Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Polska i Świat > Ogromne zmiany w kodeksie pracy. Łatwiej o zasiłek i emeryturę z ZUS
Stanisław Węgrowski
Stanisław Węgrowski 28.10.2019 01:00

Ogromne zmiany w kodeksie pracy. Łatwiej o zasiłek i emeryturę z ZUS

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Kodeks pracy bardziej przyjazny dla pracownika

Kodeks pracy został zmieniony. Wraz z początkiem września weszły w życie istotne zmiane w Kodeksie Pracy. Dzięki nowelizacji pracownik zyskuje nowe prawo. Jeżeli osoba zatrudniona nie posiada świadectwa pracy, a firma, w której pracowała, już nie istnieje, to pracownik może wystąpić do sądu o wydanie orzeczenia. Taki dokument może zastąpić świadectwo pracy i pomoże w ubieganiu się o świadczenia w państwowych instytucjach. Jest to ważne np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie jest wymagane świadectwo pracy, kiedy dana osoba ubiega się o emeryturę.

Zmiany dotyczące świadectw pracy

Prof. Monika Gładoch, ekspert prawa pracy wyjaśnia na łamach “Faktu”, na czym polegają zmiany dotyczące świadectw pracy. - Nowe przepisy dają pracownikom prawo wystąpienia do sądu pracy z wnioskiem o wydanie dokumentu zastępczego (postanowienia), które będzie zawierać dane wpisywane w świadectwie pracy. Wniosek ten składa się w przypadku, gdy pracodawca nie istnieje albo np. nie można ustalić aktualnego adresu zamieszkania pracodawcy. Wniosek ten można składać w każdym czasie przed upływem terminu przedawnienia, który wynosi 3 lata od momentu wymagalności, czyli od dnia ustania zatrudnienia - tłumaczy ekspert.

Wydanie świadectwa pracy jest obowiązkowe dla zatrudniających. - Pracodawca ma teraz obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Termin wydania świadectwa może być wydłużony aż do 7 dni, jeżeli z przyczyn obiektywnych (np. brak niektórych danych potrzebnych do wydania świadectwa, nagła choroba pracownika kadr), wydanie świadectwa pracy pracownikowi w dniu rozwiązania umowy nie jest możliwe - wyjaśnia prof. Gładoch.

Można się odwoływać

Ekspert dodaje, że pracownik ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy złożyć wniosek do pracodawcy o jego sprostowanie. Przysługuje mu to prawo wtedy, gdy uważa, że dane zawarte we świadectwie nie odpowiadają stanowi faktycznemu.