BiznesINFO.pl
lever-3090704 1920

https://pixabay.com/pl/photos/d%C5%BAwignia-przerzutka-tylna-konwersji-3090704/

Dźwignia finansowa. Jak generować zyski przy pomocy obcego kapitału?

22 Maja 2021

Autor tekstu:

Bassa Iwona

Udostępnij:

Dźwignia finansowa jest sposobem inwestowania przedsiębiorstwa. Polega ona na finansowaniu działań firmy głównie za pomocą kapitału pożyczonego (długu), przy niewielkim udziale kapitału własnego. Głównym celem dźwigni finansowej jest wygenerowanie większego zysku, niż byłoby to możliwe w sytuacji dysponowania przez firmę tylko własnymi środkami.


Mechanizm dźwigni finansowej uruchamia zaciągnięcie przez przedsiębiorstwo oprocentowanego zobowiązania, najczęściej w formie długoterminowego kredytu bankowego i zainwestowanie go razem z własnym kapitałem, stanowiącym tylko niewielką część sumy. Pojęcie dźwigni finansowej zakłada istnienie jakiegoś obcego kapitału, który podźwignie finanse przedsiębiorstwa i przyczyni się do większej rentowności kapitału własnego, czyli podniesienia stopy zwrotu z inwestycji.


Korzyści z zastosowania dźwigni finansowej


Korzyści z zastosowania dźwigni finansowej płyną dopóty, dopóki koszt kapitałów pozyskanych z obcego źródła jest niższy od rentowności majątku, czyli po spłaceniu zobowiązań wynikających z zaciągniętego długu firma nadal wychodzi na plus. Pożądany efekt, jaki powinno przynieść zastosowanie mechanizmu, to właśnie wzrost dochodowości kapitału własnego dzięki zaangażowaniu kapitału obcego. Opisywana strategia pozwala między innymi na zwiększenie stopy zwrotu kapitału własnego i pomnożenie wartości aktywów przy małym nakładzie środków własnych firmy. Oczywiście zastosowanie dźwigni finansowej niesie też pewne ryzyko – dług wraz z odsetkami należy zwrócić również w przypadku niepowodzenia inwestycji i braku spodziewanych zysków.


Dlaczego dźwignia finansowa działa?


Dźwignia finansowa działa z różnych powodów. Wśród przyczyn sukcesu tego mechanizmu można wymienić fakt, że koszt przedsiębiorstwa z tytułu zaciągniętego długu jest z zasady mniejszy od kosztu wygenerowania kapitału własnego. Kredyty są ponadto łatwo dostępne i szybko osiągalne. Firma może dokonywać inwestycji, nie zamrażając własnego kapitału. Pojawia się też tutaj efekt osłony podatkowej, czyli obniżenia podatku dochodowego dzięki finansowaniu inwestycji za pomocą kapitału zewnętrznego. Odsetki w tym przypadku zalicza się do kosztów uzyskania przychodu, które zmniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Zatem koszt wykorzystywanego kapitału obcego pozostaje mniejszy od płaconych odsetek. Finansowanie za pomocą długu charakteryzuje się też niezależnością od przychodów netto ze sprzedaży, a więc i od zysku operacyjnego.


Jak obliczyć wskaźniki dźwigni finansowej?Stopień dźwigni to miara dynamiczna, określająca zależność pomiędzy zyskiem netto a zyskiem operacyjnym, a więc stopień ryzyka. Wskaźnik ten oblicza się, dzieląc  procentowy wzrost zysku netto przez procentowy wzrost zysku operacyjnego. Stopień dźwigni finansowej niesie informację, o ile zmieni się zysk brutto, jeżeli zysk operacyjny ulegnie zmianie o 1%. Wynik zależy od poziomu zysku operacyjnego i wielkości kosztów finansowych. Stopień dźwigni finansowej będzie tym wyższy, im bardziej poziom kosztów będzie zbliżony do wartości zysku operacyjnego.


Zastosowania dźwigni finansowej


Dźwignię finansową najczęściej stosuje się przy podejmowaniu inwestycji na rynku walutowym Forex, a także na giełdzie papierów wartościowych. Kapitał obcy może pochodzić od banku albo od brokera. Dzięki mechanizmowi dźwigni inwestor może przeprowadzać szeroko zakrojone operacje przy niewielkim zaangażowaniu kapitału własnego. Każda decyzja o zastosowaniu tego instrumentu finansowego powinna jednak zostać poprzedzona szczegółową analizą i kalkulacją, ponieważ wiąże się z ryzykiem, które jest tym wyższe, im większa spodziewana stopa zwrotu.


Reasumując, dźwignia finansowa stanowi rodzaj mechanizmu stosowanego do wygenerowania zysku przez przedsiębiorstwo, które angażuje w tym celu obcy, oprocentowany kapitał. Spodziewany zysk przewyższa koszty długu. Analogicznie do działania dźwigni w ujęciu mechaniki klasycznej, w finansach chodzi o ten sam efekt – osiągnięcie znaczących rezultatów przy zastosowaniu małych nakładów własnych. Siłą wzmacniającą potencjał, czyli dźwigającą ciężar inwestycji jest w tym przypadku obcy kapitał.

https://mfiles.pl/pl/index.php/D%C5%BAwignia_finansowa

Podobne artykuły

Biznes Info

Finanse

Ulga podatkowa na 500 zł. Odebrać mogą tylko kierowcy

Czytaj więcej >

Finanse

Kreatywna księgowość – czym jest i co ma na celu

Czytaj więcej >

Finanse

Jakie są najczęstsze metody wyceny przedsiębiorstw?

Czytaj więcej >

Finanse

Działalność gospodarcza w mieszkaniu - jak rozliczyć koszty?

Czytaj więcej >

Finanse

Bony świąteczne - jak je dać pracownikom?

Czytaj więcej >

Finanse

Franczyza – wady i zalety tej metody prowadzenia działalności

Czytaj więcej >