BiznesINFO.pl
Kodeks pracy z nowymi zapisami

EAST NEWS

Stało się, trzy ogromne zmiany w Kodeksie pracy. Zmiany dotkną setki tysięcy Polaków

7 Października 2020

Autor tekstu:

Maria Glinka

Kodeks pracy już niebawem przejdzie prawdziwą rewolucję na miarę pandemicznych czasów. Najnowszy projekt nowelizacji ustawy zakłada doprecyzowanie pojęć związanych z pracą zdalną. Na pracowników i pracodawców czekają nie tylko nowe uprawnienia, ale i obow

Kodeks pracy do zmiany

Kodeks pracy to ustawa, nad którą postanowił pochylić się rząd. Głównym punktem projektu nowelizacji ustawy jest praca zdalna, która na stałe wkroczyła do pandemicznej rzeczywistości. Mimo że od nadejścia koronawirusa minęło już ponad pół roku to część pracowników w dalszym ciągu kontynuuje wykonywanie obowiązków w trybie zdalnym.

Jednak aktualne przepisy kodeksu pracy nieodpowiednio regulują te kwestię.Interia podaje, że w proponowany dokument zawiera trzy kluczowe zmiany, które miałyby położyć kres problemom wynikającym z niejasności prawnych. Pierwszą z nich jest wzbogacenie kodeksu pracy o precyzyjną definicję pracy zdalnej. Zgodnie z propozycją pod tym pojęciem należy rozumieć wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo poza siedzibą pracodawcy lub poza stałym miejscem świadczenia pracy, które zostało określone w umowie o pracę lub wskazane przez przełożonego.

Kodeks pracy z nowymi uprawnieniami dla przełożonych

Drugim ważnym elementem znowelizowanego kodeksu pracy ma być nieograniczona czasowo możliwość jednostronnego kierowania pracowników na pracę zdalną w razie ogłoszenia stanu nadzwyczajnego i epidemii. Przełożony będzie mógł zlecić wykonywanie obowiązków zdalnie również wtedy, gdy będzie to jedyna metoda zapewnienia załodze bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

- O ile pierwsza sytuacja nie budzi wątpliwości, zwłaszcza w kontekście ostatnich miesięcy, o tyle druga wydaje się zbyt niejasna, w szczególności w kontekście zasadniczej dobrowolności pracy zdalnej, która wynika z europejskiego porozumienia ramowego w sprawie telepracy - przyznała dr Agata Miętek, prawnik w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Nowy kodeks pracy to także nowe obowiązki

Trzecim kluczowym zagadnieniem nowego kodeksu pracy są nowe obowiązki pracodawcy i pracowników w przypadku wykonywania obowiązków w trybie zdalnym. Zasady te dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy. Na mocy nowych przepisów przełożony będzie zobowiązany do przekazania podwładnemu nowej karty ryzyka zawodowego. Poza tym szef będzie musiał opracować wykaz zasad BHP, w których poinformuje pracowników o wpływie pracy na wzrok i układ mięśniowo-szkieletowy.

Według nowego kodeksu pracy podwładny będzie musiał przedłożyć oświadczenie, w którym zadeklaruje, że jego stanowisko pracy spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny. Bez takiego dokumentu pracownik nie będzie mógł wykonywać obowiązków w trybie zdalnym.

Kodeks pracy w dalszym ciągu będzie niepełny

Choć koncepcja poszerzenia kodeksu pracy o zapisy dotyczące pracy zdalnej jest uzasadniona to w ocenie prawników przedstawiony projekt zawiera nieścisłości. Rozmówcy Interii przyznali, że największe wątpliwości budzą niespójne regulacje dotyczące BHP, ponieważ część dotychczasowych zasad zostanie podtrzymana.

Ich zdaniem projekt nowelizacji kodeksu pracy to nic innego jak połączenie obowiązującej od trzynastu lat regulacji dotyczącej telepracy oraz przygotowanych pospiesznie przepisów covidowych. Prawnicy twierdzą, że wprowadzenie takich zapisów powinno być poprzedzone pogłębioną analizą.

Tagi:

pracownicypracodawcyKodeks Pracy

Maria GlinkaAutor

Redaktor Biznesinfo. Absolwentka stosunków międzynarodowych i studentka dziennikarstwa na UW. Pierwsze doświadczenia w branży dziennikarskiej zdobywała w stacji TVN i na portalu Euractiv. Wielbicielka filmów Alejandro Innaritu, reportaży książkowych i filmowych, zwłaszcza na temat polityki oraz społecznych problemów w wymiarze globalnym i lokalnym.

Chcesz się ze mną skontaktować?

Napisz adresowaną do mnie wiadomość na mail: redakcja@biznesinfo.pl

Podobne artykuły

Czas pracy w Polsce bije na głowę liczbę godzin przepracowanych np. przez Niemców

Praca

Minister zdradza kto dostanie pracę przy budowie polskiej elektrowni atomowej

Czytaj więcej >
FLickr/Olgierd Rudak

Praca

ZUS kontroluje L4. Wiele osób straci zasiłki

Czytaj więcej >

Praca

Kreatywna inwestycja w kreatywny sektor

Czytaj więcej >
Bezrobocie w Polsce

Praca

Bezrobocie w Polsce. Najnowsze dane. Komentarz premiera Morawieckiego

Czytaj więcej >
Wypowiedzenie umowy zlecenia – terminy, przepisy

Praca

Spółka Agora planuje zwolnienia grupowe. Pracę ma stracić prawie 6 procent pracowników

Czytaj więcej >
Praca zdalna wkrótce stałym elementem Kodeksu pracy?

Praca

Praca zdalna dla rodziców dzieci do 4 roku życia. W niektórych przypadkach pracodawca będzie mógł odmówić

Czytaj więcej >