BiznesINFO.pl > Praca > Rząd chce umożliwić małoletnim zakładanie własnych firm. Przepisy mogą wejść życie w przyszłym roku
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 09.05.2023 13:02

Rząd chce umożliwić małoletnim zakładanie własnych firm. Przepisy mogą wejść życie w przyszłym roku

Waldemar Buda
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

W poniedziałek 8 maja minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zapowiedział, że rząd pracuje nad projektem regulacji, które miałyby umożliwić osobom małoletnim zakładanie działalności gospodarczej. Jeśli sąd wyraziłby zgodę na prowadzenie biznesu przez młodego człowieka, wówczas nie byłaby już konieczna zgoda rodziców. Planowane wejście w życie przepisów to 1 października 2024 roku. Minister wyraził nadzieję, że uchwali je Sejm obecnej kadencji. Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt przyznaje, że zliberalizowanie przepisów w tym zakresie niesie za sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia.

Szybsze wejście młodych na rynek pracy

Na poniedziałkowej konferencji prasowej minister Waldemar Buda ogłosił, że obecnie trwają prace nad wprowadzeniem przepisów dających większą transparentność i swobodę prowadzenia własnej działalności przez osoby małoletnie. Nasze rozwiązania umożliwią szybsze wejścia na rynek pracy. Co więcej, młode osoby nie będą płacić składek na ubezpieczenie społeczne. To bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla osoby stawiającej swoje pierwsze kroki w biznesie – przekazał szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jak jest teraz? Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt wyjaśnia, że obecnie małoletni, czyli osoba poniżej 18. roku życia, nie może samodzielnie założyć działalności gospodarczej. Może taką działalność posiadać, ale jej założenie leży po stronie przedstawiciela ustawowego, najczęściej rodzica. W danych przedsiębiorcy widnieje dziecko, ale już umowy z kontrahentami zawiera – w jego imieniu – rodzic. W konsekwencji należy uznać, że dziecko figuruje w rejestrach, ale najważniejsze czynności wykonuje jego rodzic. W przypadku, gdyby doszło do zmian przepisów, które dałyby nieletnim prawo do pełnych czynności prawnych, wówczas rodzic nie byłby już osoba decydującą – tłumaczy ekspert w komentarzu udzielonym redakcji Biznesinfo.

Coraz większa aktywność

Od 2020 roku obserwujemy wzmożoną aktywność młodych ludzi w prowadzeniu działalności gospodarczej, przede wszystkim w internecie. Coraz więcej osób chciałoby mieć swój biznes jeszcze zanim osiągnie pełnoletność – powiedział minister Waldemar Buda. Ministerstwo Rozwoju i Technologii podaje, że w 2021 roku złożono 13 wniosków o zarejestrowanie działalności gospodarczej przez osoby mające mniej niż 18 lat, a w 2022 roku wpłynęły 62 takie wnioski. Natomiast do 5 maja 2023 roku jest ich już 48. Nasze propozycje zapewnią większą transparentność i swobodę prowadzenia własnej działalności przez osoby małoletnie. Wyeliminujemy też sytuacje jak np. próby rejestrowania przez rodziców firm na kilkulatków, w celu ominięcia przepisów – czytamy na stronie MRiT.

Rządowe zmiany miałyby objąć działalność ​​taką jak influencerzy, youtuberzy, sprzedaż internetowa czy działalność artystyczną i muzyczną. Do założenia biznesu konieczna byłaby zgoda sądu udzielona na wniosek samego zainteresowanego, jego przedstawiciela ustawowego, kuratora lub opiekuna (informacja o tym, że przedsiębiorca jest osobą małoletnią, będzie publikowana w CEIDG). Jeżeli taki młody człowiek uzyska zgodę na prowadzenie działalności przez sąd, wówczas będzie mógł ją prowadzić bez zgody rodziców, bez każdorazowego potwierdzania każdej czynności przez rodzica. Dzisiaj zarejestrowanie działalności to jest jedno, ale w związku z tym, że osoba jest małoletnia, kodeks cywilny mówi o tym, że czynności wymagają zgody i potwierdzenia rodzica – wskazał Waldemar Buda.

Działalność gospodarcza to przede wszystkim odpowiedzialność

Zdaniem Piotra Juszczyka po wprowadzonych przez rząd zmianach nieletni nie otrzymają pełnej autonomii, ale prowadzenie działalności będzie dla nich łatwiejsze. W mojej ocenie zliberalizowanie przepisów w tym zakresie to szanse dla młodych ludzi, ale też i zagrożenia. Działalność gospodarcza to przede wszystkim odpowiedzialność, nie tylko na gruncie danin publicznoprawnych, ale również wobec osób trzecich. Dlatego też warto zadbać o dobre regulacje, które zmniejszą ryzyko wystąpienia negatywnych następstw podejmowanych czynności. Z jednej strony, jeśli faktycznie dochodzi do nadużyć w tym zakresie, nastąpi uszczelnienie, ale z drugiej ważne jest to, żeby te zmiany nie spowodowały powstania innych ryzyk – tłumaczy Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

Polecane