Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Już 1 marca wielka zmiana dla emerytów i rencistów. 3485,25 zł miesięcznie jako podstawa
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 27.02.2023 12:56

Już 1 marca wielka zmiana dla emerytów i rencistów. 3485,25 zł miesięcznie jako podstawa

None
BiznesInfo

Wraz z początkiem marca wzrasta wysokość emerytur. Rekordowa waloryzacja na poziomie 14,8 proc. sprawi, że świadczenia seniorów zwiększą się o co najmniej 250 zł brutto. Warto wiedzieć, że wzrosną nie tylko świadczenia emerytalne, ale również renty oraz część innych wypłat z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

ZUS jest gotowy do marcowej waloryzacji

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane. 1 marca wzrosną o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja będzie kwotowo-procentowa, a gwarantowana podwyżka to 250 zł brutto.

"Jesteśmy przygotowani do wypłacania od 1 marca zwaloryzowanych świadczeń. Waloryzacja przeprowadzana jest z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku" - przekazała PAP szefowa ZUS.

Wzrosną nie tylko emerytury

1 marca wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że wzrośnie wysokość wielu świadczeń wypłacanych przez Zakład. 

Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej stanowi kwota 3485,25 zł. 

Świadczenie przedemerytalne wyniesie 1 600,70 zł.

Świadczenie rentowe wypłacane dla osób z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy wzrośnie do kwoty 1 588,44 zł. 

Wysokość renty rodzinnej i socjalnej również wzrośnie do 1 588,44 zł. 

Minimalne świadczenie rentowe z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1 191,33 zł.

Wysokość świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, po waloryzacji wyniesie 2 157,80 zł.

Wzrośnie także wysokość dodatku pielęgnacyjnego, który od 1 marca br. będzie wypłacany w wysokości 294,39 zł.
 

Które świadczenia podlegają waloryzacji?

Waloryzacji podlegają wszystkie świadczenia emerytalno-rentowe, do których prawo powstanie do końca lutego 2023 r. Jeśli z jakiegoś powodu wypłata świadczenia była zawieszona (np. w związku z osiąganiem przychodu ponad 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia), to waloryzacja świadczenia będzie możliwa dopiero przy wznowieniu wypłaty świadczenia.