BiznesINFO.pl
Urlop ojcowski

Obraz PublicDomainPictures z Pixabay

Tato, należy ci się wolne! Wszystko, co trzeba wiedzieć o urlopie ojcowskim: Jak się ubiegać, komu się należy, jaka wypłata przysługuje?

19 Sierpnia 2020

Autor tekstu:

Kasper Starużyk

Udostępnij:

Urlop ojcowski przysługuje tym, którzy zostali tatusiami. Jest on płatny tak samo jak zasiłek macierzyński. Niewielu jednak wie, że jest on niezależny od tego czy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. Jakie są fakty na temat

Urlop ojcowski to chwila wytchnienia od pracy, to czas by spędzić nieco czasu ze swoim nowo narodzonym dzieckiem. Jaki jest wymiar urlopu ojcowskiego, komu przysługuje, jak o niego wnioskować, a także jakie są zasady udzielania, gdy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim? Przyglądamy się szczegółom dodatkowego świadczenia urlopowego i obalamy narosłe wokół mity.

Urlop ojcowski – fakty, nie mity

Urlop ojcowski to 14 dni wolnych od pracy. Jest on niezależny od naszego harmonogramu urlopowego. Są to więc są to dni, które nie wliczają się w „limit”, który nam przysługuje. Warto obalić kilka mitów narosłych wokół urlopu ojcowskiego, ponieważ wielu młodych ojców w ogóle nie wykorzystuje przysługującego im prawa do wolnego z obawy, że „zabiorą” tym samym urlopy matkom swoich dzieci. Jaka jest prawda?

Przede wszystkim należy rozróżnić 3 pojęcia, które nie są ze sobą tożsame: urlop ojcowski, urlop tacierzyński i urlop rodzicielski. Te trzy pojęcia, choć wydaje się, że znaczą to samo są zupełnie różnymi konstruktami prawnymi, które mają zupełnie inne zakresy działania. Przyjrzyjmy się im pokrótce:

- urlop tacierzyński to część urlopu macierzyńskiego, który kobieta może „oddać” ojcu – nawet do 6 tygodniu. Wkrótce na naszym portalu pojawi się artykuł, w którym zdradzimy więcej szczegółów na temat tego rozwiązania;- urlop rodzicielski to przedłużenie macierzyńskiego lub tacierzyńskiego, możesz na nim przebywać sam lub z matką dziecka, a jego długość to co najmniej 32 tygodnie. Zapraszamy do śledzenia naszej strony, niedługo podamy więcej informacji na ten temat;- urlop ojcowski – czyli przedmiot naszego dzisiejszego artykułu;

Urlop ojcowski jest niezależny

To najważniejszy fakt, który musimy wiedzieć o urlopie ojcowskim. Ojciec ma pełne prawo udać się na dwutygodniowe wolne z okazji narodzin dziecka. I nie ma na to wpływu urlop matki, wykorzystanie limitu urlopu wypoczynkowego, czy jakiekolwiek inne sytuacje. Co ważne – na urlop ojcowski nie musimy udawać się od razu po narodzeniu dziecka. Polskie prawo daje na wykorzystanie urlopu ojcowskiego dwa lata od dnia narodzin dziecka, po upływie tego czasu urlop przepada. Trzeba tutaj nadmienić, że urlop musi być wykorzystany w ciągu 24 miesięcy od narodzin dziecka. Aby wykorzystać pełne 14 dni urlopu, musimy go rozpocząć najpóźniej po 11 miesiącach i 16 dniach od narodzin. Warto pamiętać, że w przypadku zmiany pracodawcy zachowujemy prawo do urlopu ojcowskiego.

Kolejną ważną informacją, jaką należy wiedzieć o urlopie, to możliwość swobodnego dysponowania nim. Urlop ojcowski zgodnie z zapisami Rozporządzeniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej może być wykorzystany albo jako nieprzerwane dwa tygodnie, albo w dwóch transzach po tydzień.

Na dodatek do opisanego wyżej wymiaru urlopu przysługują dodatkowe dwa dni wolnego na podstawie urlopu okolicznościowego, o którym pisaliśmy więcej w tym artykule. Urlop okolicznościowy z okazji narodzin możemy wykorzystać zarówno w dniu narodzin, jak i na kilka dni przed, aby na przykład przygotować pokój dla dziecka. Ważna jest jednak zasada by dni, w których korzystamy z urlopu okolicznościowego były ściśle powiązane z wydarzeniem na jaki jest brany.

Urlop ojcowski w przypadku adopcji

Jeżeli zdecydujemy się na adopcję dziecka urlop ojcowski zachowuje swoją moc prawną. Wymienione wyżej dwa lata „przedawnienia” liczone są od dnia uprawomocnienia się decyzji o przysposobieniu pociechy. Uwaga! Urlop ojcowski w przypadku dziecka adoptowanego przysługuje do ukończenia przez dziecko 7 r. ż.

Urlop ojcowski – stały wymiar

Urlop ojcowski jest określony jako 14 dni, przy czym nie ma znaczenia, czy zatrudnieni jesteśmy na cały etat, czy tylko jakąś jego część. Przy udzielaniu urlopu ojcowskiego nie ma zastosowania zasada proporcjonalności, jaką stosuje się przy obliczaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego. W dni urlopu ojcowskiego wliczają się kolejne 14 dni następujące po sobie – zatem także soboty, niedziele oraz święta.

Urlop ojcowski – komu przysługuje, jak aplikować, jakie są przywileje?

Urlop ojcowski przysługuje tym, którzy uznali dziecko. Nie ma znaczenia czy pozostajemy z kobietą w związku małżeńskim. Najważniejsze jest byśmy zostali prawnie określeni jako osoba, która wychowuje dziecko. Ojcowie pozbawieni praw rodzicielskich nie mają prawa do urlopu ojcowskiego.

Wniosek o urlop ojcowski powinien zostać złożony najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia. Warto pamiętać, że urlop ojcowski musi być w całości wykorzystany w 2-letnim „okienku” po narodzinach dziecka. Warto pamiętać, że zgodnie z prawem o równowadze między życiem zawodowym, a prywatnym, pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego w terminie wskazanym przez pracownika. Jedynymi zastrzeżeniami są kwestie proceduralne – zbyt późne złożenie wniosku lub przekroczenie czasu 2 lat od narodzin.

Zdaniem osób z branży wprowadzenie podatku cukrowego nie było przemyślane, a cała ustawa została napisana zbyt pospiesznie, bez wymaganej prawnie oceny skutków. Rzetelność ustawy poddawana jest zdecydowanej krytyce, wytyka się jej wiele błędów i luk, a jej zapisy mogą być niemożliwe w realizacji w warunkach normalnych, nie mówiąc już o obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Jak wnioskować o urlop ojcowski? Wniosek powinien zawierać dane pracownika oraz wskazanie okresu, w którym chcemy skorzystać z urlopu. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia lub kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, oświadczenie pracownika o niewykorzystaniu urlopu ojcowskiego wcześniej lub o wykorzystaniu jego części.

Urlop ojcowski wiąże się z takimi samymi przywilejami, jak urlop macierzyński. Co to znaczy? Ojciec po powrocie z urlopu ma zagwarantowane stanowisko pracy.

Za urlop ojcowski wypłacany jest zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy. Kwotę tę pokrywa ZUS.

<

Podobne artykuły

Urlop wyznaczy pracodawca

Praca

Pracowniku, weszły ważne zmiany w urlopach. Nie będziesz miał teraz wiele do powiedzenia

Czytaj więcej >
Biedronka przygotowała promocje na nowy tydzień

Praca

Biedronka już od jutra z szalonym prezentem dla klientów. Wielki ukłon dla fanów słodkości

Czytaj więcej >
fot: Arkadiusz Ziolek/ East News. 12.05.2020. n/z Napis koronawirus Covid-19 na tle pieniedzy.

Praca

Branża umiera przez pandemię, a państwo dalej ich nie dostrzega. W efekcie wszyscy tracą ogromne pieniądze

Czytaj więcej >
Szef ma prawo przerwać nasz urlop

Praca

Jesteś na urlopie? Mamy złe wieści, twój pracodawca ma prawo go przerwać

Czytaj więcej >
Za uchylanie się od płacenia abonamentu grożą dotkliwe kary

Praca

Kontrolerzy rozeszli się po kraju, do ciebie też mogą zapukać. Kara to aż 681 zł

Czytaj więcej >
Praca tylko 4 dni? Skrócony wymiar czasu pracy

Praca

4-dniowy tydzień pracy uratuje gospodarkę? Niezwykły plan rządzących.

Czytaj więcej >