas pracy bywa wydłużany, w innych zaś skracany lub zrekompensowany większą liczbą dni wolnych. Czas pracy w trakcie poszczególnych dni roboczych liczony jest dopiero pod koniec miesiąca. W całym okresie rozliczeniowym średni czas pracy w ciągu dnia nie może przekroczyć, tak jak w systemie standardowym, ośmiu godzin (czterdziestu godzin tygodniowo, w ramach pięciodniowego tygodnia pracy). Ale wymiar ten dzielony jest dopiero pod koniec okresu rozliczeniowego, najczęściej miesiąca.

RCP występuje w trzech podstawowych odmianach. W pierwszym możliwe jest wydłużenie
dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin. Okres rozliczeniowy wynosi jeden miesiąc, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach można go wydłużyć do trzech miesięcy (tam, gdzie przebieg pracy uzależniony jest od pory roku i warunków atmosferycznych okres rozliczeniowy, po spełnieniu pewnych warunków formalnych, może trwać nawet do czterech miesięcy).

Dozór i nadzór

Dobowy wymiar RCP związany z pracą przy dozorze urządzeń i pozostawaniu w gotowości
(pogotowiu) do pracy może być przedłużony do szesnastu godzin. Okres rozliczeniowy wynosi wtedy jednak tylko jeden miesiąc i nie ma można go przedłużyć. Po każdym, szesnastogodzinnym okresie wykonywania pracy pracownikowi należy się odpoczynek w wymiarze nie mniejszym niż przepracowany.

W ramach RCP związanego z pracą przy pilnowaniu mienia, ochronie osób,
zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru zatrudnienia nawet do 24 godzin. Okres rozliczeniowy trwa w tym przypadku jeden miesiąc, tylko w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych potrzebami pracodawcy, można wydłużyć go do trzech miesięcy (w przypadku prac uzależnionych od pory roku i warunków atmosferycznych – do czterech miesięcy).

Bezpośrednio po okresie wykonywania pracy pracownikowi należy się odpoczynek w wymiarze nie mniejszym niż liczba przepracowanych godzin.

Jak rozpisać RCP

Systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe powinny być
określone w przepisach wewnątrzzakładowych (układzie zbiorowym pracy, regulaminie
lub obwieszczeniu). Decydując się na RCP właściciel firmy lub zarządzający zobowiązany jest do tworzenia harmonogramów (grafików) pracy poszczególnych pracowników w okresie rozliczeniowym.

Zaplanowanego i przekazanego zatrudnionym przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego harmonogramu nie wolno mu zmieniać. Korekty możliwe są jedynie wtedy, gdy taka ewentualność została przewidziana w regulaminie pracy, ale i tak można tego dokonać tylko w wyjątkowych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w momencie tworzenia
harmonogramu (na przykład choroba i nieplanowana wcześniej nieobecność jednego
z pracowników, opieka nad dzieckiem, ślub, pogrzeb itp.).

Ustalając harmonogram, należy również pamiętać o prawie każdego pracownika do dobowego, nieprzerwanego, jedenastogodzinnego odpoczynku oraz tygodniowego, także nieprzerwanego, w wymiarze 35-godzinnym.

W razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika jego wymiar czasu zatrudnienia
powinien być zredukowany o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności przypadających do przepracowania w ramach tej nieobecności.

Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, jannonivergall

Praca

Ukraińcy mogą zarobić więcej od Polaków. Pracodawcy skłonni im lepiej zapłacić

Czytaj więcej >
Biedronka proponuje 2 w 1. Będzie szukać pracowników do pracy w kurortach.

Praca

Biedronka rekrutuje do pracy w nadmorskich kurortach. Sieciówka kusi wakacjami połączonymi z pracą

Czytaj więcej >