Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Nowela ustawy o przetwarzaniu danych pasażera podpisana przez prezydenta
Joanna Leja
Joanna Leja 03.02.2022 01:00

Nowela ustawy o przetwarzaniu danych pasażera podpisana przez prezydenta

EN 01402696 0099
Piotr Molecki/East News

Według rządu celem nowelizacji jest "rozłożenie w czasie procedury nakładania kar na linie lotnicze za naruszenie obowiązku przekazywania tych danych do Straży Granicznej."

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera – informację przekazała w czwartek 3 lutego Kancelaria Prezydenta.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że celem nowelizacji ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera jest: „wprowadzenie uregulowań zmierzających do ograniczenia negatywnych skutków finansowych dla przewoźników lotniczych wynikających z grożących im kar za naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem danych PNR przez stworzenie prawnych uwarunkowań umożliwiających rozłożenie w dłuższym czasie możliwości nakładania przedmiotowych kar oraz ograniczenie obowiązków administracyjnych – czytamy w komunikacie.

Uchwalona ustawa:

  • rozszerza katalog organów mających kompetencje do nakładania administracyjnych kar pieniężnych,

  • wprowadza szybszy tryb zaskarżalności decyzji organów I instancji, poprzez wprowadzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jako odpowiedniego w ocenie ustawodawcy środka odwoławczego,

  • wprowadza możliwość łączenia postępowań do wspólnego rozpoznania i wydania jednej decyzji administracyjnej,

  • przedłuża termin przedawnienia możliwości nałożenia pieniężnej kary administracyjnej z 3 do 5 lat, przy czym zmieniony termin przedawniania miałby zastosowanie także do naruszeń, które miały miejsce przed wejściem w życie ustawy nowelizującej i nie uległy przedawnieniu,

  • w okresie 2 lat od wejścia ustawy w życie zawiesza postępowania wszczęte w sprawie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych za nieprzekazanie lub nieprzekazanie w terminie danych PNR, nie wszczyna się nowych, nałożone już kar nie podlegają wykonaniu. Te same reguły dotyczą postepowań egzekucyjnych. Na okres 2 lat zawiesza się również bieg terminu przedawnienia we wskazanych sprawach.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.