BiznesINFO.pl
woman-690034 1920

pixabay.com

Urlop wypoczynkowy - jak ustalić jego wymiar?

3 Czerwca 2021

Autor tekstu:

Michał Fitz

Udostępnij:Pracownicy zatrudnieni na mocy umowy o pracę mają zagwarantowany szereg praw i
przywilejów, które okazują się bardzo przydatne. Zalicza się do nich chociażby
liczne urlopy. Co więcej, nie dotyczą one tylko sytuacji przykrych i nagłych,
jak urlop chorobowy czy okolicznościowy, ale też tych zupełnie przyjemnych. Do
takich przecież absolutnie zalicza się urlop wypoczynkowy. Jak więc z tego
prawa skorzystać? Jak długi może być taki urlop? Urlop wypoczynkowy – jak
ustalić jego wymiar?

Urlop wypoczynkowy – czym jest i komu przysługuje?

Jak zaznaczono wyżej, urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych praw pracownika, ale pod warunkiem, że ten zatrudniony jest na mocy umowy o pracę. Jeśli dany pracownik wykonuje swoje obowiązki w oparciu o umowę cywilnoprawną, czyli umowę zlecenia lub umowę o dzieło, prawo do takiego urlopu go nie obowiązuje. Może wówczas indywidualnie ustalić warunki urlopu z pracodawcą, ale ten nie ma obowiązku mu go przyznawać. Warto nadmienić, że istnieją zawody, w których pracownicy mają prawo do dodatkowego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Tyczy się to jednak specjalistycznych profesji, w ramach
których praca jest szkodliwa dla zdrowia bądź uciążliwa. Wymiar podstawowego
urlopu wypoczynkowego wylicza się na podstawie stażu pracy danego pracownika.

Pracownik zatrudniony na mocy umowy o pracę powinien mieć świadomość podstawowych cech tego urlopu, które bez wątpienia są dla niego korzystne. Po pierwsze, jest to urlop
coroczny, co oznacza, że pracownikowi na każdy rok przypada określona pula dni do
wykorzystania w ramach tego urlopu. Co więcej, jest to urlop płatny, w trakcie
którego otrzymuje się odpowiednie wynagrodzenie.

Urlop wypoczynkowy – jak ustalić jego wymiar?

Wyżej wspomniano, że wymiar urlopu wypoczynkowego ustalany
jest na podstawie stażu pracy danego pracownika. Jak więc wygląda to w
praktyce? Jeśli staż pracownika wynosi mniej niż 10 lat, wówczas przysługuje mu
20 dni takiego urlopu. Jeśli jego staż jest większy od 10 lat, wtedy jego urlop
rośnie do 26 dni. Co istotne, liczony jest nie tylko staż pracy u pracodawcy udzielającego urlop. Wliczają się do niego wszystkie okresy wcześniej podjętej pracy, również tej za granicą. Mało tego, do stażu pracy decydującego o wymiarze urlopu wlicza się także ostatni, ukończony etap edukacji danego pracownika. Nie dolicza się jednak dokładnej liczby lat potrzebnych do ukończenia edukacji w danej placówce, a konkretny, ustalony przez państwo
wymiar lat, różniący się w zależności od stopnia wykształcenia. Jeśli ostatnim
etapem edukacji pracownika była zasadnicza szkoła zawodowa, to dolicza mu się
maksymalnie 3 lata. Jeśli była to średnia szkoła zawodowa, to dolicza się
maksymalnie 5 lat. W przypadku ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej do
stażu pracy dodaje się 4 lata. Ukończenie szkoły policealnej gwarantuje dodanie
6 lat do stażu pracy. Absolwenci szkoły wyższej mają wliczane dodatkowe 8 lat
do stażu pracy.

Co w przypadku, gdy pracownik pierwszy raz w życiu podejmuje
pracę? Jak wówczas nalicza się wymiar urlopu? Wraz z przepracowaniem każdego
kolejnego miesiąca w pierwszym roku pracy, pracownikowi nalicza się 1/12
całkowitego wymiaru urlopu, który w przypadku takich pracowników wynosi 20 dni.
Jeśli więc w pierwszym roku pracy pracownik przepracuje na przykład 8 miesięcy,
wówczas przysługujący mu wymiar urlopu to 8/12 x 20 czyli 13 i 1/3 dnia. W
przypadku, gdy z takich obliczeń wynika ułamek dnia, wówczas wymiar urlopu
zaokrągla się do pełnego dnia.

Powyższe ustalenia wymiaru dotyczyły pracowników
zatrudnionych na pełny etat. Co jednak w przypadku, gdy mówimy o pracowniku
zatrudnionym tylko na cześć etatu? Całkowity wymiar urlopu oblicza się również
na podstawie stażu pracy, ale jego faktyczny wymiar jest odpowiednim ułamkiem
całkowitego wymiaru, równym części etatu, który tego pracownika obowiązuje. Dla
przykładu, osoba, którą staż pracy obliguje do otrzymania wymiaru urlopu w
wysokości 20 dni, ale która pracuje tylko na ½ etatu, otrzyma faktycznie 10 dni
urlopu. W przypadku, gdy z obliczeń wyniknie część dnia, również zaokrągla się
ją do pełnego dnia.Podobne artykuły

Praca

Na czym polega marketing relacji i czym się wyróżnia?

Czytaj więcej >
W te wakacje wielu pracowników będzie miało krótszy urlop

Praca

Obniżony etat, to nie jedyny problem kryzysu. Zaważy to także na twoim urlopie

Czytaj więcej >
pixabay, Fz

Praca

Płaca minimalna na poziomie 3 tys. zł. Rząd podjął decyzję

Czytaj więcej >
Marek BAZAK/East News

Praca

Emerytury stażowe. Solidarność złoży projekt ustawy w Sejmie

Czytaj więcej >
pixabay, adnovak

Praca

Płaca minimalna do podniesienia. Składki ZUS też

Czytaj więcej >
Pexels/Jeremy Wong

Praca

Kodeks pracy do rewolucyjnej zmiany. Małżeństwo uratuje przed zwolnieniem

Czytaj więcej >