Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Wynagrodzenie wyższe nawet o jedną trzecią. Przysługuje konkretnym grupom zawodowym
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 09.05.2023 09:35

Wynagrodzenie wyższe nawet o jedną trzecią. Przysługuje konkretnym grupom zawodowym

banknoty
Biznesinfo

Przedstawiciele niektórych zawodów mogą otrzymać większe wynagrodzenie po przepracowaniu konkretnego okresu. Dodatek stażowy związany jest ze sferą budżetową. 

Dodatek stażowy

Dodatek stażowy przysługuje tylko niektórym grupom zawodowym. Należy się on nauczycielom, policjantom, pracownikom ochrony zdrowia, pracownikom samorządowym i sfery budżetowej, a także żołnierzom i strażakom.

Wysokość dodatku stażowego jest uzależniona od stażu pracy i wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

Obliczanie dodatku stażowego

Pracownik samorządowy otrzymuje dodatek po 5 latach pracy, który wynosi 5 proc. pensji zasadniczej. W każdym roku jest on wyższy o 1 proc., ale nie może przekroczyć 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. 

Nauczyciele otrzymują taki dodatek o 4 latach pracy w wysokości 1 proc. uposażenia podstawowego. Tu także maksymalnie może otrzymać 20 proc. wyższą pensję.  

W przypadku policjantów i wojskowych maksymalny łączny limit to 35 proc. Policjant otrzymuje 2 proc. wynagrodzenia zasadniczego po dwóch latach pracy, a w każdym kolejnym roku bonus ten jest wyższy o kolejny procent. Po upływie 20 lat służby dodatek rośnie o 2 proc. pensji zasadniczej i jest wypłacany za każde kolejne przepracowane 2 lata. 

Wojskowi otrzymują natomiast dodatek w wysokości 3 proc. pensji zasadniczej po 3 latach służby, co trzy lata ta kwota rośnie o 3 proc. do chwili przepracowania 15 lat, po tym okresie mogą liczyć na wzrost dodatku stażowego o 1 proc. uposażenia zasadniczego za każdy rok pracy. 

Staż pracy wliczany do dodatku

Poza zatrudnieniem w aktualnym miejscu pracy bierze się pod uwagę także zakończone okresy zatrudnienia, także za granicą, czynną i zawodową służbę wojskową, okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium.

Dla osób zatrudnionych w budżetówkach wlicza się również okres przepracowany w firmach prywatnych.