umowa
aymane jdidi/Pixabay
Autor Oktawian Góral - 6 Sierpnia 2020

Wypowiedzenie umowy o pracę – omówienie przykładów. Jak skutecznie pożegnać się z pracodawcą?

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronna deklaracja o pożegnaniu się z dotychczasową pracą. Omawiamy przykłady wypowiedzeń oraz sprawdzamy jak skutecznie je złożyć. Należy pamiętać o kilku ważnych terminach. Przyglądamy się rodzajom wypowiedzeń umowy o pracę, a jest ich kilka.

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronną deklaracją. Należy o tym pamiętać – pracownik nie ma absolutnie żadnego obowiązku informowania pracodawcy o tym, że nosi się z zamiarem zwolnienia. Zakończyć współpracę z naszym dotychczasowym szefem możemy zawsze, należy jednak wziąć pod uwagę, że w zależności od rodzaju naszej umowy, a także stażu pracy obowiązują różne terminy okresu wypowiedzenia. Polskie prawo także przewiduje inne sposoby liczenia pierwszego dnia okresu wypowiedzenia. Zdradzamy jak złożyć ważne i wiążące wypowiedzenie umowy o pracę.

Wypowiedzenie umowy o pracę – różne drogi


W życiu każdego z nas przychodzi taki czas, gdy stajemy przed koniecznością zmiany pracy. Powody mogą być różne – znaleźliśmy lepszą ofertę, czujemy potrzebę przebranżowienia lub po prostu mamy po dziurki w nosie naszej dotychczasowej firmy. Czasy przywiązania do ziemi już dawno minęły. Mamy pełną dowolność w przenoszeniu się z firmy do firmy. Aby rozwiązać stosunek pracy należy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę.


Wypowiedzenie umowy o pracę musi został złożone na piśmie. Dobrze byśmy przygotowali również dwa identyczne egzemplarze dokumentu – dla pracodawcy oraz dla nas. Warto poprosić przełożonego by pokwitował odbiór wypowiedzenia przez złożenie swojego podpisu na naszej kopii. W dalszej części artykułu omówimy tryby złożenia wypowiedzenia. Najpierw jednak wskażemy co musi się znaleźć na wypowiedzeniu, tak by jego treść była zgodna z prawem i wiążąca.

Wchodzi nowa opłata. Rachunki w górę o 107 złWchodzi nowa opłata. Rachunki w górę o 107 złCzytaj dalej


Co napisać w wypowiedzeniu?


Wypowiedzenie umowy o pracę – bez względu na tryb w jakim zostaje złożone – zawierać musi: dokładne dane pracownika, takie jak imię, nazwisko adres oraz zajmowane stanowisko. Określenie pracodawcy przez podanie imienia i nazwiska przełożonego, nazwę firmy, numer NIP, adres siedziby. Dokument powinien zostać zatytułowany stosownym nagłówkiem, może to być po prostu „Wypowiedzenie umowy o pracę”. W treści wypowiedzenia należy wskazać o jaką umowę chodzi – należy podać kiedy ją podpisaliśmy, w jakim mieście, pomiędzy kim, a kim, a także jeżeli nadano jej numer, to również warto go umieścić. Wypowiedzenie powinno również zawierać informację o długości okresu wypowiedzenia – o tym ile on wynosi przeczytasz w dalszej części tekstu. Poniżej należy umieścić swój podpis, a także miejsce na pieczęć i podpis pracodawcy. Wypowiedzenie umowy o pracę musi bezwzględnie zawierać miejscowość i datę złożenia.


Umowę o pracę możemy rozwiązać w kilku trybach: z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym oraz za porozumieniem stron. Omawiamy każdy z trybów i wskazujemy jak długi jest okres wypowiedzenia, jakie przesłanki mówią o takim, a nie innym trybie, a także jakie są nasze prawa i obowiązki w związku z obraną drogą.


Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia


Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest jednym z najpopularniejszych sposobów rozwiązania stosunku pracy. Warto przypomnieć, że jest to jednostronna deklaracja i nie mamy konieczności uprzedzania pracodawcy o planach złożenia wypowiedzenia. Ponadto warto wiedzieć, że zwolnienie się z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie wymaga podania przyczyny odejścia z pracy.

Długość okresu wypowiedzenia, a także jego początek to sprawa dość skomplikowana – zależne jest to od rodzaju naszej umowy oraz stażu pracy. W przypadku umowy o pracę na okres próbny wygląda to następująco:

umowa zawarta na dwa tygodnie – 3 dni okresu wypowiedzenia;
umowa zawarta na 3 miesiące – 2 tygodnie okresu wypowiedzenia.

A co z umowami na czas określony i nieokreślony? W przypadku tych umów okres wypowiedzenia obliczany jest na podstawie stażu pracy w danej firmie. Wygląda to następująco:

staż do pół roku: 2 tygodnie okresu wypowiedzenia;
staż od pół roku do 3 lat – miesiąc okresu wypowiedzenia;
staż powyżej 3 lat – 3 miesiące okresu wypowiedzenia.

Od kiedy liczyć początek okresu wypowiedzenia? Sprawa nie jest prosta, a bardzo istotna. Moment, w którym złożymy na biurku szefa wypowiedzenie warunkuje jak długo jeszcze będziemy musieli chodzić do pracy, a także od kiedy będziemy mogli podjąć nowe zatrudnienie lub cieszyć się wolnym. Dzień w którym wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg zależy od długości okresu wypowiedzenia. Dwa tygodnie okresu wypowiedzenia: okres zaczyna się od najbliższej niedzieli, następującej po dniu złożenia wypowiedzenia. Zatem jeżeli złożyliśmy wypowiedzenie w poniedziałek, rozpocznie ono swój bieg dopiero w najbliższą niedzielę i to właśnie od tej niedzieli będzie naliczany dwutygodniowy okres wypowiedzenia; miesiąc lub 3 miesiące okresu wypowiedzenia: okres zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wypowiedzenia. Zatem jeżeli „pożegnalny dokument” trafi do naszego pracodawcy 4 kwietnia, wypowiedzenie zacznie swój bieg dopiero 1 maja.

Uwaga! Czas okresu wypowiedzenia zalicza się do stażu pracy. Co to znaczy? Jeżeli zatrudniliśmy się w jakiejś firmie 1 marca 2020 r. i składamy wypowiedzenie w sierpniu to możemy się zdziwić. Okazuje się bowiem, że aby „załapać się” na dwutygodniowy okres wypowiedzenia musimy je złożyć najpóźniej 7 sierpnia. Wówczas bieg okresu wypowiedzenia zacznie się od 9 sierpnia. Jeżeli „prześpimy” tę datę – niestety nasz okres wypowiedzenia będzie wynosił już miesiąc. Ponadto zacznie on swój bieg dopiero od 1 września, a to oznacza, że z pracodawcą rozstaniemy się dopiero w październiku.

Tanie samochody jak limuzyny za niewielkie pieniądze. Luksus na wyciągnięcie rękiTanie samochody jak limuzyny za niewielkie pieniądze. Luksus na wyciągnięcie rękiCzytaj dalej


Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia


Polskie prawo pozwala rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jednakże należy tutaj już posiadać i przede wszystkim udokumentować powód działania. Kodeks pracy jasno precyzuje jakie mogą być powody odejścia z pracy z dnia na dzień. Po pierwsze są to powody zdrowotne. Zaświadczenie od lekarza wskazujące, że dalsza praca na naszym stanowisku będzie stanowiła poważne zagrożenie dla zdrowia jest wystarczającym powodem. Drugim powodem dla którego możemy „rzucić papierami i trzasnąć drzwiami” jest poważne naruszenie obowiązków wobec pracownika przez pracodawcę. O co chodzi? O poważnym naruszeniu mówimy wówczas, gdy na przykład nie otrzymujemy wynagrodzenia w terminie zapisanym w umowie. Łamanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy również mieści się w definicji poważnego naruszenia. Warto pamiętać, że wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia wymaga wskazania powodu, jednak nadal jest jednostronną deklaracją pracownika i w żadnym przypadku nie ma mowy o pertraktacjach z niewywiązującym się z umowy pracodawcą. Ponadto złożenie tego typu wypowiedzenia nie zwalnia pracodawcy z wypłaty należnych nam pieniędzy, przede wszystkim pensji, ale także ekwiwalentu za urlop.


Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron


Mimo, że ex definitione wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem, to ustawodawca przewidział możliwość rozwiązania stosunku pracy w efekcie negocjacji. Wypowiedzenie umowy o pracę w tym trybie zostaje osiągnięte, gdy razem z pracodawcą siadamy do stołu i wspólnie ustalamy jaki będzie nasz okres wypowiedzenia (nie musimy się wówczas sztywno trzymać terminów określonych w kodeksie pracy), czy podczas okresu wypowiedzenia będziemy musieli świadczyć obowiązki, a także co z naszym urlopem wypoczynkowym. Takie rozwiązanie ma jednak i swoje minusy – polubowne pożegnanie z szefem oznacza, że nie będzie nam przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych, a także nie obowiązują przepisy o prawnej ochronie, na co powinny zwrócić uwagę szczególnie kobiety w ciąży.

DZISIAJ GRZEJE:
1. Już niedługo, wielkie kontrole w domach Polaków. Udział będzie obowiązkowy
2. Koronawirus spowodował wzrost jednej usługi. Ludzie ustawiają się niemal w kolejkach
3. Monika Kurska miała napisać książkę po rozwodzie o Jacku Kurskim? Co stało się ostatecznie?


Wypowiedzenie umowy o pracę – co z urlopem?

Bez względu na to jaki tryb wypowiedzenia umowy wybierzemy należy jeszcze rozważyć kwestię urlopu. Jest ona identyczna we wszystkich rodzajach wypowiedzeń, chyba, że w toku negocjacji wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron ustalimy inaczej. Zasady urlopowe są bardzo proste – wolne się pracownikowi po prostu należy. Jeżeli mamy do wykorzystania dni urlopowe, pracodawca nie ma prawa nam ich odebrać. Najczęściej stosowaną praktyką jest zatem wykorzystanie urlopu na ostatnie dni okresu wypowiedzenia.


Są jednak takie sytuacje, gdy z powodu zwiększonego zapotrzebowania na ręce do pracy pracodawca poprosi nas o „niewykorzystywanie” urlopu (na co zgadzać się nie musimy!) lub rozwiązaliśmy umowę o prace w trybie natychmiastowym. Co wówczas z urlopem? Za niewykorzystane dni wolne należy nam się ekwiwalent pieniężny. Jest on obliczany według następującego wzorca:

[miesięczne zarobki brutto]/[współczynnik ekwiwalentu]/[dzienna liczba godzin pracy]*[liczba godzin zaległego urlopu] = [kwota brutto ekwiwalentu]. Współczynnik ekwiwalentu jest zmienny i co roku ustalany jest inny – wynika to ze zmienności liczby dni do przepracowania w danym roku. W 2020 współczynnik ekwiwalentu dla pełnego etatu wynosi 21,08, a dla połowy etatu jest to 10,54.

Jak policzyć ekwiwalent? Spójrzmy na przykład – zarabiamy 3000 zł brutto, pracujemy na pełen etat, a ilość dni zaległego urlopu to 7.

3000/21,08/8*56=996,20 zł brutto za zaległy urlop.


Wypowiedzenie umowy cywilno-prawnej


Warto pamiętać, że znaczna część Polaków nadal nie pracuje na umowach o pracę, a stosunki z przełożonym są regulowane na podstawie „śmieciówek”. Je również można wypowiedzieć. Niestety, treści takich wypowiedzeń nie reguluje kodeks pracy. Zasady wypowiedzenia umowy zlecenia lub umowy o dzieło powinny zostać określone w tejże umowie. Jeżeli nasz szef w dokumencie nie sprecyzował okresu wypowiedzenia oraz ewentualnych kar za zerwanie umowy obowiązuje pełna dowolność. Kodeks cywilny, które reguluje kwestię umów cywilno-prawnych nie reguluje takich kwestii jak okres wypowiedzenia.

Zgodnie z polskim prawem mamy pełną dowolność w zmianie pracy. W każdym momencie i tak naprawdę z każdego powodu możemy złożyć wypowiedzenie. Ważne jest jednak aby miało wiążący charakter – musi być złożone na piśmie. Przy składaniu wypowiedzenia należy pamiętać o terminach granicznych, długości trwania okresu wypowiedzenia, a także naszych obowiązkach i prawach.

ZOBACZ TAKŻE:

  1. Minister potwierdza. Zacznie się już w niedzielę
  2. Łukasz Szumowski podjął ważną decyzję. Wszystko przez zwiększoną ilość zakażeń koronawirusem
  3. Podjęto decyzję, jakiej obawiali się Polacy. Loty za granicę zostaną wstrzymane
  4. Nie musisz być demonem prędkości, żeby dostać mandat 200 zł. Powód kary mocno cię zdziwi
  5. Wyjdziesz na spacer i się zatrujesz. Szkodliwych roślin jest więcej niż myślisz
  6. GIS zmienia kurs w sprawie wesel. Już zapowiadają nowe restrykcje
  7. Para ponad godzinę czekała na podanie dania w restauracji. Na koniec zostawili kelnerowi porażającą wiadomość z bonusem
Już niebawem wielu Polaków czeka wymiana prawa jazdy. Koszty mogą zadziwićJuż niebawem wielu Polaków czeka wymiana prawa jazdy. Koszty mogą zadziwićCzytaj dalej

Koniecznie obejrzyj nieziemsko prosty i szybki przepis na przepyszny posiłek!

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj biznesinfo.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News