Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Praca > Jakie wynagrodzenie za urlop? Znaj swoje prawa
Przemysław Terlecki
Przemysław Terlecki 10.07.2019 02:00

Jakie wynagrodzenie za urlop? Znaj swoje prawa

biznes-info-640x433
Biznesinfo.pl

Jakie wynagrodzenie za urlop? W zasadzie wynagrodzenie za urlop obliczyć można na dwa spsoby. Z jednej strony potrzebujemy do tego stawki godzinowej, jaką pracownik ma wpisaną na umowie. Wówczas mnożymy liczbę godzin, które ten spędził na urlopie, przez stawkę godzinową i otrzymujemy wynik. Schody zaczynają się, kiedy mowa o stawce miesięcznej.

Wówczas musimy posiłkować się rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku, dotyczącym szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Według jego zapisów, a dokładniej według 9 paragrafu tego rozporządzenia w sposób dość zawiły ustawodawca starał się objaśnić zasady wypłacania pieniędzy za urlop.

Jakie wynagrodzenie za urlop? Ile wynosi wynagrodzenie za urlop?

Wynagrodzenie za urlop oblicza się dzieląc podstawę wymiaru przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa, a następnie mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu - czytamy w rozporządzeniu sprzed 22 lat.

Trzeba jednak przyznać, że to jest dość niejsane, dlatego warto wytłumaczyć, jak sprawa wygląda w praktyce. Po pierwsze - należy ustalić ile dany pracownik ma do przepracowania w określonym miesiącu. Po drugie - na podstawie wcześniejszych danych obliczamy jego stawkę godzinową, dzieląc stawkę miesięczną przez godziny pracy w danym miesiącu. Po trzecie - liczymy godziny urlopu pracownika. Po czwarte - obliczamy wynagrodzenie pracownika za urlop, mnożąc godziny spędzone na urlopie przez stawkę godzinową.