Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > 300 zł od ZUS co miesiąc na twoim koncie. Wyjaśniamy, kto może otrzymać świadczenie
Olgierd Maletka
Olgierd Maletka 29.09.2023 12:29

300 zł od ZUS co miesiąc na twoim koncie. Wyjaśniamy, kto może otrzymać świadczenie

Pieniądze, babcia, dłonie
Marek BAZAK/East News

Drożyzna i wysokie ceny dają się we znaki wielu Polakom. Seniorzy często otrzymują niskie świadczenia, których wysokość nie pozwala na kupienie wszystkich niezbędnych rzeczy. Wielu z nich z chęcią zobaczyłoby więcej pieniędzy na swoim koncie. Jak się okazuje, ZUS wypłaca świadczenia, które mają pomóc seniorom w codziennym funkcjonowaniu.

294,39 zł co miesiąc

Ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dowiadujemy się, że dodatek pielęgnacyjny jest specjalnym świadczeniem wypłacanym razem z emeryturą lub rentą w kwocie 294,39 zł. Warto wiedzieć, że podlega ono waloryzacji, jest wolne od podatku dochodowego i nie podlega egzekucji. Podstawą prawną dodatku pielęgnacyjnego jest ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zostały dwa dni na dopełnienie ważnego obowiązku w ZUS. Trzeba dostarczyć dokumenty

Pieniądze z urzędu lub na wniosek

Dodatek pielęgnacyjny to dodatek do emerytury po 75. roku życia. Może zostać również przyznany na wniosek osoby, która utraciła zdolność do pracy. Wypłacany jest jako pomoc ze strony państwa w celu pokrycia części kosztów wiążących się z zapewnieniem opieki osobie niezdolnej do pracy. Należy mieć na uwadze, że dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia. Może dojść do sytuacji, w której osoba spełnia warunki do pobierania obu z nich, ale przepisy stanowczo na to nie pozwalają.

Co z wnioskiem?

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest z urzędu osobie, która ukończyła 75 lat. W tym przypadku nie trzeba składać żadnych dokumentów. Natomiast osoby, które nie ukończyły 75 lat, muszą złożyć wniosek. W ich przypadku lekarz orzecznik ZUS musi stwierdzić w orzeczeniu, że są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Tagi: ZUS Pieniądze