Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Świadectwo pracy – kiedy musi zostać wydane, komu przysługuje, jak dokonać korekty? Wszystko co należy wiedzieć o dokumencie potwierdzającym zatrudnienie
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk 27.08.2020 02:00

Świadectwo pracy – kiedy musi zostać wydane, komu przysługuje, jak dokonać korekty? Wszystko co należy wiedzieć o dokumencie potwierdzającym zatrudnienie

Świadectwo pracy
Obraz Free-Photos z Pixabay

Świadectwo pracy jest dokumentem, którego obowiązek wydania ma każdy pracodawca, który kończy współpracę z pracownikiem. Bez względu na warunki w jakich doszło do naszego odejścia z pracy, nasz szef ma bezwzględną powinność wystawienia świadectwa pracy. Co powinno się w nim zawierać, jakie błędy najczęściej są popełniane i w jaki sposób je skorygować? Zapraszamy do zapoznania się z kompleksowym poradnikiem na temat świadectwa pracy.

Świadectwo pracy – czym jest i komu przysługuje?

Świadectwo pracy jest dokumentem podsumowującym naszą aktywność zawodową w miejscu, z którego właśnie odchodzimy. Rok temu zaszły małe zmiany w sposobie wystawiania świadectw, o których warto wiedzieć by uniknąć nieprzyjemności i nieporozumień.

Przede wszystkim pamiętać trzeba, że świadectwo pracy wręcza się pracownikowi niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę. Do 2019 roku obowiązywał przepis, który wskazywał, że na wystawienie świadectwa pracy pracodawca ma 7 dni. Ustawa jednak została znowelizowana i wskazuje, że wręczenie dokumentu musi nastąpić najpóźniej ostatniego dnia pracy.

Świadectwo pracy jest dokumentem stwierdzającym zakończenie stosunku pracy, zatem osoby wykonujące umowy-zlecenia oraz o dzieło nie otrzymają tego dokumentu. Mogą one jednak wnioskować o wystawienie zaświadczenia o zarobkach, które w niektórych sytuacjach będzie oprócz umowy potwierdzeniem informacji o wykonywaniu pracy i otrzymywanym za to wynagrodzeniu.

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy powinno zawierać informacje o okresie zatrudnienia, wymiarze etatu, zajmowanym stanowisku – lub jeżeli zmienialiśmy je w ramach tego samego pracodawcy, to również i to powinno zostać odnotowane wraz ze wskazaniem dat ramowych naszych funkcji, podstawą prawną na jakiej została rozwiązana umowa, wszelakie dane istotne do ustalenia uprawnień pracowniczych i ubezpieczeniu społecznym. Ponadto wyszczególnione powinny być informacje dotyczące wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego, dodatkowych dni urlopowych, urlopu ojcowskiego, macierzyńskiego, wychowawczego, czy wykonywaniu pracy tymczasowej. W świadectwie pracy znaleźć powinny się również informacje o dniach, w których pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia oraz o okresach nieskładkowych. Ważnymi informacjami będą również te dotyczące odbycia czynnej służby wojskowej, pracy w szczególnym charakterze, odszkodowaniu za skrócenie okresu wypowiedzenia. Warto także zapamiętać, że pracodawca ma obowiązek umieszczenia w dokumencie wszelakich informacji, o które zawnioskuje pracownik.

Kiedy powinniśmy dostać świadectwo pracy?

Zgodnie ze zmianami, które nastąpiły w 2019 roku pracodawca ma obowiązek wystawienia świadectwa pracy najpóźniej w ostatnim dniu trwania umowy. Dostarczone ono powinno być bezpośrednio do rąk własnych pracownika, w uzasadnionych przypadkach i za pisemnym upoważnieniem przekazane może zostać zaufanej osobie, którą wskaże odchodzący pracownik. Jeżeli nie jest możliwe zrealizowanie ww. sposobów, pracodawca ma obowiązek niezwłocznie wysłać świadectwo pracy za pomocą poczty – ma na to zaledwie 7 dni licząc od dnia ustania stosunku pracy. Co najistotniejsze – pracodawca wydaje świadectwo pracy z urzędu i jest to jego obowiązek. Pracownik nie musi wnioskować o wydanie świadectwa pracy. W przypadku, gdy nie otrzymamy świadectwa pracy możemy udać się do sądu pracy z roszczeniem. Sąd nie tylko przymusi pracodawcę do wydania dokumentu, ale również może zasądzić na naszą korzyść odszkodowanie. Odszkodowanie nie należy się jeżeli świadectwo nie zostało wydane z naszej winy lub z powodu tzw. sił wyższych.

Pracownik może wnioskować o wydanie świadectwa pracy w każdym czasie. Oznacza to, że jeżeli nasze świadectwo prace gdzieś nam się zgubi, możemy zawnioskować o wydanie kolejnego. Warto wiedzieć, że także i w tej sytuacji wydanie dokumentu jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy. W przypadku zgłoszenia żądania na wydanie świadectwa przez pracownika, pracodawca ma na odpowiedź 7 dni.

Jak skorygować świadectwo pracy?

Czasem zdarza się, że na naszym dokumencie będą widniały błędy. Zazwyczaj drobne pomyłki zdarzają się przy ilości dni urlopu czy okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Co wtedy? Należy skrupulatnie sprawdzić czy informacje zawarte w świadectwie są zgodne ze stanem faktycznym, bowiem na wniesienie sprostowania mamy zaledwie 14 dni. Pracodawca powinien odpowiedzieć na nasz wniosek pozytywnie i nanieść odpowiednie zmiany w dokumencie. Gdyby się tak jednak nie stało, prawo pracy daje nam kolejne 14 dni na wniesie do sądu pracy wniosku o zobowiązanie byłego szefa to sprostowania świadectwa pracy.