Wyszukaj w serwisie
polska i świat praca handel finanse Energetyka Eko technologie
BiznesINFO.pl > Finanse > Tysiące osób pobierają 3 tys. zł od ZUS-u. Istotny jest wiek
Magdalena Madoń
Magdalena Madoń 28.09.2023 09:15

Tysiące osób pobierają 3 tys. zł od ZUS-u. Istotny jest wiek

pieniądze
Domena publiczna

Świadczenie kompensacyjne jest odpowiednikiem emerytury pomostowej. Może z niego skorzystać konkretna grupa zawodowa.

Świadczenie kompensacyjne - komu przysługuje?

Świadczenie kompensacyjne to świadczenie przedemerytalne dla nauczycieli, wychowawców i pracowników pedagogicznych. Aby je otrzymać, należy mieć minimum 30 lat pracy, czyli  okresów składkowych i nieskładkowych, w tym minimum 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

 Bezpośrednio przed zgłoszeniem potencjalny wnioskodawca musi pracować na wspomnianych wyżej stanowiskach w:

 • publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz szkołach z wyjątkiem niepublicznych szkół nieposiadających uprawnień szkoły publicznej,
 • placówkach kształcenia ustawicznego,
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych/socjoterapii,
 • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej organizacji nauki oraz szczególnych metod pracy i wychowania,
 • ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych
 • organizowanych na podstawie odrębnych przepisów; dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • placówkach zapewniających uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem stałego zamieszkania.
   

Wiek uprawniający do

Co ważne, wnioskujący musi ukończyć odpowiedni wiek, który uprawnia do uzyskania świadczenia. Wiek ten w przypadku kobiet wynosi: 

 • 55 lat – do końca 2024 roku,
 • 56 lat – w latach 2025–2026,
 • 57 lat – w latach 2027–2028,
 • 58 lat – w latach 2029–2030,
 • 59 lat – w latach 2031–2032

Z kolei wymagany wiek dla mężczyzny wynosi co najmniej:

 • 60 lat – w latach 2023–2024,
 • 61 lat – w latach 2025–2026,
 • 62 lata – w latach 2027–2028,
 • 63 lata – w latach 2029–2030,
 • 64 lata – w latach 2031–2032.
   

Wysokość i prawo do świadczenia

Świadczenie kompensacyjne jest wynikiem podzielenia sumy zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego, zapisanych na Twoim indywidualnym koncie w ZUS, przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat - czytamy na stronie ZUS.

Prawo do świadczenia kompensacyjnego powstaje w dniu, w którym wnioskodawca spełni wszystkie wymagane warunki, jednak nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.

W czerwcu świadczenie kompensacyjne w przeciętnej wysokości ok. 3,5 tys. zł pobierało 12,6 tys. osób

Tagi: ZUS