Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Wypowiedzenie umowy o pracę – omówienie przykładów. Jak skutecznie pożegnać się z pracodawcą?
Kasper Starużyk
Kasper Starużyk 22.03.2022 08:53

Wypowiedzenie umowy o pracę – omówienie przykładów. Jak skutecznie pożegnać się z pracodawcą?

umowa
aymane jdidi/Pixabay

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronną deklaracją. Należy o tym pamiętać – pracownik nie ma absolutnie żadnego obowiązku informowania pracodawcy o tym, że nosi się z zamiarem zwolnienia. Zakończyć współpracę z naszym dotychczasowym szefem możemy zawsze, należy jednak wziąć pod uwagę, że w zależności od rodzaju naszej umowy, a także stażu pracy obowiązują różne terminy okresu wypowiedzenia. Polskie prawo także przewiduje inne sposoby liczenia pierwszego dnia okresu wypowiedzenia. Zdradzamy jak złożyć ważne i wiążące wypowiedzenie umowy o pracę.

Wypowiedzenie umowy o pracę – różne drogi

W życiu każdego z nas przychodzi taki czas, gdy stajemy przed koniecznością zmiany pracy. Powody mogą być różne – znaleźliśmy lepszą ofertę, czujemy potrzebę przebranżowienia lub po prostu mamy po dziurki w nosie naszej dotychczasowej firmy. Czasy przywiązania do ziemi już dawno minęły. Mamy pełną dowolność w przenoszeniu się z firmy do firmy. Aby rozwiązać stosunek pracy należy złożyć wypowiedzenie umowy o pracę.

Wypowiedzenie umowy o pracę musi został złożone na piśmie. Dobrze byśmy przygotowali również dwa identyczne egzemplarze dokumentu – dla pracodawcy oraz dla nas. Warto poprosić przełożonego by pokwitował odbiór wypowiedzenia przez złożenie swojego podpisu na naszej kopii. W dalszej części artykułu omówimy tryby złożenia wypowiedzenia. Najpierw jednak wskażemy co musi się znaleźć na wypowiedzeniu, tak by jego treść była zgodna z prawem i wiążąca.

Co napisać w wypowiedzeniu?

Wypowiedzenie umowy o pracę – bez względu na tryb w jakim zostaje złożone – zawierać musi: dokładne dane pracownika, takie jak imię, nazwisko adres oraz zajmowane stanowisko. Określenie pracodawcy przez podanie imienia i nazwiska przełożonego, nazwę firmy, numer NIP, adres siedziby. Dokument powinien zostać zatytułowany stosownym nagłówkiem, może to być po prostu „Wypowiedzenie umowy o pracę”. W treści wypowiedzenia należy wskazać o jaką umowę chodzi – należy podać kiedy ją podpisaliśmy, w jakim mieście, pomiędzy kim, a kim, a także jeżeli nadano jej numer, to również warto go umieścić. Wypowiedzenie powinno również zawierać informację o długości okresu wypowiedzenia – o tym ile on wynosi przeczytasz w dalszej części tekstu. Poniżej należy umieścić swój podpis, a także miejsce na pieczęć i podpis pracodawcy. Wypowiedzenie umowy o pracę musi bezwzględnie zawierać miejscowość i datę złożenia.

Umowę o pracę możemy rozwiązać w kilku trybach: z zachowaniem okresu wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym oraz za porozumieniem stron. Omawiamy każdy z trybów i wskazujemy jak długi jest okres wypowiedzenia, jakie przesłanki mówią o takim, a nie innym trybie, a także jakie są nasze prawa i obowiązki w związku z obraną drogą.

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest jednym z najpopularniejszych sposobów rozwiązania stosunku pracy. Warto przypomnieć, że jest to jednostronna deklaracja i nie mamy konieczności uprzedzania pracodawcy o planach złożenia wypowiedzenia. Ponadto warto wiedzieć, że zwolnienie się z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie wymaga podania przyczyny odejścia z pracy.

Długość okresu wypowiedzenia, a także jego początek to sprawa dość skomplikowana – zależne jest to od rodzaju naszej umowy oraz stażu pracy. W przypadku umowy o pracę na okres próbny wygląda to następująco:

umowa zawarta na dwa tygodnie – 3 dni okresu wypowiedzenia;umowa zawarta na 3 miesiące – 2 tygodnie okresu wypowiedzenia.

A co z umowami na czas określony i nieokreślony? W przypadku tych umów okres wypowiedzenia obliczany jest na podstawie stażu pracy w danej firmie. Wygląda to następująco:

staż do pół roku: 2 tygodnie okresu wypowiedzenia;staż od pół roku do 3 lat – miesiąc okresu wypowiedzenia;staż powyżej 3 lat – 3 miesiące okresu wypowiedzenia.

Od kiedy liczyć początek okresu wypowiedzenia? Sprawa nie jest prosta, a bardzo istotna. Moment, w którym złożymy na biurku szefa wypowiedzenie warunkuje jak długo jeszcze będziemy musieli chodzić do pracy, a także od kiedy będziemy mogli podjąć nowe zatrudnienie lub cieszyć się wolnym. Dzień w którym wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg zależy od długości okresu wypowiedzenia. Dwa tygodnie okresu wypowiedzenia: okres zaczyna się od najbliższej niedzieli, następującej po dniu złożenia wypowiedzenia. Zatem jeżeli złożyliśmy wypowiedzenie w poniedziałek, rozpocznie ono swój bieg dopiero w najbliższą niedzielę i to właśnie od tej niedzieli będzie naliczany dwutygodniowy okres wypowiedzenia; miesiąc lub 3 miesiące okresu wypowiedzenia: okres zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wypowiedzenia. Zatem jeżeli „pożegnalny dokument” trafi do naszego pracodawcy 4 kwietnia, wypowiedzenie zacznie swój bieg dopiero 1 maja.

Uwaga! Czas okresu wypowiedzenia zalicza się do stażu pracy. Co to znaczy? Jeżeli zatrudniliśmy się w jakiejś firmie 1 marca 2020 r. i składamy wypowiedzenie w sierpniu to możemy się zdziwić. Okazuje się bowiem, że aby „załapać się” na dwutygodniowy okres wypowiedzenia musimy je złożyć najpóźniej 7 sierpnia. Wówczas bieg okresu wypowiedzenia zacznie się od 9 sierpnia. Jeżeli „prześpimy” tę datę – niestety nasz okres wypowiedzenia będzie wynosił już miesiąc. Ponadto zacznie on swój bieg dopiero od 1 września, a to oznacza, że z pracodawcą rozstaniemy się dopiero w październiku.

Wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Polskie prawo pozwala rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jednakże należy tutaj już posiadać i przede wszystkim udokumentować powód działania. Kodeks pracy jasno precyzuje jakie mogą być powody odejścia z pracy z dnia na dzień. Po pierwsze są to powody zdrowotne. Zaświadczenie od lekarza wskazujące, że dalsza praca na naszym stanowisku będzie stanowiła poważne zagrożenie dla zdrowia jest wystarczającym powodem. Drugim powodem dla którego możemy „rzucić papierami i trzasnąć drzwiami” jest poważne naruszenie obowiązków wobec pracownika przez pracodawcę. O co chodzi? O poważnym naruszeniu mówimy wówczas, gdy na przykład nie otrzymujemy wynagrodzenia w terminie zapisanym w umowie. Łamanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy również mieści się w definicji poważnego naruszenia. Warto pamiętać, że wypowiedzenie bez zachowania okresu wypowiedzenia wymaga wskazania powodu, jednak nadal jest jednostronną deklaracją pracownika i w żadnym przypadku nie ma mowy o pertraktacjach z niewywiązującym się z umowy pracodawcą. Ponadto złożenie tego typu wypowiedzenia nie zwalnia pracodawcy z wypłaty należnych nam pieniędzy, przede wszystkim pensji, ale także ekwiwalentu za urlop.