Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Od 7 kwietnia możliwa kontrola pracowników zdalnych. Sprawdzamy, jakie uprawnienia otrzyma pracodawca
Maria Gil-Sobczyk
Maria Gil-Sobczyk 04.04.2023 13:26

Od 7 kwietnia możliwa kontrola pracowników zdalnych. Sprawdzamy, jakie uprawnienia otrzyma pracodawca

praca-laptop
Piotr Molecki/East News

W związku z nowelizacją Kodeksu pracy, która wchodzi w życie 7 kwietnia, pracodawca będzie mógł skontrolować pracownika wykonującego swoje obowiązki w trybie home office. Chodzi o sprawdzenie kwestii z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji. Kiedy taka kontrola będzie możliwa i jakie będą jej konsekwencje?

Pracownik musi wyrazić zgodę na przeprowadzenie kontroli

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt wyjaśnia, że kontrola pracownika zdalnego będzie przeprowadzana tylko w godzinach jego pracy i za jego zgodą. Wówczas przestrzeganie zasad takich jak BHP zostanie sprawdzone np. przez udostępnienie pracodawcy materiałów i narzędzi pracy. Jeżeli kontrola dojdzie do skutku, to nie będzie mogła naruszać prywatności pracownika ani innych domowników. Pracodawca nie będzie mógł utrudniać normalnego korzystania z domowych pomieszczeń – tłumaczy Piotr Juszczyk w komunikacie nadesłanym do redakcji Biznesinfo.

Co, jeśli kontrola wykaże uchybienia?

W sytuacji, w której podczas kontroli stwierdzone zostanie naruszenie przestrzegania zasad BHP lub ochrony informacji (w tym danych osobowych), pracodawca będzie miał prawo zobowiązać pracownika do usunięcia nieprawidłowości we wskazanym terminie. Co więcej, będzie mógł również cofnąć zgodę na zdalne wykonywanie obowiązków przez pracownika i nakazać mu pracę stacjonarną w określonym terminie.

Czego nie musi pracodawca?

Choć praca zdalna nie zwalnia ani pracownika, ani pracodawcy z przestrzegania przepisów BHP, to niewątpliwie pracodawca ma mniejsze możliwości wpływania na środowisko pracy w domu osoby zatrudnionej w trybie home office. Firma inFakt wskazuje, czego w związku z tym nie musi robić pracodawca:

  • zapewniać pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych – nieodpłatnie – odpowiednich posiłków i napojów ze względów profilaktycznych,
  • zapewniać właściwych urządzeń sanitarnych i środków higieny osobistej,
  • wyznaczać koordynatora zajmującego się bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • przyznawać środków koniecznych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  • organizować stanowiska pracy, dbać o stan pomieszczeń, wyposażenia, środków ochrony zbiorowej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • spełniać obowiązków z zakresu obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy określonych w III rozdziale działu X Kodeksu pracy.

W przypadku, gdy wykonywanie zawodowych zostanie już na samym początku współpracy określone w formie zdalnej, wstępne szkolenie BHP dla osoby na stanowisku administracyjno-biurowym będzie mogło zostać zrealizowane w całości z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.