Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Pilne wieści dla dorabiających do emerytur. Od marca nowe limity
Wiktoria Wihan
Wiktoria Wihan 01.03.2024 17:58

Pilne wieści dla dorabiających do emerytur. Od marca nowe limity

pieniądze, seniorzy
Fot. Marek BAZAK/East News

Wiele osób po ukończeniu wieku emerytalnego, a także rencistów, decyduje się kontynuować aktywność zawodową. Muszą oni jednak uważać na limity swoich zarobków, by nie przekroczyły danego pułapu — w przeciwnym razie świadczenia wypłacane im przez ZUS mogą zostać zmniejszone, a nawet całkiem wstrzymane. Od marca uległy one zmianie. Ile teraz emeryci będą mogli zarabiać?

Nowe limity zarobków. Kogo dotkną?

Ponieważ ceny nieustanie idą w górę, wielu Polaków coraz chętniej decyduje się dorobić do emerytury czy renty. To, na jaki wymiar pracy decydują się takie osoby, zależy w dużym stopniu od ich stanu zdrowia, ale również wysokości wypłacanego świadczenia emerytalnego

Pobierający ZUS muszą jednak zachować szczególną ostrożność ze względu na z góry narzucone limity dodatkowych zarobków. Te są aktualizowane co 3 miesiące, a ich podstawą jest średnia wynagrodzenia w poszczególnych kwartałach roku.

Nowe limity zarobków dotkną wszystkich emerytów, którzy zdecydowali się na pobieranie wcześniejszych świadczeń, np. emerytur pomostowych, a nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Pułapem, który wszedł w życie od marca, są objęci również renciści, jednak nie wszyscy — pieniądze mogą swobodnie dorabiać np. osoby niepełnosprawne, które ucierpiały w związku ze służbą wojskową.

Nie tylko podwyżka emerytur. Od 1 marca zmiany dla wielu Polaków

Dotychczasowe limity zarobków

Aby emeryci lub renciści nie mieli zmniejszonych lub wstrzymanych świadczeń, ich dodatkowy przychód nie może przekroczyć 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Starsze lub niepełnosprawne osoby muszą więc uważnie śledzić aktualne limity zarobków z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, m.in. z umowy o pracę czy umowy zlecenia. Jak wyglądały górne pułapy dodatkowych zarobków w ubiegłym roku?

Od 1 września do 30 listopada było to 4904 złotych 10 groszy, po których przekroczeniu emerytura czy renta zmniejszały się. Po przekroczeniu 9107 złotych 50 groszy świadczenia były wstrzymywane. Od 1 czerwca do 31 sierpnia było to odpowiednio 4987 złotych i 9261 złotych 60 groszy. Od 1 marca do 31 maja - 4713 złotych 50 groszy i 8753 złotych 60 groszy, a od 1 grudnia 2022 roku do 28 lutego 2023 roku - 4536 złotych 50 groszy i 8424 złotych 90 groszy.

Jak wyglądają nowe limity zarobków?

ZOBACZ: ZUS zmienia termin wypłat emerytur w marcu

Jak zmieniły się nowe limity zarobków?

W II kwartale 2023 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 7540 złotych 36 groszy. To właśnie na tej sumie bazował ZUS, który właśnie poinformował o nowym pułapie limitu dodatkowych zarobków dla emerytów i rencistów. Od 1 marca do 31 maja wynosi on 5278 złotych 30 groszy. Przypomnijmy, że do niedawna było to 5036 złotych 50 groszy.

ZOBACZ: Duża zmiana w wyliczaniu emerytur. Seniorzy powinni się pospieszyć

Jeśli przychód przekroczy wyżej podają kwotę, ale nie będzie on wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia (9802 złotych 50 groszy), emerytura lub renta zostaną zmniejszone o kwotę przekroczenia. Jeśli natomiast będzie to przychód wyższy niż 130%, ZUS całkowicie wstrzyma wypłatę świadczenia.

 

źródło: businessinsider.com.pl