BiznesINFO.pl
Materiał zewnętrzny

Materiał zewnętrzny

Wytyczne Ministerstwa dla firm logistycznych, taksówkarzy i zakładów przemysłowych

31 Marca 2021

Autor tekstu:

Redakcja BiznesInfo

W kolejnym, szóstym już, artykule z serii "Miesiąc bezpieczeństwa w firmie" przygotowaliśmy zestawienie wytycznych Ministerstwa, które będą przydatne przy organizowaniu pracy zakładów przemysłowych, firm przewozowych oraz taksówkarzy.

Pandemia koronawirusa zatrzęsła rynkiem na całym świecie. Część firm przeżywa swój złoty okres, ale mający mniej szczęścia przedsiębiorcy ogłaszają upadłość. Wielu taksówkarzy postanawia przekwalifikować się lub zamknąć działalność i przejść na emeryturę. Ze względu na przedłużający się i nawracający lockdown, prawdziwy boom dotknął firmy kurierskie i logistyczne. Przesyłki krajowe i zagraniczne cieszą się ogromnym powodzeniem, szczególnie dlatego, że firmy (głównie z branży modowej i kosmetycznej, ale także księgarnie) oferują swoim klientom darmową dostawę. Także branża spożywcza (np. popularne dyskonty) odnotowała wzrost sprzedaży wysyłkowej. Szczególnie rodziny z dziećmi, seniorzy i osoby o obniżonej odporności częściej decydują się na korzystanie z opcji zakupów z dostawą do domu.

Jak wiadomo, wirus SARS-CoV-2, ale też inne patogeny takie jak: bakterie, grzyby, wirusy brodawczaka i opryszczki, przenoszą się nie tylko drogą kropelkową. Do zakażeń dochodzi także poprzez kontakt z przedmiotami, w tym z paczkami, pieniędzmi i z powierzchniami urządzeń takich jak terminale płatnicze lub paczkomaty.

Więcej informacji o skutecznych sposobach zapobiegania zakażeniom znajdziesz >na tej stronie<

Aby zminimalizować ryzyko zachorowania, należy przeprowadzać skuteczną dezynfekcję. Ministerstwo jasno precyzuje, że częsta dezynfekcja musi być wykonywana z użyciem płynów o zawartości co najmniej 60% alkoholu. Atestowane produkty, takie jak:

 • TRISEPT MAX (zawiera 80% alkoholu i glicerynę),

 • TRISEPT ŻEL (zawiera 78% alkoholu, glicerynę i d-pantenol),

 • TRISEPT COMPLEX [więcej informacji],

pochodzą od farmaceutycznego producenta i spełniają normy sanitarne (m.in.: PN-EN 1500, PN-EN 13727, PN-EN 13624, PN-EN 12791, PN-EN 14476, PN-EN 13687). Mają one potwierdzone działanie biobójcze na wirusy, bakterie i grzyby. W ich składzie znajdziemy także glicerynę i d-pantenol, które pozwolą ochronić skórę przed przesuszeniem i łagodzić mikrourazy.

trisept-5-l-1617804856

Obowiązek dezynfekcji w magazynach i firmach kurierskich jest regulowany wytycznymi Ministerstwa, ale również adresaci paczek powinni we własnym zakresie dodatkowo zadbać o dezynfekcję domową. Niektórzy decydują się nawet na poddanie odebranej paczki kwarantannie (np. w odizolowanym pomieszczeniu gospodarczym), jednak już dokładne przemycie płynem jej opakowania i zawartości (o ile to możliwe) pozwala zminimalizować ryzyko zarażenia się. Na potrzeby domowe można zaopatrzyć się mniejszy zestaw płynów do dezynfekcji. Specyfikację produktów biobójczych oraz wyjaśnienie czym się odróżniają od zwykłych kosmetyków znajdziesz na tej stronie: https://trisept.com.pl/strefa-konsumenta/

trisept-kieszonkowe-1617796696

Materiał Zewnętrzny

Dzięki współpracy Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z Głównym Inspektorem Sanitarnym powstał obszerny zbiór wytycznych i rekomendacji dla poszczególnych branży. Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych zaleceń oraz linki do stron rządowych, gdzie znajduje się komplet informacji, opisy procedur i przydatne materiały.

Wybrane wytyczne dla zakładów przemysłowych

 • Zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z klientami dostępu do środków ochrony indywidualnej twarzy i rąk, takich jak: maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne albo preparatów do dezynfekcji rąk.

 • Do ochrony twarzy i rąk zaliczają się m.in. szyby, pleksiglasy ochronne (dla obsługi klienta), bariery odległościowe, gogle, maseczki ochronne, rękawice ochronne i inne narzędzia lub sposoby zapewniające ochronę pracownika przed możliwością zakażenia. Do stosowania w zakładach pracy zaleca się maseczki wielorazowe, maseczki o standardzie ochrony przemysłowym, a także stosowanie innych wymienionych wcześniej metod ochrony twarzy i rąk.

 • Obowiązek noszenia osłony ust i nosa przez zewnętrznych dostawców i gości, którzy poruszają się po terenie zakładu.

 • Zapewnienie, w miarę możliwości, regularnego wietrzenia pomieszczeń.

 • Nieużywanie (jeśli to możliwe) klimatyzacji.

 • Zapewnienie utrzymania odległości przynajmniej 1,5 m pomiędzy pracownikami, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy. W przypadku braku możliwości wykonania pracy z zachowaniem dystansu należy obligatoryjnie stosować środki ochrony indywidualnej lub zbiorowej (np. tablice pleksi pomiędzy stanowiskami, maski, przyłbice).

 • Ograniczenie korzystania z przestrzeni wspólnych, w tym:

 • wprowadzenie różnych godzin przerw, o ile jest to możliwe z uwagi na organizację pracy,

 • ograniczenie liczby miejsc na stołówce (pozwalająca zachowanie minimum 1,5 m odległości pomiędzy osobami) lub wprowadzenie, w miarę możliwości, odbywania przerw śniadaniowych przy stanowisku pracy,

 • W przypadku łaźni, szatni, liczba osób korzystających z nich jednoczasowo powinna być ograniczona, z zachowaniem odstępu między nimi. Miejsca te powinny być poddawane regularnemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, blaty itp.).

Wytyczne dla pracowników:

 • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 • Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jednorazowe) podczas wykonywania obowiązków. Obowiązek ten nie dotyczy osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) z wyjątkiem osób wykonujących bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania.

 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników.

 • Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Ręce wycierać jednorazowym ręcznikiem papierowym.

 • Dołożyć wszelkich starań, aby miejsce pracy były czyste i higieniczne, szczególnie przed rozpoczęciem nowej zmiany oraz po zakończonej zmianie. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, elementy stanowiska pracy, włączniki urządzeń, elementy sterownicze i inne dotykane rękami w pojazdach i maszynach, itp.

 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł, itp.

 • Pozostawić odzież służbową po zakończonej pracy w wyznaczonym miejscu w pomieszczeniu służbowym (wymiana odzieży), jeżeli zgodnie z organizacją pracy w danym zakładzie pracownik dokonuje wymiany odzieży w miejscu pracy, w pomieszczeniach określonych przez pracodawcę.

 • Ze szczególną troską należy traktować pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażować w bezpośredni kontakt z klientem osób powyżej 60 r.ż. oraz przewlekle chorych.

Pełną listę wytycznych, dokładny opis procedur i przydatne materiały dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/zaklady-przemyslowe

Wybrane wytyczne dla logistyki

 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).

 • Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych (telefon, mail) w miejsce kontaktów bezpośrednich.

 • Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.

 • Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 • Promować w miarę możliwości używanie rękawic ochronnych podczas wykonywania prac.

 • Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą. W miarę możliwości zapewnić, kierującym pojazdami, dostępność żeli lub płynów dezynfekujących.

 • Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w pomieszczeniach w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.

 • Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.

 • Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.

 • Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

 • Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.

 • Zapewnić, aby środki transportu oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów były czyste i higieniczne:

 • powierzchnie dotykowe, tj. kierownice, klamki, gałki, klawiatury, deski rozdzielcze muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem.

 • Zapewnić, aby pomieszczenia biurowe i magazynowe, w których przebywają pracownicy i klienci były czyste i higieniczne:

 • powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;

 • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

Pełną listę wytycznych, dokładny opis procedur i przydatne materiały dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/branza-spozywcza-i-logistyka https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/zalecenia-dla-branzy-transportowej-i-logistycznej-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-koronawirusa

Wybrane wytyczne dla kierowców taksówek

 • Posiadanie przez kierowców lub zapewnienie kierowcom mającym kontakt z klientami środków ochrony indywidualnej (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub preparaty do dezynfekcji rąk).

 • Zapewnienie, w miarę możliwości wietrzenia pojazdów. W czasie przewozu klienta - jeśli to możliwe, nie korzystać z klimatyzacji (przewietrzyć pojazd przed lub po zrealizowanym kursie).

 • Dbać o regularną wymianę filtrów w klimatyzacji i dokonywać stosownych przeglądów.

 • Przed rozpoczęciem pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem/zdezynfekować ręce odpowiednim środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

 • Nosić osłonę nosa i ust oraz dezynfekować ręce lub nosić rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków (możliwość rezygnacji z ww. zabezpieczenia w przypadku zamontowania przegrody oddzielającej kierowcę od klienta).

 • W przypadku konieczności opuszczenia pojazdu - zachować bezpieczną odległość (rekomendowane jest co najmniej 1,5 metra).

 • Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych wnętrza pojazdu po każdym zrealizowanym kursie.

 • Możliwość zamontowania w pojazdach przegrody odgradzającej kierowcę od klienta.

 • Niezajmowanie przez klienta miejsca z przodu obok kierowcy, chyba że kierowca wyrazi na to zgodę.

 • Dopilnowanie, aby w pojeździe klienci posiadali środki ochrony osobistej (osłonę ust i nosa, rękawiczki lub aby zdezynfekowali dłonie przed skorzystaniem z pojazdu).

 • Ograniczenie wykorzystania urządzeń aktywowanych dotykiem (np. ekrany dotykowe), chyba że są niezbędne do wykonania usługi przewozowej.

 • Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. uchwyty, oparcia siedzeń, klamki, drzwi, przegrody, pasy klamrowe, terminale płatnicze, powinny być dezynfekowane środkiem dezynfekującym lub czyszczone wodą z detergentem po zakończeniu każdego kursu.

Pełną listę wytycznych, dokładny opis procedur i przydatne materiały dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/kierowcy-taksowek

Rozwiązaniem wartym zastosowania jest umieszczenie przy wejściu i w toaletach bezdotykowego automatycznego dyspensera [zobacz online]. Umożliwia on optymalne i bezpieczne dozowanie płynu do dezynfekcji.

Zobacz także:

Bezpieczeństwo każdego dnia – jak dbać o higienę w pracy?

Bezpiecznie i higienicznie w biurze – porady na co dzień

Bezpieczne gabinety – wytyczne i porady dotyczące dezynfekcji

Edukacja, kultura i turystyka w czasie pandemii

Wytyczne Ministerstwa dla firm logistycznych, taksówkarzy i zakładów przemysłowych

Czy dezynfekcja jest skuteczna? – Wytyczne Ministerstwa i PIP

Firmy sprzątające w czasie pandemii – zalecenia ECDC

Artykuł zawiera lokowanie produktów

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Numer rev TRI/736/31/03/2021

Tagi:

Redakcja BiznesInfoAutor

Redakcja BiznesInfo

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Czas pracy w Polsce bije na głowę liczbę godzin przepracowanych np. przez Niemców

Praca

Minister zdradza kto dostanie pracę przy budowie polskiej elektrowni atomowej

Czytaj więcej >
FLickr/Olgierd Rudak

Praca

ZUS kontroluje L4. Wiele osób straci zasiłki

Czytaj więcej >

Praca

Kreatywna inwestycja w kreatywny sektor

Czytaj więcej >
Bezrobocie w Polsce

Praca

Bezrobocie w Polsce. Najnowsze dane. Komentarz premiera Morawieckiego

Czytaj więcej >
Wypowiedzenie umowy zlecenia – terminy, przepisy

Praca

Spółka Agora planuje zwolnienia grupowe. Pracę ma stracić prawie 6 procent pracowników

Czytaj więcej >
Praca zdalna wkrótce stałym elementem Kodeksu pracy?

Praca

Praca zdalna dla rodziców dzieci do 4 roku życia. W niektórych przypadkach pracodawca będzie mógł odmówić

Czytaj więcej >