Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Polakom coraz trudniej zaaklimatyzować się do nowego miejsca pracy
Rafał Szpręgiel
Rafał Szpręgiel 20.05.2024 16:08

Polakom coraz trudniej zaaklimatyzować się do nowego miejsca pracy

Pieniądze
fot. materiały prasowe

Z raportu ‘’Zaangażowanie 2023”, opracowanego za pomocą Enpulse, wynika mało optymistyczny fakt. Co trzeci Polak nie odczuwa większego przywiązania ze swoim miejscem zatrudnienia oraz brakuje mu motywacji do stałej pracy. Taka sytuacja doprowadza do tego, że niezaangażowany pracownik może oznaczać dla firmy dodatkowe koszty, które w Polsce, przy obecnym stanie wynagrodzenia brutto, wynoszą 35 tysięcy złotych rocznie. 

Polacy i ich niechęć do pracy - wyniki raportu "Zaangażowanie 2023"

Mimo stałego powiększenia świadomości na temat dobrostanu pracowników i ich zaangażowania wciąż blisko jedna trzecia Polaków nie czuje się związana ze swoim miejscem pracy, a dodatkowo brakuje im chęci do działania. 

Z raportu "Zaangażowanie 2023”, opracowanego przy pomocy Enpulse (platforma do badania zaangażowania pracowników) wynika, że 19 procent pracowników odczuwa rozczarowanie i z niechęcią wykonuje swoje obowiązki związane z pracą. 14 procent natomiast określa się mianem niezaangażowanych, czyli takich, którzy czują brak szczęścia w swojej pracy, a część z nich poszukuje nowego miejsca pracy. 

W Polsce otworzy się piekarnia LUCA dzięki pomocy agencji Platinium Cast

Co faktycznie oznacza zaangażowanie pracownika?

Zaangażowanie nie oznacza obliczania liczby godzin, w których pracownik wykonuje swoje obowiązki. Mówiąc o zaangażowaniu ma się na myśli, czy pracownik czuje się tożsamy z organizacją, jej celami i wartościami, czy dobrze wypowiada się na temat firmy, czy ma stałą chęć do wypełniania obowiązków służbowych i czy nadal chce w swojej pracy pozostać. Pracownik wykazujący się zaangażowaniem czuje się w firmie bezpiecznie ponieważ ma świadomość, że ma realny wpływ na to, co się dzieje dookoła i ma poczucie sensu swoich pracowniczych działań.

– W uproszczeniu można powiedzieć, że zaangażowanie zależy w dużym stopniu od tego jak zarządzamy ludźmi – czy budujemy dobrą atmosferę, czy stwarzamy warunki do rozwoju i czy włączamy ich w procesy zarządcze w firmie. Musimy też pamiętać o absolutnych podstawach, czyli wynagrodzeniu. – mówi Magda Pietkiewicz, twórczyni platformy Enpulse, służącej badaniu zaangażowania pracowników. – Co może negatywnie wpłynąć na zaangażowanie naszych pracowników? Przede wszystkim chaos i brak transparentności – niejasne oczekiwania, niesprawiedliwe traktowanie czy brak komunikacji na linii przełożony-pracownik. Dużo „złego” może również wyrządzić brak sprawczości i ograniczone możliwości rozwoju. – stwierdza.

Co tak naprawdę oznacza niezaangażowanie pracownika dla firmy?

Niezaangażowany pracownik stanowi dla firmy ogromne zagrożenie, szczególnie w wynikach finansowych i jej efektywności. Liczne badania wykazują, że osoby nieczujące związku ze swoim miejscem pracy potrafią spędzać dużo więcej czasu na zwolnieniach lekarskich niż zaangażowani pracownicy. Ponadto niezaangażowanie wpływa na efekty wykonywanej pracy, które nie są należycie wypełnianie, a to generuje koszty. 

Według ekspertki zajmującej się problematyką wzrostu zaangażowania w pracę - K. Areys, straty pracodawców potrafią sięgać nawet 35 procent wynagrodzenia pracownika.

– Według danych z raportu State of the Global Workplace 2023, niskie zaangażowanie kosztuje globalną gospodarkę 8,8 biliona dolarów, czyli 9 proc. globalnego PKB . W dzisiejszej wymagającej sytuacji makroekonomicznej nikogo nie stać na taką stratę! Właśnie dlatego tak ważne jest, aby dbać o zaangażowanie pracowników. Tacy pracownicy rzadziej chodzą na zwolnienia, co wpływa na ciągłość działania firmy. Są również bardziej kreatywni i wykazują większą motywację do działania. Takie osoby to także najlepsi ambasadorzy firmy – „pomagają” zdobyć i utrzymać nowych klientów jak i pracowników. To wszystko w dłuższej perspektywie przekłada się na zyski organizacji oraz rozwój jej potencjału. – podsumowuje ekspertka Magda Pietkiewicz.